Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Periodieke peilingen van het onderwijs

Diverse periodieke peilingen voor bewaking van de onderwijskwaliteit. Peil.onderwijs, Timss, Pisa, ICILS, Pirls, etc.

Zie ook TIMSS, Pisa, PIAAC

Rekenen-Wiskunde

2022, OCW maakt ihkv ‘basisvaardigheden’ een overzicht van peilingen voor rekenen-wiskunde:

Natuur-Techniek (Mens en Natuur)

Zie o.a.

Digitale geletterdheid

Peil.Natuur en Techniek 2015-2016. Uit dit rapport de volgende zinsnede:
“Onderzoeksvaardigheden stimuleren vraagt van leerkrachten een andere aanpak dan zij gewend zijn. Pas de laatste jaren wordt er in Nederland op de pabo’s meer aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden van leerlingen èn leerkrachten. Een goede ontwikkeling. Maar het betekent ook dat we met z’n allen nog heel erg aan het ontdekken zijn hoe we het onderwijs in Natuur en Techniek het beste kunnen vormgeven. Daarom vinden wij het als Inspectie van het Onderwijs een goede zaak dat dit onderdeel van het curriculum het onderwerp is van dit peilingsonderzoek.”

In Peil.Natuur en Techniek is naast de onderzoeksvaardigheid van leerlingen, ook de ontwerpvaardigheid en de attitude van leerlingen als het gaat om Natuur en Techniek in kaart gebracht. Daarnaast is met een schriftelijke toets gekeken naar de kennis van natuurkunde en techniek, biologie en (natuurkundige) aardrijkskunde.

In het rapport zijn de resultaten te lezen. Het blijft nog een beetje zoeken hoe ‘we’ (pabo’s, scholen) natuur & techniek echt een goede plek kunnen geven, waarin onderzoekend en ontwerpend leren effectief vormgegeven kunnen worden. Er moet vooral op pabo’s nog verder geïnvesteerd worden in dit traject.

Onder de naam Peil.onderwijs voert de inspectie de regie over periodieke peilingsonderzoeken in het primair onderwijs. Peil.onderwijs is de opvolger van PPON, uitgevoerd door Cito.

Rapport 2015-2016

Video uit 2015-2016 van de Onderwijsinspectie:

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM