Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ELWIeR Archief

ELWIeR streeft na relevante (historische) bronnen op het gebied van reken/wiskunde onderwijs digitaal beschikbaar te stellen.

Overzicht huidige bronnen

Nieuwe Wiskrant 1981-2013
Tijdschriften overzichtspagina tijdschriften STEM
Panama Post 1983-2013
Panama Cursusboek proceedings conferenties 1983-2010
FI Scientific Library 1990-heden

Zie verder ook freudenthal.nl (klik op subsets) voor bijv. de volledige collecties van w1216, hawex, hewet, e.d.

Initiatief 2020 (voor po)

Vanaf ongeveer 1970 zijn in Nederland diverse ontwikkelingen geweest die zowel relevant onderzoek hebben opgeleverd als concreet (vaak prototypisch) lesmateriaal voor rekenen/wiskunde in het basisonderwijs.
Op initiatief van onderstaanden – en met ondersteuning van de NVORWO – zal in de komende jaren getracht worden zoveel mogelijk van dergelijke bronnen digitaal beschikbaar te maken via ELWIeR.

Voor vragen (en het aanleveren van interessant materiaal) kunt u zich wenden tot de initiatiefnemers:

  • Marja van den Heuvel-Panhuizen
  • Ronald Keijzer
  • Michiel Veldhuis
  • Vincent Jonker (v.jonker@uu.nl)

Zie ook Ecent Archief.

ELWIeR en Ecent als één STEM