Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Nieuwe natuurkunde 2004-2014

Commissie Vernieuwing Natuurkunde-onderwijs

De Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo werd in 2004 geïnstalleerd. De opdracht was,

  • in samenspraak met het veld een visie op het natuurkundeonderwijs in bovenbouw havo/vwo (de tweede fase) op te stellen
  • op basis van die visie een concept-examenprogramma te ontwikkelen
  • dit concept-examenprogramma in een pilotproject te testen en bij te stellen
  • het bijgestelde examenprogramma met een advies voor invoering aan te bieden aan de minister.

Het advies werd in december 2010 aan de minister gestuurd, en na de officiële aanbieding in februari 2011 gepubliceerd. Het programma is vanaf het schooljaar 2013-2014 landelijk ingevoerd.

De commissie, die al snel de naam Commissie Nieuwe Natuurkunde kreeg, werkte parallel aan, en vaak ook samen met commissies voor biologie, NLT, scheikunde en wiskunde. Elke commissie combineerde ontwikkelen, testen, evalueren en landelijk invoeren van haar examen¬programma.

Project Nieuwe Natuurkunde

Behalve een Commissie was er dus ook een Project Nieuwe Natuurkunde, waarin auteurs lesmateriaal schreven, dat door ca. 35 leraren werd getest in hun havo- en/of vwo-klassen. Hun ervaringen leidden tot bijstelling van het lesmateriaal en van het concept-examenprogramma.

Hieronder staan links naar de volgende bronnen uit het project Nieuwe Natuurkunde:

    • het visiedocument Natuurkunde leeft (2006)
    • het eindadvies aan de minister Nieuwe natuurkunde, advies-examenprogramma’s voor havo en vwo (2010)
    • het lesmateriaal dat gebruikt is in de pilot, het gaat dan om de na evaluatie bijgestelde versies

de havo-modules

de vwo-modules

N.B. Het pilot-lesmateriaal was geen onderdeel van het advies aan de minister, laat staan dat het verplicht was – dat is lesmateriaal in het Nederlandse onderwijs nooit. Er waren vanaf 2013 zes verschillende methodes voor lesmateriaal beschikbaar: Newton, NOVA-natuurkunde, Overal natuurkunde, Pulsar, Stevin en Systematische natuurkunde.

De pilotscholen hadden ook eigen eindexamens, waarvoor het CvTE een eigen syllabus had opgesteld. Syllabi en examenopgaven voor de pilot zijn te vinden op examenblad.nl, als ‘natuurkunde pilot’ voor de jaren 2009 t/m 2015.

Gerelateerde artikelen

ELWIeR en Ecent als één STEM