Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Projecten met diepgang

Dit artikel is bedoeld voor leraren en lerarenopleiders die behoefte hebben aan een didactisch model om kennisverwerving en vaardigheidstraining docentgestuurd in projectwerk in te bouwen. Daarmee kunnen de motiverende aspecten van projectwerk behouden blijven, terwijl voor het leren van vaardigheden en begrippen toch wat instructie en oefening wordt ingebouwd.

Leren in een project, algemene kenmerken

Veel docenten laten hun leerlingen geregeld een project uitvoeren. Kenmerken van projectwerk bij de exacte vakken zijn bijvoorbeeld:

  1. De leerlingen werken redelijk zelfstandig aan een wat grotere taak.
  2. De opdrachten zijn onderdeel van één groot thema.
  3. Het thema is vakoverstijgend.
  4. De leerlingen hebben een behoorlijke mate van keuzevrijheid, zowel op het gebied van de inhoud als op het gebied van de uitvoering.
  5. De leerlingen werken in fasen naar het eindproduct: Orienteren, Plannen, Uitvoeren, Evalueren

Alle voordelen van projectwerk ten spijt, valt het nog niet mee om leerlingen wat dieper op begrippen in te laten gaan als de sturing vooral bij hen ligt. Procesdoelen zoals het leren plannen worden dan wel gehaald, maar inhoudelijke doelen onvoldoende. Daarvoor is vaak toch docentsturing of sturing vanuit het lesmateriaal nodig. Het onderstaande artikel beschrijfteen model dat een aantal kenmerken van projectwerk combineert met instructie en training. Het is verschenen in de Impuls (juni 2007)

ELWIeR en Ecent als één STEM