Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Blauwe reeks – publicaties reken-wiskunde-didactiek 1982-2012

 

Dit is een publicatie-reeks van het toenmalige ‘OW&OC’ (onderzoek wiskundeonderwijs en onderwijs computercentrum) van de Universiteit Utrecht.

De publicaties zijn gericht op wiskunde-didactiek van po en vo.

Verwijzingen

 • Bergervoet, P., Goddijn, A., Hoeckx, E., Querelle, N., Schoemaker, G., Simons, M., Streefland, L. and te Woerd, E. (1986). De baas over de computer. Verslag van een ontwikkelingsonderzoek. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Broekman, H. G. B., Spijkerboer, L. C. and Terlingen, J. J. M. (1991). Algoritmen en heuristieken in contextrijk reken-wiskundeonderwijs. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • De Jong, R. (1986). Wiskobas in methoden. Vernieuwing van reken/wiskundemethoden voor het Nederlandse basisonderwijs (1965 – 1985) . Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • De Lange, J. (1986). Mathématiques pour tous à l’âge de l’ordinateur . Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • De Lange, J. (1987). Mathematics, Insight and Meaning, Proefschrift Utrecht. Promotor: Prof.Dr. F. van der Blij; co-promotor: Dr. A. Treffers (pp. 307). Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Dekker, A., Ter Heege, H. and Treffers, A. (1982). Cijferend vermenigvuldigen en delen volgens Wiskobas. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Dogger, A. (1982). Oppervlakte bij wiskobas en inzichtverwervend handelen. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Doorman, M., Drijvers, P., Goddijn, A., Kindt, M. and Verhage, H. (2000). Nieuwe wiskunde tweede fase vakgerichte nascholing. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Feijs, E., De Jong, R. A., De Moor, E., Streefland, L. and Treffers, A. (1987). ALMANAK reken-wiskundemethoden (Vol. 6). Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Freudenthal, H. (1984). Didactische fenomenologie van wiskundige structuren. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Gravemeijer, K. and Koster, K. (1988). Onderzoek, ontwikkeling en ontwikkelingsonderzoek. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Gravemeijer, K., Van den Heuvel-Panhuizen, M. and Streefland, L. (1990). Contexts Free Productions Tests and Geometry in Realistic Mathematics Education. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Kemme, S. (1990). Uitleggen van wiskunde. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Rengerink, J. (1989). De staartdeling. Een geïntegreerde aanpak volgens het principe van progressieve schematisering. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Streefland, L. (1983). Aanzet tot een nieuwe breukendidactiek volgens Wiskobas. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Streefland, L. (1988). Realistisch breukenonderwijs. Utrecht, the Netherlands: Utrecht University, OW&OC.
 • Van den Brink, J. (1989). Realistisch rekenonderwijs aan jonge kinderen. Utrecht: CD-Beta Press, Universiteit Utrecht.
 • Van Zanten, M. (Ed.). (2009). Leren van evalueren – de lerende in beeld bij rekenen-wiskunde. (Vol. 27). Utrecht: Freudenthal Instituut.
 • Van Zanten, M. (Ed.). (2009). Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde. (Vol. 26). Utrecht: Freudenthal instituut.
 • Van Zanten, M. (Ed.). (2010). Waardevol reken-wiskundeonderwijs – kenmerken van kwaliteit (Vol. 28). Utrecht: Freudenthal Instituut.
 • Van Zanten, M. (Ed.). (2012). Opbrengstgericht onderwijs – rekenen! – wiskunde? (Vol. 30). Utrecht: Freudenthal Instituut.

Bestanden

ELWIeR en Ecent als één STEM