Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Rekencoordinator

17 april 2023
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

NRCD 2024 – Blikwissel op de basis

Nationale Rekencoördinator Dag 22 maart 2024, Amsterdam (iPabo) nvorwo.nl/nationale-rekencoordinator-dag Openingslezing door Geeke Bruin-Muurling: een blikwissel Het lijkt soms wel of de basisvaardigheden evenveel losmaken als de prestaties van Ajax en Feijenoord. Het is in ieder geval een onderwerp dat veel mensen aan het hart gaat. En terecht: want het leggen van een goede basis is…

26 maart 2023
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

NRCD 2023 – openingslezing Anika Embrechts

Nationale Rekencoördinator Dag 24 maart 2023 nvorwo.nl/nationale-rekencoordinator-dag Openingslezing Anika Embrechts, ROC van Twente STEM voor verbinding in onderwijs Vanuit haar huidige werk (ROC van Twente, en betrokken bij o.a. Sprong-STEM, kerndoelen digitale geletterdheid, NVON-junior, e.d.) maakt Anika duidelijk waar uitgelezen kansen liggen voor afstemming en integratie van reken-wiskundige vaardigheden wat betreft ‘bèta-inhoud’: Science Technology Engineering…

10 oktober 2020
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Zoveel spelletjes, zoveel kansen voor het rekenonderwijs

primair gericht op rekencoördinatoren in het basisonderwijs. Vanuit de Nationale Rekencoördinator Dag zullen gedurende het seizoen 2020-2021 enkele masterclasses worden aangeboden. Op 20 januari a.s. organiseert de NRCD (met partners) nogmaals deze masterclass omdat de eerste keer (4-11-2020) werd overtekend. Uitvoerenden Anneke Noteboom (Reken-Impuls) zal deze masterclass verzorgen. Abstract Spellen in de rekenles zijn niet…

16 april 2018
Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Lang

Rekenbewust vakonderwijs

Doel van het platform rekenbewust vakonderwijs: Het rekenen in de andere vakken van het vmbo en havo/vwo versterken Afstemming tussen vakdocenten, o.a. in de vorm van professionalisering Informatie-voorziening en materiaalontwikkeling Praktijkgericht onderzoek Nieuwe conferentie op 27 maart 2024 Zie NVvW-website. Verslag conferentie januari 2024 Op 23 januari 2024 kwamen ongeveer 50 docenten bij elkaar in…

15 april 2018
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Nationale Rekencoördinator dag – 8 maart 2019

2019 save the date -> 8 maart 2019 We hopen weer een grote groep enthousiaste leerkrachten bij elkaar te krijgen. 2018 Op 9 maart 2018 werd de vijfde Nationale Rekencoördinator Dag georganiseerd en daar kwamen een kleine 200 mensen op af, leerkrachten basisonderwijs, enkele pabo-docenten rekenen-wiskunde en andere geïnteresseerden. Van deze ongeveer 200 mensen heeft…

13 december 2017
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Nationale RekenCoördinator Dag – 9 maart 2018

Kom je ook op vrijdag 9 maart 2018 naar de NRCD? Het belooft weer een mooi programma te worden, met werkgroepen door rekencoördinatoren en werkgroepen door andere experts. Het thema van deze conferentie is “Bouw de stenen van rekenen/wiskunde”. Af en toe is het goed dat de kerndoelen basisonderwijs tegen het licht gehouden worden. Dat…

04 juli 2017
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Kort

Nationale Rekencoördinator Dag 9 maart 2018

Af en toe is het goed dat de kerndoelen basisonderwijs tegen het licht gehouden worden. Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe ‘bouwstenen’ voor: Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid en vakoverstijgende vaardigheden. Deze bouwstenen moeten in het voorjaar van 2018 klaar zijn en dan moet er uitgetest worden. Dit thema staat centraal op de komende nrcd.

09 mei 2017
ANW // Biologie // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wetenschap/Techniek (PO) // Wiskunde // Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Middelbaar beroepsonderwijs // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

ECENT/ELWIeR conferentie 19 mei 2017: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding

Op vrijdag 19 mei 2017 wordt de ECENT/ELWIeR conferentie gehouden. Het thema van dit jaar is: Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding. De conferentie start met een openingslezing over De Leidse Tyrannosaurus Rex door Yuri Matteman, hoofd afdeling educatie van Naturalis. Dit wordt direct vervolgd in een ontwerp-sessie rondom deze zelfde Trix. In…

24 april 2017
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Terugblik Nationale Rekencoördinator Dag 2017

Op 10 maart 2017 kwamen ongeveer 170 rekencoördinatoren bij elkaar in Utrecht voor de NRCD, die jaarlijks wordt georganiseerd door o.a. de Universiteit Utrecht (de afdeling Onderwijsadvies en Training is penvoerder). Het programma was als volgt opgebouwd: openingslezing door Marc van Zanten (SLO/UU) over: Gecijferdheid voor de 21ste eeuw; een ronde werkgroepen ‘voor en door…

14 juli 2016
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Lang

Post HBO opleiding rekencoördinator

Gecertificeerde (post-hbo) opleiding rekencoördinator voor het primair onderwijs Doelstelling: de deelnemer kan na het volgen van de opleiding een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen en wiskunde. De post-hbo-opleiding kan door iedere pabo aangeboden worden. De opleiding staat onder auspicien van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs…

27 juni 2016
// Kort

Alert 260 – Ontwikkelaars gezocht voor de update van de post-hbo opleiding coördinator rekenen?

De LPNPO zoekt voor het project Update van de post hbo opleiding tot coördinator rekenen: Pabodocenten rekenen-wiskunde, die ervaring hebben met het verzorgen van de opleiding tot coördinator rekenen aantoonbare ervaring hebben met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal zo mogelijk in 2016-2017 een nieuwe groep studenten aan hun eigen Hogeschool gaan opleiden komend jaar kunnen meewerken…

15 maart 2016
// Kort

Alert 231 – Landelijke bijeenkomst rekencoördinatoren succesvol

Ruim 180 leerkrachten basisonderwijs kwamen bij elkaar op 11 maart j.l. in Utrecht tijdens de jaarlijkse Nationale Rekencoördinator Dag. Ed van den Berg opende de conferentie met een lezing over Rekenen/Wiskunde en Natuur/Techniek. Daarna waren er drie rondes met elk zes werkgroepen, waarin de taken van de rekencoördinator centraal stonden, en met daarbij ook veel…

06 januari 2016
// Kort

Alert 215 – Landelijke rekencoördinator Dag (po) op 11 maart a.s.

Er is nog plek voor rekencoördinatoren (po) tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag 2016 op 11 maart a.s. Rekenen op de basisschool heeft ruime aandacht, er wordt veel tijd aan besteed, en kent een sterke traditie wat betreft schoolboeken, didactiek, leerlingvolgsysteem, en dergelijke. Als we naar (alle) kerndoelen voor het basisonderwijs kijken zien we dat er…

07 maart 2015
// Kort

Alert 172 – Succesvolle Nationale Rekencoördinator Dag 2015

Op 6 maart 2015 kwamen ruim 140 rekencoördinatoren bij elkaar in Utrecht voor de jaarlijkse Nationale Rekencoördinator Dag. De openingslezing kwam van de educatieafdeling van het Museum Boijmans van Beuningen (Inèz Veldman) met aandacht voor kunst in de rekenles (o.a. vanwege het thema van de Grote Rekendag 2015) Daarna waren er drie rondes met elk…

06 maart 2015
// Kort

Alert 171 – Datum ELWIeR/ECENT conferentie bekend

Onlangs heeft de stuurgroep ECENT en ELWIeR vergaderd en is de knoop doorgehakt over de conferenties van ECENT en ELWIeR. Er is besloten om in het nieuwe seizoen 2015-2016 een gezamenlijke conferentie te organiseren op woensdag 18 mei 2016. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?

03 november 2014
// Kort

Alert 155 – Inschrijving NRCD 2015 open!

Nationale Rekencoördinator Dag 2015, een inspiratiedag en een netwerk voor rekencoordinatoren /leerkrachten basisonderwijs. Sommigen van jullie zijn vorig jaar op de eerste Nationale Rekencoördinator Dag in Utrecht geweest. De Tweede NRCD wordt georganiseerd op 6 maart 2015 (Utrecht). De voorbereidingen zijn in volle gang, en het belooft een bruisende dag te worden, met wederom veel…

09 oktober 2014
// Kort

Alert 150 – Saxion kenniskring reken-wiskundedidactiek: wo. 5-11-2014

Geachte heer, mevrouw, Met plezier nodigen we u uit voor de bijeenkomst van de externe kenniskring reken-wiskundedidactiek van Hogeschool Saxion Deventer. Deze vindt plaats op: woensdag 5 november 2014, van 13.30 tot 16.30 uur in de zaal ‘Rollecate’. Het doel van deze bijeenkomst is om rekencoördinatoren, leraren PO en VO, IB’ers, onderzoekers en andere geïnteresseerden…

06 juli 2014
// Kort

Alert 138 – Gezocht: kartrekkers netwerk rekencoördinatoren po

ELWIeR, NVORWO en LPNPO hebben het initiatief genomen om in het kader van de landelijke samenwerking tussen rekencoördinatoren basisonderwijs voor intercollegiale professionalisering te komen tot een krachtiger ondersteuning van regionale afstemming. De voorbereidingsgroep van de Nationale Rekencoördinator Dag (6 maart 2015) kwam begin juli 2014 bij elkaar (met vertegenwoordiging vanuit ELWIeR, Panama, NVORWO, LPNPO, e.a.),…

10 maart 2014
// Kort

Alert 113 – Veel belangstelling voor Nationale Rekencoördinator Dag 2014

Op 7 maart kwamen ongeveer 170 rekencoördinatoren (basisonderwijs) bij elkaar tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag ’s Morgens was er ruimte voor een plenair verhaal van Koeno Gravemeijer (TU Eindhoven) over 21ste eeuwse vaardigheden (21st century skills). Daarna was er een ronde met activiteiten rondom de Grote Rekendag, vervolgens een markt (met uitgevers en andere aanbieders…

16 januari 2014
// Kort

Alert 95 – Rekencoördinatoren (po) voor 7 maart a.s.

Dit bericht is specifiek voor opleiders (pabo), adviseurs (po) en andere direct betrokkenen bij het ondersteunen van rekencoördinatoren (po). Stuur dit bericht graag door aan de bij jou bekende rekencoördinatoren (po). De Nationale Reken Coördinator Dag heeft nog enkele plekken vrij (7 maart, utrecht, 95 euro). Het programma stelt de rekencoördinator centraal. Er is een…

08 december 2013
// Kort

Alert 82 – Nationale RekenCoordinator Dag

Op 7 maart 2014 organiseert het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (i.s.m. NVORWO, iPabo, Marnix Acadmie, Freudenthal Instituut, ELWIeR en Centrum voor Onderwijs en Leren) de Nationale Rekencoördinator Dag. De dag is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die de opleiding rekencoördinator hebben gevolgd. Na een plenaire start door Koeno Gravemeijer (emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie) staat…

ELWIeR en Ecent als één STEM