Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Assessment

12 februari 2019
ANW // Biologie // Natuur // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

Toolkit Formatief Evalueren

De opbrengsten van drie leernetwerken van SLO en VO-raad rond het thema ‘formatief evalueren’ zijn beschikbaar in een online toolkit. Daar zijn instrumenten en publicaties te vinden om in de…

14 oktober 2014
// Kort

Alert 151 – Referentiesets 1F, 1S, 2F, 3F

Onlangs zijn de publicaties van het project ‘Referentiesets taal en rekenen’ (CvTE, ism Cito, in opdracht van OCW) afgerond. Toetsenmakers kunnen thans gebruikmaken van de ‘openbare set’ van opgaven, opdat…

03 december 2013
// Kort

Alert 81 – Pisa gegevens 2012 bekend

PISA is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van leerlingen in onderwijsstelsels in de wereld en geeft inzicht in de prestaties van 15-jarige leerlingen in 65 landen (OECD-lidstaten…

15 november 2013
// Kort

Alert 78 – Gezamenlijk aan toetsitems werken

De kennisbasis vraagt van opleidingen om andere toetsitems rekenen-wiskunde (en Nederlands). De iPabo heeft het plan opgevat om deze toetsitems samen met anderen te ontwikkelen en reeds ontwikkelde items in…

09 oktober 2013
Wiskunde // Middelbaar beroepsonderwijs // volwasseneneducatie // Kort

PIAAC 2013

Recentelijk werden de onderzoeksgegevens openbaar w.b. het internationale onderzoek PIAAC dat in 2011-2012 is uitgevoerd. PIAAC staat voor: Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Het onderzoek naar vaardigheden…

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website