Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

ICT en onderwijs

Onderzoek (o.a. Kennisnet, 2018) laat zien dat gebruik van ict in het onderwijs blijft toenemen.

Bij informatie- en communicatie-technologie (ICT) en onderwijs gaat het om vele zaken:

  • Aandacht voor digitale geletterdheid (denk hier ook aan computational thinking)
  • Leren gebruiken van digitale hulpmiddelen, zoals de computer, tablet en smartphone (incl. technologieën als VR, AR, AI, e.d.)
  • Gepersonaliseerd leren en rekening houden met verschillen (ondersteuning voor differentiatie)
  • Gamification (welke ‘game-aspecten’ kunnen succesvol gebruikt worden in het onderwijs?)
  • Oplossingen voor hybride onderwijs (volgers van onderwijs zijn deels niet aanwezig in dezelfde ruimte)
  • e.d.

Naast de opbrengsten van ict voor leerlingen, zien leraren nog andere voordelen voor hun eigen taak als leraar. Zo ervaren veel leraren dat zij hun lessen, dankzij ict, efficiënter kunnen inrichten en een beter overzicht hebben over de vorderingen van leerlingen. Dit stelt leraren in staat om in hun onderwijs beter rekening te houden met de individuele talenten en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Bijvoorbeeld door de leerstof, de instructievorm of het tempo af te stemmen op de behoeften van de leerling.

De docent en ICT

De leraar die ict gevarieerd gebruikt en een breed didactisch repertoire heeft, blijkt (zo leert onderzoek) bij de leerlingen een hogere motivatie en betere leerprestaties te kunnen aanboren. Kunnen alle docenten dat? En hoe spelen opleidingen daar op in?

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM