Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Leren onderzoeken: Variabelen onderzoeken

Onderzoek doen berust op een aantal basisvaardigheden die met geschikte praktische opdrachten kunnen worden opgebouwd. Dit artikel beschrijft de vaardigheid: variabelen onderzoeken aan de hand van een korte scheikundeopdracht.

Scheikunde opdracht Zoutgeleiding

Beschrijving

Zoals je weet geleiden zoutoplossingen elektrische stroom als je daar spanning op zet. De stroomsterkte door zo’n oplossing kun je meten met een opstelling zoals hieronder in een tekening is weergegeven.
Zoals je misschien kunt bedenken hangt de stroomsterkte door een oplossing af van allerlei variabelen.

Opdracht:

Ontwerp een onderzoeksvraag en een werkplan met daarin vooral aandacht voor de diverse variabelen.

Andere voorbeeldopdrachten

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM