Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

MBO

07 oktober 2021
Wiskunde // Basisonderwijs // Kort

Vacature – bij het Lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals

Onderzoeker-ontwikkelaar-docent Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Leren en Innoveren Lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals Sluitingsdatum: 27-10-2021 Wil jij als docent-onderzoeker actief bijdragen aan de rol die rekenen en gecijferdheid speelt in de hedendaagse maatschappij? Dat kan! Wij zoeken een enthousiaste onderzoeker voor ons lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals. Kandidaten dienen affiniteit te hebben…

14 juli 2020
Rekenen/Wiskunde (vo) // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Rapport rekeneisen mbo gepubliceerd

Berben, H. (Ed.) (2020). Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: OCW. Goed kunnen rekenen is voor het kunnen uitoefenen van talloze beroepen en het kunnen meedoen in de samenleving van groot belang. Maak bijvoorbeeld maar eens als aankomend kok een dessert met 12 verschillende ingrediënten en dito verschillende hoeveelheden voor 140 gasten, in plaats…

03 november 2016
Rekenen/Wiskunde (vo) // Taal // Bovenbouw h/v // Middelbaar beroepsonderwijs // Onderbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie vo-mbo: Rondom Rekenen

Op 14 december 2016 organiseren de Steunpunten taal en rekenen mbo en vo een gezamenlijke rekenconferentie in congrescentrum ReeHorst in Ede. Achtergrond Op 8 juli is de agenda rekenonderwijs vo/mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rekenagenda, met als doel de motivatie voor rekenen in alle geledingen hoog te houden, is het overkoepelende thema van…

08 september 2016
// Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Onderbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 267 – Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs ‘Werken aan vaktaal’

Op 30 november 2016 organiseert het Platform Taalgericht Vakonderwijs een Landelijke werkconferentie voor vak- én taaldocenten, taalcoördinatoren, lerarenopleiders, begeleiders en nascholers in po, vo en mbo. Het thema is Werken aan Vaktaal. Welke kennis over taal is nodig in contextrijke lessen waarin vakdoelen voorop staan, veel interactie plaatsvindt en leerlingen taalsteun wordt geboden? En hoe kan deze…

15 maart 2016
// Kort

Alert 232 – Beste rekenidee mbo

Op wereldwijde Pi-dag (3/14) heeft het platform Rekendocenten BVMBO, in samenwerking met het Ministerie van OCW en de MBO Raad de wedstrijd: Beste rekenidee mbo gelanceerd. Rekendocenten in het mbo kunnen vanaf deze Pi-dag tot 9 mei 2016 innovatieve en creatieve ideeën en voorbeelden voor rekenonderwijs insturen via de website van BVMBO. Een deskundige jury,…

10 december 2015
// Kort

Alert 210 – Call toegepast onderwijsonderzoek in het belang van de school

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta- en/of techniekdocent op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek? Dan is tijdelijke aanstelling als postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2016 is nu open! Alle…

17 mei 2014
// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(2)

Een special van ESM (86,2) over de verbinding tussen wiskunde en beroepsonderwijs. Een centrale vraag is dan of de wiskunde van de werkvloer kan worden hergebruikt in een onderwijssetting, waarbij de auteurs in deze special aandacht besteden aan activity theory, boundary crossing en techomathematical literacy Enkele artikelen (ook beschikbaar als pdf): Bakker, A. (2014). Characterising…

11 maart 2014
// Kort

Alert 115 – mbo-conferentie op 11-maart: ruim 250 bezoekers

Veel belangstelling voor deze rekenconferentie mbo (georganiseerd door steunpunt taal en rekenen mbo), overigens opvallend weinig lerarenopleiders (misschien omdat rekenen geen officiële lerarenopleiding kent voor vo/mbo?). Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen alweer de 5e rekenconferentie voor het mbo. De conferentie is bedoeld voor docenten die rekenles geven of bij wie…

20 december 2013
// Kort

Alert 90 – nieuw boek: wiskundig probleemoplossend denken voor het beroepsonderwijs

Een nieuwe publicatie vanuit de lerarenopleiding in Belgie: Cnudde, K., Pensaert, M., & Wouters, R. (2013). Wiskundig probleemoplossend denken voor het beroepsonderwijs. Mechelen: Plantyn. Een van de kerntaken van wiskundeonderwijs is het bijbrengen van wiskundige geletterdheid om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Voor het beroepsonderwijs ligt daarbij het accent op functionele rekenvaardigheid…

16 november 2013
// Kort

Alert 79 – Rekenconferentie mbo 11-3-2014

Al eerder stuurden we hier een alert over. Op speciaal verzoek van Steunpunt Taal en Rekenen MBO een specifieke oproep aan lerarenopleiders wiskunde/rekenen om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo voor de vijfde keer een rekenconferentie over het rekenonderwijs op de mbo-instellingen….

08 oktober 2013
// Kort

Alert 69 – MBO rekenconferentie

Op 11 maart 2014 wordt de 5e mbo-rekenconferentie georganiseerd door Steunpunt taal en rekenen mbo (NBC, Nieuwegein). De dag duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Zoals elk jaar verwacht men zo’n 300 bezoekers. Naast de workshops en lezingen is er ook de hele dag een beursplein. Dit jaar is het centrale thema “de ontwikkeling van docentvaardigheden”. Voor zowel de…

ELWIeR en Ecent als één STEM