Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Vadiwulo

09 mei 2017
ANW // Biologie // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Middelbaar beroepsonderwijs // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

ECENT/ELWIeR conferentie 19 mei 2017: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de ECENT/ELWIeR conferentie gehouden. Het thema van dit jaar is: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding. De conferentie start met een openingslezing over De Leidse Tyrannosaurus Rex door Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis. Dit wordt direct vervolgd in een ontwerp-sessie rondom deze zelfde Trix. In…

15 maart 2016
Rekenen/Wiskunde (vo) // Bovenbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 233 – Lesson study lerarenopleiding wiskunde eerstegraads

Vakdidactici wiskunde van diverse eerstegraadsopleidingen werken vaak solo aan het voorbereiden, geven en evalueren van vakdidactiek colleges. In het landelijk overleg (vadiwulo) is uitgesproken dat men graag op een concrete manier wil samenwerken als wiskundedidactici en ook meer zicht wil krijgen op de impact van een college. Daartoe is de afgelopen periode een start gemaakt…

06 januari 2016
// Kort

Alert 214 – Kennisclips google leergang wiskundeonderwijs

Al weer in 2013 werd met geld van Google, en met ondersteuning vanuit het Platform Bèta Techniek, een aanbod gedaan aan docenten wiskunde om te helpen met de vernieuwingen in de examenprogramma’s, een intensieve training waardoor wiskundesecties niet alleen beter in staat zijn zich de eisen van de nieuwe examenprogramma eigen te maken, maar ook…

01 oktober 2015
// Kort

Alert 200 – Vadiwulo-docenten (1e gr. wo/hbo) willen van elkaar leren

In de laatste vergadering van Vadiwulo (25-9 j.l.) – met 11 opleiders sterk, een gemengd gezelschap van docenten vakdidactiek in eerstegraads wiskundeopleidingen van hbo en wo – is verder gewerkt aan het idee om middels een Lesson Study-achtige aanpak, in kleine groepen, een college voor te bereiden, te geven en te evalueren. In principe gaan…

04 mei 2015
Wiskunde // Bovenbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Lang

Handboek wiskundedidactiek

Handboek voor de lerarenopleiding Een uitgave van Epsilon Auteurs: Paul Drijvers, Anne van Streun, Bert Zwaneveld Boek bestellen via Epsilon Het Nederlandse wiskundeonderwijs ziet er heel anders uit dan in 1974, toen het invloedrijke boek Didactiek van de wiskunde van Joop van Dormolen verscheen: toepassingen en ICT-gebruik hebben bijvoorbeeld een grotere rol gekregen. Daarnaast is…

ELWIeR en Ecent als één STEM