Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s: ze zijn gestart!

Bericht september 2022

Zie verder pagina Vakvernieuwing en actualisatie kerndoelen

Bericht SLO 30-9-2022

Voor de zomervakantie stelden we de vakvernieuwingscommissie van natuurwetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde, biologie, O&O en LNT) al aan je voor. Deze commissie gaat de examenprogramma’s van de natuurwetenschappelijke vakken actualiseren. De commissie heeft op 28 en 29 september de eerste tweedaagse ontwikkelsessie gehad, samen met de vakvernieuwingscommissie van wiskunde. Wil je op de hoogte blijven van dit actualisatieproces? Bezoek dan de webplatforms van deze vakgebieden.

Naast de vakvernieuwingscommissies van de examenprogramma’s is ook het team van de kerndoelen rekenen en wiskunde gestart met het actualiseren van de kerndoelen voor primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Met concrete en actuele kerndoelen kunnen we leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. Teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts actualiseren de kerndoelen rekenen en wiskunde onder leiding van een onafhankelijke procesregisseur. Begin 2023 bepaalt de minister van primair en voortgezet onderwijs of het team op koers ligt en of de kerndoelen Mens & Natuur ook geactualiseerd gaan worden. Het team van rekenen en wiskunde is voor de zomervakantie gestart en heeft inmiddels de eerste tweedaagse ontwikkelsessie gehad. Dit vormde een inspirerend begin voor het team. Via het webplatform www.actualisatiekerndoelen.nl/rekenenwiskunde houden we je op de hoogte van de actualisatie van de kerndoelen.

Verwijzingen

ELWIeR en Ecent als één STEM