Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Ecent Archief

Ecent streeft na relevante (historische) bronnen op het gebied van science-onderwijs digitaal beschikbaar te stellen.

Overzicht huidige bronnen

PLON (1980-1986) Project Leerpakket Ontwikkeling Natuurkunde
MENT (1982-1991) Meisjes, natuurkunde en techniek
DBKna (1975-1996) Differentiatie Binnen Klassenverband (natuurkunde)
Kennisbank biologie (2010) vakdidactiek: Leerlingdenkbeelden
Kennisbank natuurkunde (2010) vakdidactiek: Leerlingdenkbeelden
Kennisbank scheikunde (2010) vakdidactiek: Leerlingdenkbeelden
Chemie-artikelen (1989-2023) Chemie aktueel en actuele chemie

Zie ook ELWIeR Archief (wiskunde)

ELWIeR en Ecent als één STEM