Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Just in time teaching

Je gaat je les voorbereiden. Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Welke zijn goed begrepen? Met behulp van email of een elo kun je voorafgaand aan de les leerlingen vragen laten beantwoorden of de uitvoering van opdrachten op laten sturen. Met die informatie kun je de les dan beter indelen.

Leerlingen en docenten beter voorbereid in de les

In een tijd dat de contacturen voor sommige vakken onder druk staan is JIT teaching een manier om de les effectiever te kunnen gebruiken. Ook bij vakken waarvoor dat niet geldt ervaren docenten dat leerlingen vragen stellen en gerichter vragen.

De docent leest de antwoorden niet te lang voor de les begint en stelt aan de hand van de antwoorden van de leerlingen vast of de stof begrepen is en wat de docent in de les nog moet uitleggen of ter discussie stellen. Deze manier van werken geeft inzicht aan de docent in hoeverre de leerlingen de stof begrepen hebben, waar mogelijk misconcepten aanwezig zijn.

 

De methode van net op tijd laten inleveren in meer lessituaties:

  • Het voorbereiden van practica
  • Bij aanvang van een onderwerp om de beginsituatie vast te stellen
  • Om te zien of bepaalde vaardigheden voldoende beheerst worden.

Wel is belangrijk dat er een heldere manier van inleveren van de opdrachten is. Via een elektronische leeromgeving is mogelijk, al moeten de leerlingen niet elkaars werk kunnen zien, dat zou voor kopiëren kunnen zorgen. Gewoon naar een e-mailadres werkt ook goed. Gekoppeld aan een beloningssysteem voor leerlingen levert de mail meer adminstratie op dan een ELO.

  • Op deze website staan een paar vragen over het begrip roesten. Leerlingen moeten na behandeling van het onderwerp deze vragen beantwoorden.
  • De website van Actief en op Tijd Leren. Dit was een project waarin op een aantal scholen met behulp van wat toen de kringen op kennisnet waren didactiek gebaseerd op het gebruik van het www in combinatie met gewone lessen is uitgeprobeerd. Hier zijn ook een aantal werkvormen gebruikt waarop het principe van JIT is toegepast.
  • De website van een van de grondleggers van JIT, waarin een aantal voorbeelden zitten van hoe hij in zijn lessen gebruik maakt van just in time teaching.

Docenten geven aan dat deze manier van werken weliswaar de docent wat extra werk bezorgt maar zeer effectief is. Leerlingen scoren beduidend beter dan controlegroepen.
Hieronder 2 verwijzingen naar onderzoeksprojecten.

 

ELWIeR en Ecent als één STEM