Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

volwasseneneducatie

28 mei 2019
Rekenen/Wiskunde (vo) // volwasseneneducatie // Lang

Laaggeletterdheid

Het is gemeengoed geworden om (laag)gecijferdheid ‘onder te brengen’ bij (laag)geletterdheid, en zo een conglomeraat van basisvaardigheden te beschrijven (taal, rekenen, digitale vaardigheden). De drie genoemde basisvaardigheden hebben onderling overlap…

09 oktober 2013
Wiskunde // Middelbaar beroepsonderwijs // volwasseneneducatie // Kort

PIAAC 2013

Recentelijk werden de onderzoeksgegevens openbaar w.b. het internationale onderzoek PIAAC dat in 2011-2012 is uitgevoerd. PIAAC staat voor: Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Het onderzoek naar vaardigheden…

ELWIeR en Ecent als één STEM