Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

TDbèta

01 april 2019
// Kort

Bespreking proefschrift Edwin van Lacum: Introducing Undergraduate Life Science Students to the Rhetorical Structure of Research Articles

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 79-84 Download pdf Samenvatting Op 28 juni 2013 promoveerde Edwin van Lacum aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift waarin hij verslag doet van zijn onderzoek dat…

// Kort

De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Schaap, S. Vos, P. Ellermeijer, T. Goedhart, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 3-32 Download pdf The translation from a situation to a mathematical equation; a study into the phrasing of questions and student…

// Kort

Op zoek naar duurzame ontwikkeling

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van der Loo, F. A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 177-200 Download pdf Both in environmental policy and in environmental education sustainable development is a key concept at present. At the same time the…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 79-83 Download pdf

// Kort

Een begripsinhoudelijke analyse van ‘stof’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Buck, P. Lenz, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(2), 88-104 Download pdf The concept of substance and some related concepts are being discussed within the scope of education in elementary chemistry. The chemistry teacher,…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kortland, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 203-206 Download pdf

// Kort

Probleemoplossen in de bèta-vakken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1994 – 12(3), 165-171 Download pdf

// Kort

Een discussiebijdrage: transdisciplinair vakdidactisch onderzoek: wiskundige verbanden in de wetenschappen als casus

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Cock, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 63-70 Download pdf Contribution to a discussion – Transdisciplinary pedagogical content research: the case of mathematical connections in the sciences

// Kort

Welke context-conceptbenadering is het meest geschikt voor het ontwikkelen van scheikundeonderwijs?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Aalsvoort, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 59-74 Download pdf Which context-concept approach is most appropriate for the development of chemical education? The Committee for the Innovation of Chemistry proposes to found chemical…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Looy, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 79-82 Download pdf

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Dekker, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 159-161 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Bruyn, I. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 228-236 Download pdf

// Kort

SaE nader bekeken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Smid, H. J. Verweij, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 97-107 Download pdf In 1973 and 1974 Van Dormolen published a model for the ordering of moves in learning mathematical subject-matter. This model, mainly…

// Kort

Samenvatting van oratie: Hoe rekent Nederland?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van den Heuvel-Panhuizen, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 55-58 Download pdf

// Kort

Leefwereld en natuurkundige interpretatie bij het ontstaan van nieuwe kennis

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Redeker, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(2), 85-99 Download pdf The central point of this article is the relation between everyday experience and its physical interpretation with reference to the teaching and learning of…

// Kort

Changing conceptions

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Driver, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 161-198 Download pdf Dit artikel is een weergave van de lezing die de schrijfster, √©√©n van de leidende figuren op het gebied van de "alternative frame-work movement",…

// Kort

Effecten van straling en risico-afweging: een onderzoek naar kennis en attituden van leerlingen van 5-HAVO

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Eijkelhof, H. M. C. Wierstra, R. F. A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 4(1), 61-74 Download pdf This article describes research on pupils’ beliefs, interests and attitudes with regard to (applications of) ionizing radiation in…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van, Aalst Licht, Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 158-161 Download pdf

// Kort

Bespreking van proefschrift Marijn Meijer: Macro-meso-micro thinking with structure-property relations for chemistry Education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Coenders, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(2), 63-66 Download pdf Review of doctoral dissertation of Marijn Meijer: Macro-meso-micro thinking with structure-property relations for chemistry Education

// Kort

Docenten in onderzoek Рhet DUDOC-programma Teachers as researchers – The DUDOC-programme

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Knippels, M, Goedhart, M, Plomp, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 51-70 Download pdf The DUDOC-programme, which started in September 2007, offers twenty secondary science and mathematics teachers the opportunity to complete a PhD…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Nelissen, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 73-78 Download pdf

// Kort

Metaforen als taalkundig hulpmiddel bij het leren van wiskunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dormolen, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 1-15 Download pdf In mathematics and in mathematics education people use many words and expressions, originating from non-mathematical contexts. Searle views a metaphor as a relation…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Roon, P. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 207-217 Download pdf

// Kort

Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw havo/vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bierhof, M. J. Schouw, J. C. Smit, H. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 177-188 Download pdf A differentiated Biology Pactical Course for upper classes in secondary education

// Kort

Redactioneel

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Redactie, T. D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 3-4 Download pdf

// Kort

Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept ‘afgeleide’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vos, P. Den Braber, N. Roorda, G. Goedhart, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 37-62 Download pdf ow do teachers of physics, chemistry and economics understand the mathematical concept ‘derivative’. Mathematical concepts are used…

// Kort

Statistisch onderzoek door 3 havo; het leren van statistische onderzoeksvaardigheden

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Witterholt, M. Van Streun, A. Goedhart, M. Beijaard, D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 31-58 Download pdf Learning of statistical investigation in 3 havo In mathematics education, investigative skills are trained more and more…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Kievit, R. Timmermans, P. Van den Heuvel, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 70-78 Download pdf

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 162-166 Download pdf

// Kort

Bezinning op ‘verklaren’ in een scheikunde-onderwijssituatie

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vogelezang, M. J. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 216-227 Download pdf ‘To explain’ is often understood as a deductive activity based on laws. This is done in a context of philosophy of…

// Kort

Zijn natuurkundigen anders?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 3-24 Download pdf Do academic physicists, because of their profession, have certain characteristics in common? This question is being analysed in view of its possible relevance…

// Kort

Diversiteit in representatie van de wiskundige modelleercyclus bij studenten en docenten Diversity in representation of the mathematical modelling cycle in students and teachers

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Perrenet, J. Zwaneveld, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 49-74 Download pdf Over the years, students of the Bachelor’s program Industrial and Applied Mathematics of the Eindhoven University of Technology seemed to show a…

// Kort

Realistisch rekenonderwijs aan jonge kinderen onderzocht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van den Brink, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(2), 100-120 Download pdf It is a principle of realistic instruction in general, and in particular with regard to arithmetic, to have children ‘realising’ their own…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Riemersma, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 236-240 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 75-78 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 162-166 Download pdf

// Kort

Het effect van wiskundig onderzoek door leerlingen op de groei van hun probleemoplossend vermogen Het effect van wiskundig onderzoek door leerlingen op de groei van hun probleemoplossend vermogen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van der Kolk-den Heijer, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 51-74 Download pdf The PISA score on problem solving of Dutch students leaves to be desired. To advance the development of their problem solving…

// Kort

Proefschrift René Westra: Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. System thinking and modeling in authentic practices

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kamp, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 127-132 Download pdf Review of doctoral dissertation of René Westra: Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. System thinking and modeling in authentic practices

// Kort

Het effect van een sensitivering door een pretest op de verwerving van natuurwetenschappelijke begrippen. The effect of pretest sensitising on the acquisition of science concepts

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bos, F. A. B. H. Terlouw, C. Pilot, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 25-50 Download pdf The design of effective instruction for concept learning in science subjects is necessary in Dutch secondary education,…

// Kort

Boekbespreking – Revisiting mathematics education – Freudenthal

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 217-224 Download pdf Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

// Kort

Sluiproutes of alternatieve wegen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Broekman, H. G. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 67-72 Download pdf In this contribution the author opposes the term "side-roads" (Dutch" ‘sluiproutes’, i.e. not officially permitted minor roads) introduced by Goffree c.s. whenever…

// Kort

Denkbeelden over radioactiviteit in de berichtgeving van Tjernobyl

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Eijkelhof, H. M. C. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 16-29 Download pdf Recent proposals for physics examination programmes at senior secondary level in the Netherlands include a rather large section on…

// Kort

Kinderen aan het experimenteren zetten via concept cartoons

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kruit, P. Wu, F. Berg, E. van den Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2013 – 30(1), 27-48 Download pdf

// Kort

Over rekenen, doen en weten – De ontwikkeling van schoolse impliciete en expliciete kennis over beweging op een hellend vlak

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dooren, W. Ebersbach, M. Verschaffel, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 21-35 Download pdf Calculating, doing and knowing – The development of academic implicit and explicit knowledge about movement on a slope Previous…

// Kort

Denkbeelden van leerlingen over gedrag van mens en dier en het onderzoeken daarvan

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Moolenbroek, A. Boersma, K. Th Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 5-30 Download pdf Student ideas about human and animal behaviour and about behavioral research Behaviour is a key concept in…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Streefland, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 59-69 Download pdf

// Kort

Commentaar

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Hondebrink, J. G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 167-169 Download pdf

// Kort

Een analyse van de ontwikkeling van het begrip ‘ENZYM’ in een leerboek voor het VWO

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Thijssen, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 183-215 Download pdf Understanding in biology, as in any science, is made possible by the application of certain theoretical principles. Some of these principles are applicable to…

// Kort

Het opsporen van een stoichiometrische regel uit meetgegevens

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, O. Hamaker, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 25-35 Download pdf The search for stoichiometric rules from data In chemical education there is a trend to stimulate pupils to find out an…

// Kort

Boekaankondiging: Omzien in verwarring – Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1981-2013 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 119-120 Download pdf Het boek Omzien in verwarring beschrijft ontwikkelingen in de natuurkundedidactiek, zoals die zich ruwweg sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in ons land hebben…

// Kort

Het leren van lineaire algebra: effecten van feedback op motivatie en efficiëntie van het leren

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Corbalan, G. Cuypers, H. Paas, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 21-36 Download pdf Learning linear algebra: the effects of feedback on learning motivation and efficiency When solving mathematical problems, an error made in…

// Kort

Leerlingen over Tsjernobyl

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Klaassen, C. W. J. M. Eijkelhof, H. M. C. Lijnse, P. L. Scholte, R. L. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 199-219 Download pdf In this article we present the results of a pupils’…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Buck, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 79-81 Download pdf

// Kort

Contexten en begripsontwikkeling bij wiskunde 12-16

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Dekker, R. Herfs, P. Terwel, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 169-182 Download pdf Contexts and understanding development with Mathematics 12-16 In this article the authors present some results of research into new mathematical…

// Kort

Wiskundecurricula revisited Wiskundecurricula revisited

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Krüger, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 31-50 Download pdf Design and development of new mathematics curricula regularly causes heated discussions on matters such as content, learning materials, the role of teachers and assessment….

// Kort

Modellen van/voor leren modelleren Models of/for modelling education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 3-24 Download pdf This paper deals with the question of how a physics curriculum can pay attention to different models and different ways of modelling, as well…

// Kort

Fouten en knelpunten bij het oplossen van problemen over de projectielbeweging. Een analyse van 152 schriftelijke oplossingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vanderlocht, M. Van Damme, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 115-137 Download pdf In this article we present a description and an analysis of errors and difficulties which occur in 152 solutions of problems…

// Kort

Understanding of chemical language in the communication of chemists with non-chemists

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Ten Voorde, H. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 30-43 Download pdf The author delivered this speech at the 30th IUPAC-congress in Manchester U.K., 1985. By studying protocols of two teaching situations he argues…

// Kort

Piaget’s Entwicklungspsychologie und die Praxis des naturwissenschaftlichen Unterricht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kubli, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 131-145 Download pdf Dit artikel is de uitwerking van een colloquium dat door de schrijver op 16 april 1986 in Utrecht is gehouden, op uitnodiging van het…

// Kort

Boekbspreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 220-222 Download pdf

// Kort

(On)terecht lineair redeneren bij het oplossen van fysicavraagstukken door leerlingen van het secundair onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Bock, D. Van Dooren, W. Verschaffel, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 7-19 Download pdf (In)correct linear reasoning in solving physics problems by students in secondary education A vast amount of research in…

// Kort

Bespreking proefschrift F. Mafumiko: Micro-scale experimentation as a catalyst for improving the chemistry curriculum in Tanzania en proefschrift A.T. Tecle: The potential of a professional development scenario for supporting biology teachers in Eritrea

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Rens, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2006 – 23(1), 68-74 Download pdf

// Kort

Uitleggen door analogie en context

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kemme, S. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 36-58 Download pdf In the introduction of mathematical concepts and activities the role played by realistic situations (contexts) is still increasing. However, the effects of embodiments…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bouma, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 226-228 Download pdf

// Kort

Zijn krachten tweelingen?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Hellingman, C. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 173-182 Download pdf

// Kort

Stereochemie in het VWO: Commentaar op ‘lessen’ ruimtemeetkunde 1 Stereochemistry at ‘VWO’: Comments on ‘lessen ruimtemeetkunde 1’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vos, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 36-43 Download pdf This article reviews an experimental course in stereometrics for science students in secondary education in the Netherlands: ‘Lessen in ruimtemeetkunde 1’. Strong starting points…

// Kort

Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Bemmel, H. (2014). Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 31(1), 113-118

// Kort

Van communicatieve praktijk naar modelmatig denken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Oers, B. Tanis, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 3-20 Download pdf From communicative practice toward model based reasoning This article describes an educational view on the development of model-based thinking in primary…

// Kort

Boekbespreking – Evaluatie PLON – proefschrift Ronny Wierstra (1990)

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boekbespreking door Van den Akker, J. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 73-75 Download pdf R.F.A.Wierstra, CDB-Press, Utrecht, 1990, Dissertatie, pp.239, ISBN 90-73346-03-7 “Natuurkunde-onderwijs tussen leefwereld en vakstructuur: een evaluatieonderzoek aan de MAVO- en…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vos, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(2), 145-150 Download pdf

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Aalst, H. F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 153-157 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 R. Heijeler Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 82-84 Download pdf

// Kort

Context als betadidactisch begrip Context as a betadidactical term

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Genderen, D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 183-194 Download pdf In recent proposals for innovations in physics curricula for secondary schools, the use of ‘contexts’ is stressed, but their role in the learning…

// Kort

Promotieonderzoek van bètadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van good practices Promotieonderzoek van betadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van ‘good practices’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Anouke, B. Douwe, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 5-30 Download pdf Teacher researchers engaged in PhD research can contribute to an exchange of knowledge between educational researchers and teachers working in teaching practice….

// Kort

Proefschrift Henk Pol: Computer based instructional support during physics problem solving: A case for Student Control

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kolovou, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 117-120 Download pdf Review of doctoral dissertation of Henk Pol: Computer based instructional support during physics problem solving: A case for Student Control

// Kort

Gesprek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Miranda, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 132-141 Download pdf

// Kort

Begripsverandering en microcomputers, praktijkervaringen met kracht en beweging

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van ’t Hul, F. E. Van Joolingen, W. R. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 172-191 Download pdf This article reports an investigation of the role a computer simulation may play to…

// Kort

Denkramen van leerlingen op het gebied van de geometrische optica

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 44-59 Download pdf In this paper we describe research about the possibility to formulate categories and frameworks that summarize adequately childrens’ conceptions in the field of geometrical…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kramers-Pals, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 146-149 Download pdf

// Kort

Een vakstructuur van het schoolvak scheikunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 19-35 Download pdf It is often taken for granted that chemistry is taught in schools in a way that is more or less…

ELWIeR en Ecent als één STEM