Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

08 juli 2024
Wiskunde // Kort

Prijswinnaars ICMI , inspiratiebron

| PO | VO | MBO | ICMI (International Commission on Mathematical Instruction) is de internationale commissie voor wiskundeonderwijs van de IMU (International Mathematical Union). https://www.mathunion.org/icmi/awards/amor/awardees-units Iedere vier jaar worden drie medailles uitgedeeld aan gerenommeerde onderzoekers. Dit jaar ging de Emma Castelnuovo Award naar Kaye Stacy, de Felix Klein Award naar Ferdinando Azarello, en de Hans Freudenthal Award naar Ole Skovsmose….

05 juli 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Docentendag wiskunde in Nijmegen: wiskunde-dialoog

| VO | Docentendag ru.nl …docentendag-wiskunde-wiskundedialoog Kom naar de jaarlijkse docentendag voor vo-docenten wiskunde, waar we boeiende sprekers verwelkomen die hun expertise willen delen. Neem deel aan drie workshoprondes, waar je kunt kiezen uit diverse thema’s binnen het eerste- en tweedegraads gebied. Sluit de dag af met gezellig napraten onder het genot van een hapje en een…

03 juli 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Reken-wiskundige vaardigheid

| PO | VO | MBO | Denkmodel over hoe de reken-wiskundige vaardigheid is opgebouwd uit verschillende aspecten Engelse term: Five strands of mathematical proficiency Toelichting Wiskundige houding Productive disposition Procedurele vlotheid Procedural fluency Conceptueel inzicht Conceptual understanding Adaptief redeneren Adaptive reasoning Strategisch vermogen Strategic competence Een van de bedenkers van dit model: Jeremy Kilpatrick Bron: Adding it Up, 2001 Verwijzingen…

29 juni 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Eens Euclides, altijd Euclides

| VO | Symposium XXX Eens Euclides, altijd Euclides! nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-geschiedenis/symposia/eens-euclides-altijd-euclides De werkgroep Geschiedenis organiseert op 28 september in Utrecht symposium nr. XXX, met als titel Eens Euclides, altijd Euclides! Zowel de Elementen van Euclides, als het tijdschrift van de NVvW komen aan bod in een rijk geschakeerd programma. Sprekers zijn Jan Hogendijk (Universiteit Utrecht) over de Elementen…

28 juni 2024
// Voortgezet onderwijs // Kort

Wisselstroom

| VO | Project Wisselstroom Hogescholen en universiteiten spannen zich in om te zorgen dat meer studenten makkelijker en sneller op de voor hen juiste plek terechtkomen. Project van Vereniging Hogescholen en VSNU Welk vraagstuk? Voor vwo-leerlingen zijn HBO-opleidingen vaak niet in beeld als het gaat om oriëntatie op een vervolgstudie. Dit geldt in nog sterkere mate…

25 juni 2024
Wiskunde // Hoger Onderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Vragenlijst kennisuitwisseling wiskunde (PWN)

Vragenlijst (vanuit PWN) met als doel inzicht te krijgen in het huidige gebruik en de impact van wiskunde. We hopen dat velen de enquête willen invullen (geschatte duur: 25 minuten) middels deze link Innovatiekracht NL staat/valt met wiskunde! Nederland is in toenemende mate afhankelijk van innovatie voor een aanzienlijk deel van de productiviteitswinst die nodig…

24 juni 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Denkdiner: Reken-wiskundige vaardigheden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid?

| VO | Op 24 juni 2024 namen enkele vakverenigingen en het exprw deel aan een door de NVvW geïnitieerd ‘denkdiner’ over het thema “Reken-wiskundige vaardigheden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid?”. Ook slo, ocw en het lectoraat wavp schoven aan. Seizoen 2023-2024 heeft de NVvW samen met het ExpRW al flink wat meters gemaakt als het gaat om conferenties…

23 juni 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Implementation and Replication studies in mathematics

| VO | Implementation and Replication studies in mathematics Journal Editor-in-Chief, Uffe Thomas Jankvist. Implementation and replication research is considered as the active use of mathematics education research in practice and as the scientific investigation of questions that relate to implementation and replication initiatives. Implementation and Replication Studies in Mathematics Education is an important channel for academic…

22 juni 2024
// Voortgezet onderwijs // Kort

Vacature – NRO – Hoofd onderwijsonderzoek

| PO | VO | MBO | Vacature Hoofd onderwijsonderzoek bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) Lees meer op werkenbijnwo.nl Stuur je cv en motivatie uiterlijk 7 juli 2024 naar NRO/NWO. Uit de advertentietekst: Wil je graag een landelijke rol hebben in de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend wetenschappelijk onderzoeks- en innovatie programma dat inspeelt op belangrijke vragen in het…

19 juni 2024
// Kort

STEM Bekwaamheden

| PO | VO | MBO | Bekwaamheidseisen moeten in maart 2025 worden aangeboden aan de minister. Is dat haalbaar? Deze vraag wordt voorjaar 2024 hier gesteld: Denktank bekwaamheidseisen van Federatie van onderwijsvakorganisaties (FvOv) Relevante discussie voor beta-docenten. Voor rekenen-wiskunde werd onlangs (2023) nog gewerkt aan de update van het Raamwerk scholing/nascholing docent rekenen/gecijferdheid vo/mbo, een raamwerk waarin de bekwaamheidseisen staan…

16 juni 2024
// Kort

RekenMaar(t)

RekenMaar(t) Een maand vol met rekenen, wiskunde en gecijferdheid Elk jaar gonst het in maart van activiteiten voor po, vo en mbo, met Pi-dag trots in het midden op 3/14. Het gaat om activiteiten als Grote Rekendag, W4kangoeroe, Nationale Rekencoördinator Dag, etc. Zie Activiteiten. Verwijzingen Activiteiten in maart 2025 Internationale dag van de wiskunde –…

12 juni 2024
// Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

STEM Manifest 2024

| PO | VO | MBO | Eindproduct uit het project Sprong-STEM Dit STEM manifest 2024 bevat drie aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen in de periode 2020-2024. Aanbevelingen: Leg een goede vakinhoudelijke en vakdidactische basis voor alle betrokken docenten Betrek meerdere instellingen bij PLG’s Maak in kerndoelen, opleiding en lesmateriaal STEMmige verbindingen Verwijzingen STEM Manifest 2024. Nederlandstalig Toelichting bij…

11 juni 2024
// Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Velon studiedag 8 november

| PO | VO | MBO | Velon studiedag voor lerarenopleiders Thema Leren voor het Leven Op 8 november 2024 organiseren HAN Academie Educatie en de Radboud Docenten Academie in Nijmegen de Velon studiedag voor lerarenopleiders. Het organiseren van de studiedag geeft ons de kans om te laten zien op welke manier we in onze regio als lerarenopleidingen samen met onze…

10 juni 2024
// Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

DigiSTEM

| PO | VO | MBO | velov.be/digistem In dit project is gewerkt aan het integreren van educatieve technologie om het STEM-onderwijs te versterken voor wat betreft: samenwerkend leren (samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel); groei en stimuleren van STEM-competenties binnen een authentieke context (doelgericht werken); autonomie of zelfregulerend leren (doelgericht en efficiënt handelen…

09 juni 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

De Magie van 100 – studiedag NVvW 2 november 2024

| VO | Op 2 november 2024 vindt weer de jaarvergadering en studiedag van de NVvW plaats in Veenendaal. Save the date Het thema van de studiedag is dit jaar ‘De Magie van 100’ Uitnodiging juni 2024: Het 100ste verenigingsjaar van de NVvW, opgericht op 15 december 1925, daar willen we een gedenkwaardig jaar van maken. Zaterdag…

07 juni 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Leerdoelen in beeld voor de wiskundeles

| VO | Project 2024-2026 Lesmaterialen koppelen aan leerdoelen uit de wiskundecurricula Samenvatting In het wiskundeonderwijs in het voortgezet onderwijs worden behalve de gangbare lesmethodes ook andere bronnen gebruikt. Leerlingen bekijken bijvoorbeeld online instructievideo’s of gebruiken oefenomgevingen. Leraren willen graag de mogelijkheid hebben om ander – soms zelf ontworpen – lesmateriaal in te zetten en hun lessen…

06 juni 2024
Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Project Beethoven

Bron (maart 2024, overheid) Onder de noemer ‘Project Beethoven’ hebben Rijk en regio Brainport Eindhoven een set activiteiten gedefinieerd opdat: “Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor de microchipsector en zijn toeleveranciers. Die sector is belangrijk voor het NL verdienvermogen en werkgelegenheid en draagt bij aan veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen.” Onderwijs is hierbij ook…

04 juni 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Herijking kennisbasis pabo rekenen-wiskunde

| PO | Bijeenkomst 27 juni 2024 Herijking van de kennisbases van de pabo Lees meer 10voordeleraar en het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) organiseren op donderdag 27 juni van 16.00 tot 17.00 uur een online informatiebijeenkomst over de herijking van de kennisbases van de pabo. Daarbij zoomen we meer specifiek in op de kennisbases van Nederlands…

03 juni 2024
// Voortgezet onderwijs // Kort

Masterclass Digitale geletterdheid

| VO | Masterclass digitale geletterdheid met het visiespel Inschrijven Wat komt onder andere aan bod: reflecteren op de eigen visie op digitale geletterdheid een aanpak voor het samenstellen van een visie op digitale geletterdheid aan de hand van het visiespel werkvormen om het gesprek te voeren en te kaderen vervolg van de implementatie: suggesties na de…

31 mei 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Video-ondersteuning voor pabo-studenten rekenen-wiskunde (Comenius project)

| PO | Developing Teachers’ Thinking about Children’s Mathematics Comenius Project, uitvoering Hogeschool iPabo 30-8-2024 – 28-2-2025 Video-ondersteuning voor pabo-studenten rekenen-wiskunde Onderzoeksvraag: What effects does participation in a course based on the proposed digital learning environment have on pre-service teachers’ (a) noticing of children’s mathematical thinking, (b) questions about children’s thinking, (c) interpretations of children’s thinking, (d)…

28 mei 2024
ANW // Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Wiskunde // Bovenbouw h/v // Hoger Onderwijs // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

Wiskundige formules in natuurwetenschappen en wiskunde

Een oude zorg: er is een kloof tussen het onderwijs in de wiskunde en in de natuurwetenschappen. Harrie Eijkelhof (UU) en Peter Kop (UL) zijn in de problematiek van het gebruik van formules gedoken. Zij laten aan de hand van internationale literatuur zien dat die kloof niet een typisch Nederlands probleem is. In combinatie met…

23 mei 2024
Wiskunde // Hoger Onderwijs // Kort

Jan van Neerven lid KNAW

Jan van Neerven, hoogleraar wiskunde TU Delft. Lees verder Na de middelbare school begint Jan van Neerven aan een studie biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Al snel wordt hij gegrepen door de wiskunde als hij in de avonduren collegedictaten wiskunde doorneemt. Van Neerven sprokkelt zelfstandig zijn propedeuse bij elkaar, waarna hij zich ook inschrijft…

22 mei 2024
// Kort

Arts ❤️ Sciences

❤️ Ben je docent in het voortgezet onderwijs? Wil je Arts❤️Sciences-onderwijs (verder) ontwikkelen binnen jouw school? Meld je dan aan voor het Arts Sciences Innocatienetwerk (vo) 2024-2025. Deadline: 15 juni 2024 In deze video vertellen educatie expert Arida Bandringa en leden (docenten voortgezet onderwijs) over de waarde van vakoverstijgend onderwijs op het snijvlak van kunst,…

21 mei 2024
// Kort

Vacature – Software-ontwikkelaar AI

Vacature Nationaal Onderwijslab AI ru.nl/werken-bij/vacatures/software-ontwikkelaar-ai-in-onderwijs Ben jij een software ontwikkelaar met interesse in onderwijs, onderzoek en intelligente technologie? Wil jij bijdragen aan de innovatie van intelligente technologieën voor het primair en voortgezet onderwijs? Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) werkt de komende tien jaar aan de ontwikkeling van prototypes voor passend en verantwoord leermateriaal. Als software…

08 mei 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Kees Hoogland over het belang van reken- en wiskundeonderwijs

| PO | VO | MBO | Een blog over het belang van reken- en wiskundeonderwijs, door EduKitchen. Geïnterviewde: Kees Hoogland, Hogeschool Utrecht 7 mei 2024 Als je de media mag geloven zijn de leerlingen in het Nederlandse onderwijs wandelende wiskunde- en rekenrampen. De oorzaak-als je diezelfde media leest-valt te zoeken in de hoek van het realistisch rekenen waarbij leerlingen worden…

07 mei 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Realistisch versus traditioneel

| PO | VO | MBO | Een blog van Geeke Bruin-Muurling op 7 mei 2024 bruin-muurling.nl/realistisch-versus-traditioneel Als je recente krantenberichten mag geloven dan is het realistisch onderwijs schuldig aan de ondergang van ons rekenonderwijs en is terug naar traditioneel onderwijs het enige dat onze kinderen nog kan redden. Als je dit soort artikelen vakdidactisch bekijkt, dan rammelt de redenering aan…

05 mei 2024
Wiskunde // Hoger Onderwijs // Kort

Young KWG (Jonge wiskundigen)

Netwerk van jonge wiskundigen, initiatief van het KWG wiskgenoot.nl van de website (2024) With Young KWG, we aim to create a community of young mathematicians in the Netherlands, a place where individuals can connect, interact, and learn from one another. We especially support international colleagues starting their careers in a new environment. Event 24-5-2024 Young…

03 mei 2024
Wiskunde // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Onderwijs meets Onderzoek 2024

Wat kunnen wiskun­deonder­wijs en onder­wijson­der­zoek voor elkaar beteke­nen? Conferentie 3 oktober 2024 Organisatie: NVvW, SLO, UU (Freudenthal Instituut) Het thema van de middag is: AI in het wiskundeonderwijs We beginnen met een spreker uit het buitenland, die ons een inkijk gaat geven van de stand van zake rondom onderzoek naar AI in het wiskundeonderwijs. Zoals…

02 mei 2024
// Kort

TechKwadraat – uitwerking regio Utrecht

| PO | VO | MBO | Hieronder een concept uitwerking van een mogelijk projectvoorstel w.b. TechKwadraat, met als regio Utrecht. Zie ook ecent.nl/techkwadraat voor een bredere beschrijving en natuurlijk ook techkwadraat.nl. Bij deze uitwerking nemen we als richtsnoer het Interventiekompas bètatechnologie in het funderend onderwijs. Daar is anno 2024 over te lezen: “Voor de subsidie-regeling geldt dat interventies met een…

24 april 2024
// Kort

Nationaal Expertisecentrum voor Wetenschap & Samenleving (NEWS)

| PO | VO | MBO | Nationaal Expertisecentrum voor Wetenschap & Samenleving in oprichting (NEWS) Voorjaar 2024 wordt gewerkt aan de verdere concretisering van dit nieuwe expertisecentrum. Verkade, A., & Smeets, I. (2023). Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving – Plan van aanpak.

19 april 2024
// Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Vacature – onderzoeker vernieuwingsonderwijs

| PO | VO | MBO | Onderzoeker Vernieuwend Onderwijs Academie Pedagogiek & Onderwijs saxion.nl/over-saxion/werken-bij/vacatures/onderzoeker-vernieuwend-onderwijs Solliciteren tot 12 mei 2024 Van de website: Je draagt bij aan lopende onderzoeksprojecten binnen het lectoraat, onder meer op het vlak van team-based onderwijs, burgerschapsvorming en onderwijs en technologie. Het kan hierbij gaan om taken als het verkennen van de literatuur, het bedenken van een…

17 april 2024
// Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Velon-Velov congres 2025

| PO | VO | MBO | Save the date 10 en 11 maart 2025 veloncongres.nl Ook een ontmoetingsplaats voor ELWIeR en Ecent! Lees hieronder. Op maandag 10 en dinsdag 11 maart 2025 vindt het volgende Velon/Velov Congres plaats. Dit keer is de locatie Rotterdam en heeft het congres als thema: Woorden én Daden! Onderwijs is vaak onderwerp van actuele discussies….

15 april 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Vacature – expert rekenen-wiskunde primair onderwijs bij SLO

| PO | Vakexpert rekenen en wiskunde primair onderwijs profielschets SLO (contactpersoon: Jaccoline Kline-van ’t Noordende, j.klein [at] slo.nl) Heb jij een heldere visie op het gebied van rekenen en wiskunde en wil jij bijdragen aan het onderwijs van de toekomst? Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten om leerlingen en leraren te voorzien van doordacht onderwijs?…

14 april 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Oud-Nederlandse wiskunde, zelf doen!

Stukjes code | PO | VO | MBO | Bijeenkomst vaksteunpunt wiskunde, Betapartners Woensdag 19 juni 2024, 16:00-20.00 uur Doelgroep: Docenten Wiskunde, leraren in opleiding & studenten Deze vakbijeenkomst gaat over een stuk geschiedenis van de wiskunde en hoe dat te gebruiken is in het onderwijs. Na een tweetal lezingen ga je zelf in een workshop de vertaalslag proberen te maken…

08 april 2024
Wiskunde // Kort

Wiskunde PR medewerker gezocht

Vacature PR-medewerker Nederlandse Wiskunde Wervings-folder Platform Wiskunde Nederland (PWN) zoekt met ingang van mei 2024 een nationale PR-medewerker wiskunde. De functie heeft een omvang van 0.8 fte. Er zal o.a. samengewerkt worden met elwier.nl/4tu-ami/. Verwijzingen Wervings-folder platformwiskunde.nl elwier.nl/4tu-ami/

07 april 2024
Wiskunde // Hoger Onderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Mathfest 2024 – feest van de wiskunde

Mathfest, zondag 22 september 2024 Volkssterrenwacht Beisbroek, Brugge, België platformwiskunde.be/mathfest-2024 Het programma omvat een grote verscheidenheid aan activiteiten, waaronder wiskundige weetjes, verrassende toepassingen, magische voorwerpen, mystieke kunst en geheime goocheltrukken en knutseltechnieken.

06 april 2024
Wiskunde // Kort

Simon Beck, wiskunstenaar op het strand

Simon Beck Zand- en Sneeuw-kunstenaar Tijdens de Nationale Wiskunde Dagen 2024 werd onder leiding van Simon Beck door ongeveer 20 wiskunde-docenten een zand-structuur gemaakt met Sierpinski-driehoeken. Opname: Michiel Rote Klikken op foto’s levert meer resolutie/afmeting. Verwijzingen Website Simon Beck: snowart.gallery Wiskunst

04 april 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Origami en wiskunde

| VO | Origami en wiskunde Jacoliene van Wijk en Amy Besamescu, 2024 Een Zebra-boekje bij Epsilon. Wist je dat als je een kraanvogel vouwt, je tegelijkertijd ook diverse wiskundige regels volgt? Deze gaan over de vorm van de kop, staart en vleugels, of je een berg- of dalvouw moet vouwen en welke hoeken de vouwen ten…

03 april 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Thomas More Hogeschool zoekt: opleidingsdocent rekenen-wiskunde 0.8-1.0 fte

Thomas More Hogeschool zoekt een opleidingsdocent voor het verzorgen van vakdidactiek rekenen-wiskunde en gecijferdheid aan voltijd- en deeltijdstudenten. Je bent als opleidingsdocent zo mogelijk tevens inzetbaar op andere taken zoals begeleiding van studenten bij hun professionele ontwikkeling en bij het leren in de praktijk van de basisschool. Gevraagd wordt… Een relevante master Ervaring met rekenonderwijs…

30 maart 2024
Wiskunde // Hoger Onderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Vakantiecursus wiskunde – 2024

Vakantiecursus voor Leraren Wiskunde 2024 Banach-Tarski: hoe groepentheorie van één meloen er twee maakt. vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus in Amsterdam (CWI) vrijdag 6 en zaterdag 7 september in Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger) Info en Aanmelden. De organisatie is in handen van PWN (Platform Wiskunde Nederland) en PWV (Platform Wiskunde Vlaanderen). Het thema…

28 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Waarom de rekenprestaties tegenvallen

| PO | VO | MBO | Koeno Gravemeijer en Frans van Galen – Als we willen dat de leerlingen kunnen rekenen in toepassingssituaties, dan moeten we het onderwijs daarop inrichten. Ingezonden brief in Didactief online, 28-3-2024 Er is in de media recentelijk veel ophef ontstaan over de onlangs gepubliceerde cijfers over het rekenniveau in het vmbo. Maar gezien de geschiedenis…

25 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Vacature associate lector rekenen en wiskunde

Vanuit het Radiant samenwerkingsverband zijn Hogeschool IPABO, Driestar Hogeschool, Hogeschool de Kempel, Hogeschool KPZ en Thomas More Hogeschool samen het Radiant-lectoraat rekenen-wiskunde gestart. Hogeschool IPABO vervult al lange tijd een sleutelrol in het netwerk rekenen-wiskunde in Nederland. Het Radiantlectoraat rekenen-wiskunde verricht binnen dit netwerk onderzoek naar verschillende actuele aspecten van het reken-wiskundeonderwijs, zoals die zich…

24 maart 2024
// Basisonderwijs // Kort

Event digitale geletterdheid, regio Utrecht

| PO | Event digitale geletterdheid 16 mei 2024, 15:30-18:00 Flyer Op woensdag 6 maart zijn de nieuwe kerndoelen digitale geletterdheid gelanceerd door SLO. Om scholen te inspireren hoe je hier invulling aan kunt geven, organiseren PCOU Willibrord en de Bibliotheek Utrecht in samenwerking met de Marnix Academie en de Hogeschool Utrecht op 16 mei 2024 een…

23 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Mijn vakdidactiek rekenen(-wiskunde)

| PO | VO | MBO | Mijn vakdidactiek rekenen(-wiskunde) geeft informatie over vakdidactische kennis en denken. Auteur Geeke Bruin Muurling Van de website: “Het boek inspireert om vanuit die kennis en dat denken vaker eigen keuzes te maken in je onderwijs, in je lessen. Het geeft je inzichten waardoor je nog beter in kunt spelen op jouw leerlingen en daarbij,…

22 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Techniek (VO) // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Partners gezocht voor een Europees project over data literacy

| PO | VO | Onderzoek naar ‘data literacy’ Idee voor een onderzoeks/samenwerkingsproject Erasmus+ regeling 2024 – policy experimentation Onderdeel: TOPIC 1: DIGITAL EDUCATION (CROSS-SECTORAL) – ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP-DIGITAL Regeling 2024, EU Definitie Data literacy In het Europese DigComp Framework wordt ‘digitale competentie’ (digitale geletterdheid) alsvolgt gedefinieerd: digital competence involves the “confident, critical and responsible use of, and engagement with, digital…

21 maart 2024
// Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

Educational Designer van februari 2024 verschenen

Educational Designer is een blad van en voor ontwikkelaars van onderwijs in wiskunde en in sciencevakken, met veel aandacht voor didactisch onderzoek en implementatie-onderzoek rond onderwijsmateriaal in ontwikkeling. Issue 16 van Educational Designer (februari 2024) bevat de volgende artikelen. Numerical Methods – A Curriculum Mystery (Charles Lovitt) Multidimensional Science Assessment: Design Challenges and Technology Affordances…

ANW // Biologie // Informatica // Natuur // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Kort

Tekst drievoudige oratie ‘Paden naar innovatief bèta-onderwijs’ gepubliceerd

| PO | VO | MBO | Drie hoogleraren in STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, Mathematics) hielden op 7 maart 2024 samen hun oratie aan de TU Eindhoven: Nienke Nieveen, Jan van der Veen en Esther Ventura-Medina. De titel luidde Pathways to innovative STEM education;  de oratie is ook in het Nederlands verschenen: Paden naar innovatief bèta-onderwijs. Voorafgaand aan de oratie organiseerden…

// Basisonderwijs // Kort

Netwerk Lerarenopleiders Digitale Geletterdheid

| PO | Landelijke samenwerking opleidingsdocenten van de Pabo w.b. digitale geletterdheid hashtag#NLDG op linkedin Contactpersoon: Gerard Dummer Tijdens Velon 2024 presenteerde dit netwerk leeruitkomsten w.b. digitale geletterdheid voor de pabo (een rondetafelbijeenkomst). Leergebied digitale geletterdheid 1. Je ontwerpt zelfstandig betekenisvol onderwijs voor het leergebied digitale geletterdheid voor je klas, voert dit uit en evalueert dit 2….

20 maart 2024
Wiskunde // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

PISA-VET -> nadenken over mbo en wat daar nodig is w.b. ‘bèta-vaardigheden’

| MBO | International Vocational Education and Training Assessment PISA-VET, een initiatief van de OECD. Zie ook Pisa. The PISA-VET assessment project supports countries in strenghtening their skills systems by developing, piloting and implementing an internationally standardised assessment of outcomes of initial VET programmes, the analysis of the results of which will enhance comparative policy insights on…

19 maart 2024
// Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Beroepsbeeld bèta-docent

Beroepsbeeld bèta-docent Binnen ELWIeR/Ecent is er de nodige aandacht voor het beroepsbeeld van de (bèta-)docent, omdat we graag zuinig zijn op deze docenten! Misschien werkt dat anders uit voor rekenen/wiskunde dan voor natuurwetenschappen en techniek, en het ziet er zeker anders uit w.b. een basisschool-docent ten opzichte van een docent voortgezet onderwijs. Invalshoeken Wanneer we…

18 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Reflectiewijzer Peil.Digitale geletterdheid

Naar aanleiding van het peilingsonderzoek Digitale geletterdheid einde (s)bo (maart 2024) is bij de Inspectie van Onderwijs uitgegeven de Reflectiewijzer Digitale geletterdheid. Deze reflectiewijzer is voor schoolteams een hulpmiddel om in gesprek te gaan over (de kwaliteit van) het onderwijs in digitale geletterdheid op uw school. Voor het voeren van dit gesprek kunt u de…

17 maart 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Wiskunde B dag 2024

De Wiskunde B-dag is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde B in hun pakket hebben. Onderdeel van Wiskunde in Teams Save the date: 22 november 2024 Lees meer

16 maart 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Scaffolding small groups’ mathematics learning

Sharon Calor Scaffolding small groups’ mathematics learning, thesis UvA, 10 april 2024, 14:00 S. M. Calor. (2024). Scaffolding small groups’ mathematics learning (PDF), Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG) (pp. 198). Amsterdam: University of Amsterdam. Centrale vraag: Wat is het effect van docent-ondersteuning bij wiskundige discussies in kleine groepjes? Verhoogt dit het wiskundige kennisniveau…

15 maart 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Wiskunde A-lympiade 2025

De Wiskunde A-lympiade is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde A in hun pakket hebben. Onderdeel van Wiskunde in Teams Save the date voor 2024-2025 22 november 2024, voorronde!

14 maart 2024
// Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie 2025 – Educating the Educators

Μay 8 – 9, 2025, St Raphael Hotel Limassol, Cyprus icse.eu/educating-the-educators International Conference on approaches to scaling-up professional development in mathematics and science education Call for proposals: September 2024 Deadline for submission of proposals: 4th November 2024 Research, policy, practice Join us from May 8th to May 9th, 2025, in the beautiful city of Limassol,…

13 maart 2024
// Kort

ICSE annual meeting, maart 2024, Freiburg

A meeting of the International Centre for STEM Education (ICSE) Participerende landen bij deze sessie Vanuit Duitsland, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Turkije en Zweden kwamen onderzoekers en lerarenopleiders uit het gebied van STEM-education (wiskunde, natuurkunde, biologie, scheikunde, NLT) bij elkaar om nieuwe projectideeën te delen. Katja Maass presents figures of 10 years…

12 maart 2024
Biologie // Natuurkunde // Scheikunde // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

ICSE Summerschool 2024 in Praag

| VO | Een STEM education Summerschool ICSE Academy, voor 50 deelnemers. Van 28 juni tot 5 juli 2024, Praag, Charles University Download Flyer Vanuit het project ICSE Academy wordt dit initiatief genomen, speciaal richting docenten en docenten-in-opleiding (wis, na, sk, bio, inf.) Organisatie: Martin Bilek (hoogleraar chemie-didactiek, martin.bilek [at] pedf.cuni.cz), Karlova University, Faculty of Education The…

11 maart 2024
Taal // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie taalgericht vakonderwijs 11-10-2024

| PO | VO | MBO | Conferentie van het Platform Taalgericht vakonderwijs Vrijdag 11 oktober 2024: Werkconferentie ‘Taalgericht de vakken in!’ Inschrijven Taal, leren, denken en lesgeven zijn in het onderwijs onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor leerlingen is het belangrijk dat zij naast goed taalonderwijs ook talige ondersteuning krijgen bij leren en denken in alle vakken. Op 11 oktober organiseert…

09 maart 2024
// Kort

STEM22 werkmiddag

| PO | VO | MBO | . STEM 22 werkmiddag 5 juli 2024, 13:00-17:00, Utrecht De verschillende organisaties van STEM22 komen op 5 juli 2024 bij elkaar voor een werkmiddag, te Utrecht Onderwerpen zijn dan: samenwerking in STEM22 (federatie-vorm?), inventarisatie van lopende activiteiten (o.a., maar niet alleen ivm groeifondsprogramma’s) welkom, voorstellen visie en missie formuleren pauze uitwisseling met PTvT en…

07 maart 2024
// Kort

STEM-platform Vlaanderen

| PO | VO | MBO | STEM-platform Vlaanderen Het STEM-platform is in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid als hét adviesorgaan over het STEM-actieplan – ondertussen de STEM-agenda 2030- en alle STEM-materies. Het is een onafhankelijke groep experts, aangeduid door de Vlaamse regering, die hun kennis, ervaring en netwerk inzetten. Ze stellen doelstellingen en concrete acties voor, suggereren prioriteiten, werken…

06 maart 2024
Informatica // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Nieuwe concept kerndoelen digitale geletterdheid en burgerschap

concept kerndoelen digitale geletterdheid en burgerschap SLO heeft samen met het onderwijsveld conceptkerndoelen digitale geletterdheid en burgerschap ontwikkeld. Op 6 maart 2024 nam demissionair minister Mariëlle Paul de conceptkerndoelen in ontvangst. Digitale geletterdheid Domein Kerndoel PO Kerndoel onderbouw VO A. Praktische kennis & vaardigheden 1. Digitale systemen 2. Digitale media en informatie 3. Veiligheid en…

03 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // volwasseneneducatie // Kort

Hedendaagse informatiebronnen – inventariserend onderzoek volwasseneneducatie

| VE | Het onderzoek “Het interpreteren en begrijpen van hedendaagse informatiebronnen” is uitgevoerd in het kader van de Onderzoeksagenda 2021 van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Deze onderzoeks-agenda sluit aan bij de vraagstukken die aandacht nodig hebben in de volwasseneneducatie en een leven lang ontwikkelen. Het gaat om onderzoek naar kennis waarmee het werkveld verder kan. Lees verder….

01 maart 2024
Rekenen/Wiskunde (vo) // Voortgezet onderwijs // Kort

Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken

| VO | Werken aan basisvaardigheden rekenen/wiskunde in alle vakken NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 26 september 2024, samen met andere vakverenigingen, een conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken. Meer info en inschrijven Praktisch Tijd: 15:00 – 19:30 (inclusief een maaltijd) Locatie: Domstad Utrecht Verwijzingen Rekenbewust…

29 februari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

ZDM-Webinar – Mathematics and interdisciplinary STEM education: Recent developments and future directions

| PO | VO | MBO | Mathematics and interdisciplinary STEM education: Recent developments and future directions 27 maart 2024, 09.00 – 10.30 Moderator: Gabriele Kaiser (Editor-in-Chief of ZDM – Mathematics Education) Online (Zoom) We are delighted to invite you to a webinar organized by the editors of ZDM-Mathematics Education on the journal’s special issue ‘Mathematics and Interdisciplinary STEM Education’ edited…

14 februari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Vacatures expertisepunt rekenen-wiskunde

| PO | VO | MBO | Drie vacatures bij het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde Kom het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde versterken met onderzoek naar vernieuwingen bij rekenen-wiskunde in het po, vo en mbo! Het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde (ExpRW) is een door OCW geïnitieerd initiatief dat per 1 september 2023 voor een periode van vijf jaar van start is gegaan. De missie van ExpRW is om…

10 februari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Verdiepingscursus opleiders rekenen-wiskunde 2024-2026

Bent u opleider rekenen-wiskunde aan een lerarenopleiding basisonderwijs en heeft u behoefte aan gerichte ondersteuning en scholing op het gebied van het reken-wiskundeopleidingsonderwijs, dan is de ‘verdiepingscursus (beginnende) opleiders rekenen-wiskunde’ er voor u. Binnen deze cursus bieden we u de mogelijkheid om te groeien in uw beroep onder leiding van expertcollega’s. De cursus biedt zicht…

31 januari 2024
Biologie // Natuurkunde // NLT // Scheikunde // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

U-Talent conferentie

| VO | Lessen voor een Hoopvolle Toekomst | Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek u-talent.nl/docenten/conferentie/ 12 april 2024, Utrecht. De jaarlijkse U-Talent conferentie voor docenten, toa’s en schoolleiders is een dag met verschillende workshops, lezingen en activiteiten die mogelijkheid bieden om je verder te professionaliseren in het onderwijs, en in jouw vak van expertise. De Conferentie is voor docenten…

28 januari 2024
Informatica // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

AI4K12 – Artificiële intelligentie en onderwijs

| PO | VO | MBO | ai4k12 = Artificiële intelligentie voor het onderwijs van k-12 (4-18 jaar). ai4k12.org In dit (USA) project (met financiele ondersteuning van de NSF): ontwikkelt men richtlijnen w.b. artificiële intelligentie voor onderwijs 4-18 jaar brengt men bronnen op dit gebied bij elkaar in een online repository voor direct gebruik wordt samengewerkt tussen docenten, onderzoekers, ontwikkelaars e.a….

27 januari 2024
Natuurkunde // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Rapport Peil.Digitale Geletterdheid einde basisonderwijs

| PO | Op vrijdag 15 maart presenteert de Inspectie van het Onderwijs het rapport van het peilingsonderzoek Digitale geletterdheid einde basisonderwijs. Dit peilingsonderzoek brengt in kaart hoe vaardig leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs zijn op het gebied van digitale geletterdheid, en met name de digitale informatievaardigheden. Onderzocht is hoe de kenmerken van het onderwijs,…

25 januari 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Beroepsbeeld wiskundedocent – meetup

| VO | MeetUp NVvW 30 januari, 19:30 https://www.nvvw.nl/2024/01/beroepsbeeld-wiskundeleraar/ We hebben een prachtig beroep, er wordt dan ook veel over ons geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het beroep echt inhoudt: wij zelf. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het beroepsbeeld leraar, maar de NVvW heeft de indruk dat de wiskundeleraren…

18 januari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Mathematical Cognition and Learning Society

| PO | VO | MBO | MCLS – organization to promote the communication of scientific research on mathematical cognition and learning, and advance the study of its typical and atypical development, neural substrates, genetic and environmental influences, cultural variation, and malleability. the-mcls.org Conferentie 2024 Washington DC, 26-28 juni 2024 History The MCLS is indebted to Dan Berch for his inspiration…

17 januari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

PO: Begeleidersnetwerk rekenen-wiskunde

Iedereen die scholing verzorgt en zich herkent in de vragen van het Begeleidersnetwerk rekenen-wiskunde primair onderwijs is van harte welkom. Via begeleidersnetwerk-rw@kpnmail.nl mail meld je je officieel aan of af. Geef bij je aanmelding jouw naam en de naam van de organisatie door die op de factuur vermeld moet worden. Je ontvangt dan een persoonlijke…

16 januari 2024
NLT // Techniek (VO) // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

AI op school

| VO | Project AI (artificiële intelligentie) Op School o.a. i.s.m. de Universiteit van Gent dwengo.org/aiopschool Artificiële intelligentie (AI) komt volop aan bod in de media. Populaire thema’s zijn: chatbots, zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten en het verlies aan jobs. AI-systemen dringen meer en meer onze wereld binnen. AI Op School is een project dat ontstaan is uit…

15 januari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie aansluiting po-vo (rekenen/wiskunde) op 13-3 a.s.

| PO | VO | PO/VO: Conferentie ‘Overgang PO-VO’ Voor wie: Rekencoördinatoren, leraren bovenbouw po en leraren rekenen en/of wiskunde onderbouw vo die graag werken aan een goede overgang van po naar vo Datum: 13 maart 2024 Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht Url: Info en inschrijven Rekenen en wiskunde van po naar vo SLO organiseert samen met de…

11 januari 2024
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

ELWIeR Onderzoeksgroep – 23 april 2025

Bijeenkomst ELWIeR Onderzoeksgroep 23 april 2025 Lees meer De ELWIeR Onderzoeksgroep is een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. Wanneer er deelnemers zijn die uitsluitend online kunnen aanhaken, wordt onderzocht of een hybride bijeenkomst…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

ELWIeR Onderzoeksgroep – 6 februari 2025

Bijeenkomst ELWIeR Onderzoeksgroep 6 februari 2025 Lees meer De ELWIeR Onderzoeksgroep is een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. Wanneer er deelnemers zijn die uitsluitend online kunnen aanhaken, wordt onderzocht of een hybride bijeenkomst…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

ELWIeR Onderzoeksgroep – 11 december 2024

Bijeenkomst ELWIeR Onderzoeksgroep 11 december 2024 Lees meer De ELWIeR Onderzoeksgroep is een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. Wanneer er deelnemers zijn die uitsluitend online kunnen aanhaken, wordt onderzocht of een hybride bijeenkomst…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

ELWIeR Onderzoekgroep – 17 oktober 2024

Bijeenkomst ELWIeR Onderzoeksgroep 17 oktober 2024 Lees meer De ELWIeR Onderzoeksgroep is een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. Wanneer er deelnemers zijn die uitsluitend online kunnen aanhaken, wordt onderzocht of een hybride bijeenkomst…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

ELWIeR onderzoeksgroep – 11 september 2024

Bijeenkomst ELWIeR Onderzoeksgroep 11 september 2024 Lees meer De ELWIeR Onderzoeksgroep is een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. Wanneer er deelnemers zijn die uitsluitend online kunnen aanhaken, wordt onderzocht of een hybride bijeenkomst…

Rekenen/Wiskunde (vo) // volwasseneneducatie // Kort

Kennisatelier basisvaardigheden en gecijferdheid

| VE | Kennisatelier basisvaardigheden en gecijferdheid 13 februari 2024, 10:00-11:30 inschrijven Cijfers vormen de basis van ons functioneren. Maar wat als deze basisvaardigheid ontbreekt? 1 op de 6 volwassen Nederlanders heeft moeite met gecijferdheid, wat de kans op kwetsbaarheid vergroot. Financiële problemen, beperkte kansen op de arbeidsmarkt en een slechtere gezondheid zijn veelvoorkomende gevolgen. 🔍 Ontdek…

09 januari 2024
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie Meda 2024

| PO | VO | MBO | Confereentie – Mathematics education in the digital age Meda 4, September 3-6, 2024 University of Bari Aldo Moro, Bari, Italië First announcement Teaching, learning and assessment practices within all phases of mathematics education have dramatically changed due to global pandemics and the increasing dependences on digital technologies across education systems. Meanwhile, the field has…

08 januari 2024
Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

ICME – 15 – Come and be counted (conferentie 2024)

| PO | VO | MBO | 7-14 juli 2024 in Sydney, Australië. icme15.org/ The International Congress on Mathematical Education is the largest international conference on mathematics education in the world. This quadrennial event is organised under the auspices of the International Commission on Mathematical Instruction and explores current global trends in mathematics education research and mathematics teaching practices at all…

07 januari 2024
Wiskunde // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid

| MBO | Belangrijk onderdeel van de leidraad mbo en rekenen/gecijferdheid is om docenten en andere betrokkenen te voorzien van een overzicht van wat er wetenschappelijk onderzocht is en wat de tendensen en thema’s zijn in dat onderzoek rond rekenen en gecijferdheid in mbo. Project 2024 (NRO, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, e.a.) Een eerste aanzet van zo’n…

02 januari 2024
Wiskunde // Kort

Vacature – hoogleraar wiskunde-didactiek

| PO | VO | MBO | Aan de Groep Wetenschap en Technologie, Faculteit Wetenschappen, Departement Wiskunde, van de KU Leuven is er een vacature in het zelfstandig academisch personeel in het domein van de wiskundedidactiek. Meer info Wij zoeken een dynamische en gemotiveerde medewerker met een uitstekend dossier die onderzoek verricht in de wiskundedidactiek en waarvan de onderwijsopdracht zich situeert…

20 december 2023
Rekenen/Wiskunde (vo) // volwasseneneducatie // Kort

Sociaal werk en gecijferdheid

| VE | Sociaal werk en gecijferdheid Project in 2024 (HU, UU, ECBO) In opdracht van het expertisepunt basisvaardigheden Aanleiding In dit onderzoek richt men zich op sociaal werk en basisvaardigheden, waarbij gecijferdheid, het vaardig kunnen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld, als basisvaardigheid, centraal staat. Sociaal werkers komen in hun werksituatie regelmatig problemen tegen…

13 december 2023
// Kort

Aan de slag met open leermateriaal

| PO | VO | MBO | Training: aan de slag met open leermateriaal Aangeboden door openleermateriaal.nl Data: 15-1-2024, 27-2-2024, 10-4-2024 14:00-17:30 Lees meer inschrijven Zie ook info op Ecent.nl.

12 december 2023
Rekenen/Wiskunde (vo) // Wiskunde // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Bijeenkomst mbo rekenen/gecijferdheid voor opleiders en nascholers

| MBO | Bijeenkomst 2 februari 2024, 13:00-15:00, Woerden, MBO raad Voor opleiders en nascholers die betrokken zijn bij het rekenen in het mbo, vanuit hogescholen en andere organisaties. Aanleiding Het is duidelijk dat steeds meer mbo instellingen hun onderwijs wat betreft de nieuwe rekeneisen goed willen inrichten, met betrokken en goed opgeleide docenten. De lessen moeten…

11 december 2023
// Kort

12 gratis online workshops over STEM onderwijs

| PO | VO | MBO | in samenwerking met elwier/ecent en vo-ho-netwerken   Flyer en inschrijven (via icse.eu) Wil jij met Europese collega’s (Lerarenopleiders bèta, en ook a.s. en zittende leraren) samenwerken en bij elkaar in de keuken kijken? Vooral gericht op het onderwijs m.b.t. leeftijd 8-17 jaar In vier ‘clusters’ van onderwerpen. Het werkt het beste om 1 ‘cluster’…

ELWIeR en Ecent als één STEM