Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

owkDossier

28 augustus 2022
// Kort

Dyscalculie

(2003). Brain research and learning sciences (CERI – Center for educational research and innovation – OECD). Mini-symposium on the design of rehabilitation software for dyscalculia (PDF), OECD: Paris: CERI. Borghouts, C. (2012). De vertaalcirkel (PDF) Volgens Bartjens, 31(2), 10-11. . Butterworth, B. (1999). The mathematical brain (PDF). London: Macmillan. Butterworth, B. and Laurillard, D. (2010)….

26 augustus 2022
// Kort

Algebra

(1995). Algebra. Wiskunde voor leerlingen van 12-16, voor de lerarenopleiding. Utrecht: APS. (2008). ReAL Leerlijnen ‘van rekenen naar algebra’. Wiskunde in de onderbouw van het havo/vwo (PDF). Enschede: SLO/Fi. Amerom, B. v. (1998). Tussen rekenen en algebra Nieuwe Wiskrant. Tijdschrift voor Nederlands Wiskundeonderwijs, 18(1), 30-35. . Ballering, F. and Krabbendam, H. (2009). Rekenen in het…

23 augustus 2022
// Kort

Differentiatie

(2010). Differentiëren in drievoud, omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs. Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (PDF) (pp. 108). Den Haag: OCW. Beitler, F., De Waart, C. and De With, M. (2014). Een actieve aanpak om gedifferentieerd te rekenen in het mbo (PDF), Opleiding Docent Rekenen MBO (pp. 10). Utrecht:…

18 augustus 2022
// Kort

Samenwerkend leren

dossier onderwijskennis Artigue, M. (2012). Challenges in basic mathematics education (PDF). Paris: UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Johnson, D. W., Johnson, R. T. and Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis (PDF). Minneapolis: University of Minnesota. Cooperative Leaming Center. Lau, P., Kwong, T., Chong, K. and Wong, E. (2013). Developing…

17 augustus 2022
// Kort

Creativiteit

Dossier onderwijskennis (2003). Lesbrief: De bomen van Pythagoras, geconstrueerde groei (PDF) (Vol. 2015). Utrecht: Ars et Mathesis. (2014). Een eigentijds curriculum (PDF). Den Haag: Onderwijsraad. Assmus, D. and Fritzlar, T. (2018). Mathematical giftedness and creativity in primary grades. In F. M. Singer (Ed.), Mathematical creativity and mathematical giftedness. Enhancing creative capacities in mathematically promising students…

14 april 2022
// Kort

Bewijs of iets werkt – Hoe om te gaan met uitkomsten uit onderzoek

Een dossier in opbouw Over Evidence-based en Evidence-informed. Waarom dit dossier over ‘bewijs’? Het is belangrijk om gebruik te maken van wetenschappelijk inzicht in ‘hoe dingen werken’ en dat gebeurt ook. De invloeden van onderzoek naar goed/effectief onderwijs zien we terug in methodes, in (na)scholing en in schoolorganisatie. En het klinkt alleszins logisch om daarbij…

30 september 2020
ANW // Wetenschap/Techniek (PO) // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Bèta Burgerschap

Bèta Burgerschap: leerlingen/volwassenen die (kunnen) nadenken over maatschappelijk-technologische vragen. Samenvatting Scientific literacy or science literacy encompasses written, numerical, and digital literacy as they pertain to understanding science, its methodology, observations, and theories. Verwijzingen Cosmos EU-project (2021-2025) Samen werken aan Bèta Burgerschap (TechYourFuture)

09 september 2020
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Lang

Probleemoplossen

Probleemoplossen (problem solving in het Engels) is meer dan alleen het oplossen van een probleem. Definitie Met probleemoplossen doelt men meer op het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem dan op het vinden van de oplossing zelf. Bij probleemoplossen zijn het kunnen hanteren van heuristieken en het hebben van een wiskundige houding…

11 september 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Lang

Handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch model voor de leerkracht. Het model laat zien dat leerlingen een bewerking uit kunnen voeren op verschillende handelingsniveaus, en de leraar kan daar eventuele hulp op aanpassen. Het handelingsmodel is wel gebaseerd op de didactische opbouw van het ijsbergmodel. De handelingsniveaus lopen van concreet naar abstract (door te handelen in…

05 april 2018
Rekenen/Wiskunde (vo) // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Embodied cognition / Embodiment

‘Belichaamde cognitie’ (embodied cognition) is de theorie dat vele kenmerken van cognitie, al dan niet menselijk, worden gevormd door aspecten/eigenschappen van het gehele lichaam van het organisme. Internationaal is er de nodige aandacht voor onderzoek naar embodied cognition, zo ook in Nederland, bijv. bij deze groep ‘Embodied design’ embodieddesign.sites.uu.nl. Verwijzingen Abrahamson, D. and Bakker, A….

17 april 2017
ANW // Biologie // Natuur // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Lang

Constructivisme

Constructivisme is een theorie over leren. Constructivisten zien leren als actieve constructie van kennis gebaseerd op wat de leerling al weet. Leerlingen interpreteren nieuwe informatie in het licht van hun eigen structuur van voorkennis. Geschiedenis De constructivische visie op leren is gericht op de kwalitatieve veranderingen die bij leerlingen plaatsvinden. Onderwijzen is op te vatten…

13 maart 2010
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Pedagogical content knowledge

dossier onderwijskennis Draagt ‘wiskundige kennis voor lesgeven’ van leerkrachten bij aan de vooruitgang van hun leerlingen op hun prestaties in rekenen/wiskunde? Onder ‘wiskundige kennis voor lesgeven’ wordt verstaan: wiskundige kennis die gebruikt wordt bij het geven van reken/wiskundelessen. Dus kennis die nodig is om uit te leggen, antwoorden van leerlingen te interpreteren, lessen voor te…

ELWIeR en Ecent als één STEM