Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

10 december 2015
// Kort

Alert 210 – Call toegepast onderwijsonderzoek in het belang van de school

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta- en/of techniekdocent op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek? Dan is tijdelijke aanstelling als postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2016 is nu open! Alle…

23 november 2015
// Kort

Alert 209 – Conferentie Rekenen op Taal

De tijdschriften Volgens Bartjens en MeerTaal organiseren op 12 februari 2016 in samenwerking met Uitgeverij Koninklijke van Gorcum de conferentie Rekenen op Taal. Deze conferentie sluit aan bij de specials van de twee tijdschriften over Rekenen en Taal. Aanmelden kan via de website van de conferentie.

29 oktober 2015
// Kort

Alert 208 – Boek Grote Rekendag 2016 voor opleidingen en begeleidingsdiensten

Ook in 2016 kan iedere lerarenopleiding basisonderwijs en iedere begeleidingsdienst kosteloos een boek van de Grote Rekendag krijgen. De spelregels zijn dezelfde als die voor dit jaar: – de aanvrager is verbonden aan schoolbegeleidingsdienst of hogeschool, – per schoolbegeleidingsdienst of hogeschool wordt maximaal een boek verstrekt, – de aanvrager gebruikt het boek in het aanbod…

28 oktober 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Differentiatie in de rekenles in het mbo

Goed differentiëren is lastig, en zeker voor docenten in het mbo die nog niet lang als rekendocent werkzaam zijn, en die te maken hebben met grote verschillen tussen cursisten. Toch laat dit onderzoek (uitgevoerd bij de UU, in 2014-2015) zien dat het goed structureren van de lessen en het werken met toegesneden werkvormen (zoals rekenstarters)…

// Kort

Alert 206 – Nu ook Panama cursusboeken 7 en 8 online beschikbaar

Inmiddels zijn al 8 ‘Panama Cursusboeken’ ingescand en zijn alle hoofdstukken/artikelen beschikbaar als pdf. Hiermee wordt het eenvoudig voor iedereen die nader onderzoek wil doen naar (historische) lijnen in vakdidactiek rekenen/wiskunde om bij deze bronnen te komen. Panama cursusboek 7 (1989) Panama cursusboek 8 (1990)

20 oktober 2015
// Kort

Alert 205 – Vacature Docent Rekenen/Wiskunde (0,8 – 1,0 fte) Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt een docent Rekenen/Wiskunde die een belangrijke inhoudelijke rol in de vakgroep Rekenen/Wiskunde gaat spelen. Zij/hij is mede verantwoordelijk voor alle onderwijsonderdelen Rekenen/Wiskunde. Naast de werkzaamheden binnen het vakgebied kunnen ook taken als studiebegeleider en/of stagebegeleider worden ingevuld. De functie heeft een omvang van 0,8 – 1,0 fte… << lees verder >>

Rekenen/Wiskunde (vo) // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 204 – Docent van cruciaal belang voor het wiskundig denken van leerlingen

De wiskundedocent is de cruciale factor die maakt dat leerlingen leren wiskundig te denken. Dat is de hoofdconclusie van het praktijkonderzoek ‘Wiskundige denkactiviteit in praktijk’, dat een consortium onder leiding van het Freudenthal Instituut heeft uitgevoerd in het kader van het programma praktijkonderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (project 405-14-502). De resultaten van het onderzoek…

06 oktober 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 203 – Taal in de reken-wiskundeles

Op 1 oktober is het TRaP-project afgerond. In dit project zochten onderzoekers en leraren van de iPabo, Saxion, UU, Sarkon en OPOD naar optimale vormgeving professionalisering van leraren binnen leergemeenschappen gericht op talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen. Bij dit project is inmiddels een kennisdossier verschenen op Leraar24 . Dit dossier bevat praktische aanwijzingen voor leraren…

01 oktober 2015
// Kort

Alert 202 – Tweede pilotjaar voor Grote Wetenschapsdag (po)

Vorig jaar is heel voorzichtig gestart met het fenomeen Grote Wetenschapsdag, een dag voor basisscholen, om met leerlingen, in analogie van de Grote Rekendag, thematisch aan het werk te gaan. In het geval van de Grote Wetenschapsdag gaat het om onderzoekend en ontwerpend leren (vorig jaar zonne-energie, dit jaar water als thema). Het is nog…

// Kort

Alert 201 – Enkele kortlopende onderzoeken NRO afgerond

Op 1 oktober 2015 zijn de volgende kortlopende onderzoeken afgerond. Differentiatie in de rekenles in het mbo Wiskundige denkactiviteit in praktijk TRaP (Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen) De eerste resultaten zijn al te vinden op genoemde pagina’s, en van deze drie projecten is ook bekend dat er een video-dossier gemaakt zal…

// Kort

Alert 200 – Vadiwulo-docenten (1e gr. wo/hbo) willen van elkaar leren

In de laatste vergadering van Vadiwulo (25-9 j.l.) – met 11 opleiders sterk, een gemengd gezelschap van docenten vakdidactiek in eerstegraads wiskundeopleidingen van hbo en wo – is verder gewerkt aan het idee om middels een Lesson Study-achtige aanpak, in kleine groepen, een college voor te bereiden, te geven en te evalueren. In principe gaan…

Rekenen/Wiskunde (vo) // Kort

Alert 199 – Scholen vo gezocht ivm ‘rekenbewust vakonderwijs’ (nro-voorstel)

In het kader van een nieuwe ronde onderzoeksaanvragen (Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek, kortlopend onderwijsonderzoek, NRO ) vraagt het Zaanlands Lyceum (Huib van Drooge), ondersteund door het platform rekenbewust vakonderwijs of er scholen vo zijn die actief bezig zijn met rekenbewust vakonderwijs en mee zouden willen doen met dit onderzoek. Probleemstelling/Onderzoeksvraag Rekenen is van belang bij veel…

26 augustus 2015
// Kort

Alert 198 – Conferenties najaar 2015

Conferenties in de komende periode: 17-09 – NVORWO jaarvergadering 01-10 – Platform Beta, STEM 07-10 – Talentenkracht (herkennen van talent en het stimuleren van talentontwikkeling) 04-11 – Onderwijsonderzoek (NRO e.a.) 04-11 – Rekenconferentie mbo op 4 nov. 07-11 – NVvW jaarvergadering 12-11 – MBO onderzoek (NRO)

Wiskunde // Kort

Alert 197 – Nieuwe SLW publicatie + website

Binnen de SLW (samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde 2egr.) is inmiddels weer een nieuw boek verschenen onder de titel Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs, geschreven door Theo van den Bogaart en Ton Konings. Het boek ‘Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs’ kan besteld worden via aps@tenbrinkuitgevers.nl. Vanaf 2 september zijn de bestelgegevens te vinden op bovengenoemde pagina. De…

18 augustus 2015
// Kort

Alert 196 – ELWIeR/ECENT conferentie 18 mei 2016

De volgende ELWIeR conferentie zal op dezelfde dag (en plek) worden georganiseerd als de ECENT-conferentie (Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek), en zal plaatsvinden op 18 mei 2016. Schrijf het in uw agenda, het wordt een mooi programma. Heeft u suggesties voor een thema, lezing of werkgroep? Laat dit dan weten via een e-mail naar…

// Kort

Alert 195 – Docenten rekenen vo en mbo: bekwaam, maar ook bevoegd?

In het voortgezet onderwijs en in het mbo is behoefte aan goede rekendocenten, of misschien nog iets subtieler geformuleerd: behoefte aan docenten die goed rekenonderwijs kunnen geven/ondersteunen. Inmiddels wordt veel nascholing aangeboden (zie bijv. dit overzicht van de steunpunten taal en rekenen, en zoek op nascholing rekenen mbo bijv.) en is er ook in opdracht…

// Kort

Alert 194 – De rol van de leerkracht in breukenlessen

Hebt u altijd willen weten hoe een goede breukenles gegeven wordt? En wat een leerkracht hiervoor moet weten en kunnen? En hebt u altijd willen weten hoe leerkrachten hierbij ondersteund kunnen worden? Kom dan naar het slotcongres De rol van leerkrachten in breukenlessen! Doel van het slotcongres is om de resultaten van het onderzoek te…

09 juli 2015
// Kort

Alert 193 – Nieuwe artikelen Panama-Post online

Er zijn weer enkele nieuwe artikelen beschikbaar van Panama-Post online. De samenvattingen zijn voor iedereen beschikbaar. De volledige artikelen alleen voor abonnee’s. Abonneren kan via de website van Panama-Post online. Nieuw verschenen artikelen zijn: Integratie van taal in het wiskundecurriculum van de pabo door Dolly van Eerde Reken-wiskundige inzichten en 21st century skills door Marike Verschoor…

25 juni 2015
// Kort

Alert 192 – Vakantiecursus Wiskunde 2015: Dit is triviaal

21 en 22 augustus 2015, CWI Amsterdam – 28 en 29 augustus 2015, TU Eindhoven Voor leraren exacte vakken aan het havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2015 een vakantiecursus met als thema: ‘Dit is triviaal’. Het programma van de 69’ste vakantiecursus is echter…

22 juni 2015
// Kort

Alert 191 – Wiskundeleraar in Onderzoek (1e graads)

Maatregel 2015 voor wiskundeleraren (1e graads) aan Nederlandse middelbare scholen die graag hun kennis willen opfrissen. Dit kan door middel van één dag per week (voor 6 tot 12 maanden) onderzoek uit te voeren bij een wiskunde-instituut met betrekking tot fundamenteel, toegepast of didactisch onderzoek. Uitvoering: STEM Teacher Academy en NWO. De deadline voor concrete…

11 juni 2015
// Kort

Alert 190 – Minor rekenen van de Hogeschool Rotterdam gaat tweede jaar in

Inmiddels staat de minor rekenen van de Hogeschool Rotterdam in het aanbod voor 2015-2016, en dat zal het tweede jaar voor deze minor gaan betekenen. Om een idee te krijgen van de inhoud zie een globale beschrijving op: http://www.fisme.science.uu.nl/nl/minorrekenen/. De ervaringen van afgelopen jaar, toen 26 studenten deze minor gevolgd hebben, zijn redelijk tot goed….

04 juni 2015
// Kort

Alert 189 – Nog enkele plaatsen vrij voor de ELWIeR Zomerstudiedag 12 juni a.s.

Er staat een aantrekkelijk programma, zowel voor de pabo (herontwerp post-hbo-opleiding coordinator rekenen) als voor de 2e en 1e graads lerarenopleiding (uitwisseling materialen). Een heugelijke mededeling is dat er nog enkele plaatsen vrij zijn. Geef je gauw op (er zijn geen kosten aan verbonden). ELWIeR Zomerstudiedag 12 juni 2015.

29 mei 2015
// Kort

Alert 187 – Grote Rekendag 2016: 23 maart

De Grote Rekendag is voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. De hele school doet mee: de activiteiten zijn er voor groep 1 t/m 8. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen, en leerkrachten zien de mogelijkheden van rekenen buiten de rekenles. Grote Rekendag 2016 op 23 maart a.s.

// Kort

Alert 186 – 400 jaar meetkundeonderwijs

21e Symposium van de Werkgroep Geschiedenis Reken- en Wiskundeonderwijs Voor de 21e keer kunnen belangstellenden genieten van een interessante dag over de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. Terugblikken naar het verleden verdiept je kijk op het hedendaagse onderwijs, dus geef je op voor een leerzaam symposium. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 19 september op…

02 mei 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Diverse publicaties van Fred Goffree

Fred Goffree, free lance didactician on mathematics education Publicaties op het gebied van reken-wiskunde onderwijs Goffree, F., Hiddink, A. A. and Dijkshoorn, J. M. (1968). Rekenen en didactiek (2e druk ed.). Groningen: Wolters-Noordhoff. Goffree, F. (1979). Leren onderwijzen met Wiskobas. Onderwijsontwikkelingsonderzoek Wiskunde & Didactiek op de Pedagogische Academie. Utrecht: IOWO. Goffree, F. (1982). Probleemgestuurd onderwijs…

24 april 2015
// Kort

Alert 185 – Wetenschap en technologie op de pabo

We zien thans rappe ontwikkelingen als het gaat om Wetenschap en technologie op de pabo. Elke pabo is bezig binnen het eigen curriculum te kijken wat de mogelijkheden zijn om extra aandacht te besteden aan Onderzoekend en ontwerpend leren. Afgelopen woensdag (22-4) was er een brainstorm in Utrecht waarin de thematiek is doorgesproken voor twee…

// Kort

Alert 184 – Gamification en reken-wiskunde onderwijs (n.a.v. Appril 2015)

Op 22 april 2015 werd in Utrecht de Appril georganiseerd. Het Freudenthal Instituut verzorgde in het kader van het onderzoeksfocusgebied game research een presentatie (door Paul Bergervoet), toegespitst op wiskunde en science. De dag was ingericht voor ontwikkelaars van software en actieve docenten. Het gaat dan om centrale begrippen als gamification en computational thinking. Binnen…

22 april 2015
// Kort

Alert 183 – Vierdejaars pabostudenten die de kennisbasistoets nog niet gehaald hebben

Verschillende opleidingen werkten mee aan het onderzoek naar vierdejaars pabostudenten die de kennisbasistoets nog niet gehaald hebben. Zij maakten portretjes van deze studenten en vroegen studenten een vragenlijst in te vullen. Studenten hebben tot 15 mei de kans de vragenlijst in te vullen. Daarna wordt een start gemaakt met de analyse van de gegevens. Daarbij…

// Kort

Alert 182 – Update opleiding tot coördinator rekenen: Docentendag

Op meerdere hogescholen wordt de opleiding coördinator rekenen gegeven. De meeste docenten maken in de opleiding tot coördinator rekenen gebruik van het curriculum dat 3 jaar geleden is geactualiseerd. Al werkend geeft iedere docent ook eigen invulling aan de opleiding. Op 12 juni willen we uitwisseling van good practice tussen docenten op gang brengen. Tegelijk…

26 maart 2015
// Kort

Alert 181 – Nog enkele plaatsen op ECENT conferentie van 20 mei a.s.

Op woensdag 20 mei 2015 wordt de jaarlijkse ECENT conferentie gehouden. Het thema van dit jaar is: De leerling als ontwerper. In principe natuurlijk voor onze collega-lerarenopleiders van science (natuurkunde, scheikunde, biologie, nlt, e.d.), maar wellicht zijn er aspecten die het interessant maken er bij te zijn of achteraf de informatie op te vragen. Prof….

// Kort

Alert 180 – Stevig gewerkt op WDA-doe-dag

Op woensdag 25 maart organiseerden PWN en SLO de WDA-doe-dag in Utrecht. Ruim zestig wiskundedocenten uit onder- en bovenbouw waren aanwezig om in twee lange werkgroepen zelf een activiteit te ontwerpen rondom wiskundig denken. Er zijn zowel activiteiten voor de onderbouw bedacht als voor de bovenbouw, wiskunde A, B, C en D. Die activiteiten zijn…

// Kort

Alert 179 – Tweede prijs beste artikel Velon-tijdschrift voor Ronald Keijzer en Erica de Goeij

                     Tijdens de opening van het VELON congres 2015 werden de prijzen uitgereikt voor het beste artikel 2014 van het Tijdschrift voor lerarenopleiders. Het artikel Keijzer, R., & De Goeij, E. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. VELON Tijdschrift, 35(1), 49-58, is daarbij geëindigd op de tweede plaats, een mooie…

Scheikunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education

Empowering chemistry teachers for context-based education Stolk, M. J. (2013). Empowering chemistry teachers for context-based education. Utrecht University, Utrecht. Retrieved from http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/20074 (FI Scientific Library 74) Boekbespreking, Lisette van Rens, Vrije Universiteit, Amsterdam Van Rens, L. (2014). Bespreking proefschrift Machiel Stolk: Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education – Towards a Framework for Design and Evaluation…

// Kort

Alert 178 – Geslaagde Grote Rekendag 2015

Veel basisscholen hebben op 25 maart deelgenomen aan de Grote Rekendag, en zijn druk bezig geweest met het ontdekken van meetkundige principes, van groep 3 t/m groep 8. Website Grote Rekendag Meetkunde Selfie Zoek twitter op #groterekendag

24 maart 2015
// Kort

Alert 177 – Nogmaals: vierdejaars studenten die de kennisbasistoets niet gehaald hebben

We schreven hier eerder over deelname aan het onderzoek naar vierdejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs die de kennisbasistoets rekenen-wiskunde nog niet gehaald hebben. We ontwikkelden binnen de ELWIeR onderzoeksgroep een vragenlijst voor alle vierdejaars studenten. Omdat we zo gegevens krijgen van vierdejaars die de toets gehaald hebben en van vierdejaars die dit nog niet…

20 maart 2015
// Kort

Alert 176 – Scratch conferentie 12-15 augustus 2015 (A’dam)

Conferentie Scratch Amsterdam 12-15 augustus 2015 met interessante sprekers zoals Mitch Resnick (Lifelong Kindergarten MIT Media Lab). Er is een groeiende aandacht in Nederland voor programmeeractiviteiten in het onderwijs (een revival na ongeveer 25 jaar radiostilte, toen op de vleugels van Mindstorms/Papert en de lonkende mogelijkheden van artificiële intelligentie). In dat gebied gaat het goed…

// Kort

Alert 175 – Zomerstudiedag 2015: wederom voor zowel pabo als 2e/1e graads

Schrijf de datum alvast in je agenda: 12 juni 2015 (plaats wordt bekend gemaakt; ook de exacte tijd, in ieder geval de middag) Net als vorig jaar worden twee gescheiden stukken georganiseerd, in principe beide stukken parallel in de middag. PO: herontwerp opleiding rekencoördinator (website) organisatie: ronald keijzer, carla compagnie, fokke munk, vincent jonker 2e/1e…

12 maart 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Proefschrift Kolkman – Make it count

Meijke Kolkman, dissertatie 2013 Universiteit Utrecht Kolkman, M. (2013). Make it count! Numerical development and the role of working memory, Faculty Social Sciences (pp. 149). Utrecht: Utrecht University. Abstract The aim of this dissertation was to unravel the processes that contribute to the development of number-to-quantity mapping skills. According to a widely shared view, mapping…

// Kort

Alert 174 – 25 maart: Grote Rekendag

Op 25 maart is het op ruim 1000 basisscholen in Nederland en Vlaanderen Grote Rekendag. Dit is een uitgelezen moment om een basisschool te bezoeken waar leerlingen aan de slag zijn met activiteiten rond de Grote Rekendag. Scholen die deelnemen aan de Grote Rekendag zijn in overal in Nederland te vinden. Tip: Volg de Grote…

09 maart 2015
// Kort

Alert 173 – Volgens Bartjens Studentendag

Op vrijdag 10 april 2015 is het weer Volgens Bartjens Studentendag. Het thema dit jaar is Meten en Meetkunde Meester. Studenten krijgen de kans om de hele dag actief aan de slag te gaan dit thema met de nodige inhoudelijke verdieping. Marike Verschoor verzorgt een actieve openingslezing over ‘Onvergetelijk bezig zijn met meten en meetkunde’….

07 maart 2015
// Kort

Alert 172 – Succesvolle Nationale Rekencoördinator Dag 2015

Op 6 maart 2015 kwamen ruim 140 rekencoördinatoren bij elkaar in Utrecht voor de jaarlijkse Nationale Rekencoördinator Dag. De openingslezing kwam van de educatieafdeling van het Museum Boijmans van Beuningen (Inèz Veldman) met aandacht voor kunst in de rekenles (o.a. vanwege het thema van de Grote Rekendag 2015) Daarna waren er drie rondes met elk…

06 maart 2015
// Kort

Alert 171 – Datum ELWIeR/ECENT conferentie bekend

Onlangs heeft de stuurgroep ECENT en ELWIeR vergaderd en is de knoop doorgehakt over de conferenties van ECENT en ELWIeR. Er is besloten om in het nieuwe seizoen 2015-2016 een gezamenlijke conferentie te organiseren op woensdag 18 mei 2016. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?

Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Wiskundige denkactiviteiten

Wiskundige denkactiviteiten onderbouw vo Drijvers, P., & Bor, M. (2015). Denkactiverende wiskundelessen: een handreiking. Lesmateriaal (fisme.science.uu.nl/publicaties/subsets/wda/) Het achterliggende onderzoek bij deze opgaven is uitgevoerd door het Freudenthal Instituut, Cito en drie scholen, namelijk: Het Nieuwe Eemland (Amersfoort), het Maurick college (Vught) en het Farel College (Amersfoort). Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan…

04 maart 2015
// Kort

Alert 169 – Opleider als onderzoeker

Verschillende lerarenopleidingen hebben onderzoek door opleiders hoog in het vaandel staan. Daarom krijgen ook verschillende opleiders rekenen-wiskunde verbonden aan lerarenopleidingen basisonderwijs de kans om onderzoek te doen binnen hun opleiding of binnen het basisonderwijs. Andere opleiders kregen die kans nog niet, maar zijn daarover met hun management in gesprek. De ELWieR onderzoeksgroep is een actieve…

26 februari 2015
// Kort

Alert 168 – Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen vo/mbo (CvTE)

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus/toetswijzer rekenen voor VO en mbo. U kunt zich aanmelden voor de digitale veldraadpleging van 2 maart tot en met 26 maart 2015 en de fysieke raadpleging op 24 maart 2015. Achtergrond In mei 2014 heeft de commissie Bosker haar rapport gepresenteerd met aanbevelingen…

05 februari 2015
// Kort

Alert 167 – Kennisbasistoets rekenen pabo

De landelijke toetsing van de kennisbasis rekenen-wiskunde kende al enkele rondes. Een aanzienlijk aantal studenten haalde de toets. Er is daarnaast een groep studenten die de toets al enkele keren gedaan heeft in het derde en begin van het vierde studiejaar en telkens zakt voor de toets. Binnen de ELWIeR onderzoeksgroep is al verschillende keren…

03 februari 2015
// Kort

Alert 166 – Oriëntatiecursus nieuwe pabodocenten rekenen-wiskunde

De afgelopen jaren bood de oriëntatiecursus voor nieuwe pabodocenten rekenen-wiskunde deze nieuwe opleiders ondersteuning bij het ingroeien in het vak van opleider rekenen-wiskunde. Vanwege gebrek aan belangstelling wordt deze cursus/opleiding niet meer aangeboden. Inmiddels starten verschillende nieuwe collega’s als opleider rekenen-wiskunde. Er is daarom wellicht aanleiding de oriëntatiecursus opnieuw aan te bieden – gestoken in…

23 januari 2015
// Kort

Alert 165 – Panama conferentie 2015 geslaagd

Rond 250 mensen troffen elkaar in Veldhoven op 22 en 23 januari 2015: opleiders, adviseurs, onderzoekers, uitgevers, leerkrachten, e.a. Gedurende twee dagen werd een uitdagend programma voorgeschoteld en is deze conferentie zeer succesvol verlopen. De volgende data zijn al weer bekend: 21 en 22 januari 2016. Op donderdagavond nam Anneke van Gool afscheid als mede-organisator,…

22 januari 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Taal // Wiskunde // Basisonderwijs // Kort

TRaP – Taal en Rekenen als Professie

TRaP-project (Taal en Rekenen als Professie) Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren In dit project (2013-2015, NRO) gingen onderzoekers en leraren na hoe zij de aandacht voor de taal in de reken-wiskundeles gezamenlijk kunnen verbeteren. In het project is gewerkt met netwerken van leraren. Dit lijkt een professionaliseringsaanpak die op…

31 december 2014
Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

10 voor de leraar

10voordeleraar richt zich op landelijke initiatieven om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te borgen en zo zorg te dragen voor blijvend goed opgeleide leraren. Lerarenopleiders vormen de spil van het programma en voeren de gezamenlijke regie binnen verschillende landelijke netwerken. Het werkveld, de wetenschap en andere deskundigen zijn aangesloten voor legitimering en validering. De lerarenopleidingen…

23 december 2014
// Kort

Alert 164 – Sjoerd Huitema overleden

Op 19 december j.l. is Sjoerd Huitema (1942) op te jonge leeftijd overleden. Sjoerd heeft stevig getimmerd aan de didactiek van rekenen-wiskunde, o.a. als pabo-docent en als centrale auteur van de De Wereld in Getallen. Een trouwe gast van de Panama Conferenties en altijd te vinden bij centrale discussies over een zorgvuldige didactische lijn voor…

19 december 2014
// Kort

Alert 163 – ELWIeR wenst jullie allen een prettige vakantie!

ELWIeR staat voor een aantal nieuwe uitdagingen voor de komende periode hoe ontwikkelen de ‘curriculum-lijnen’ van rekenen en wiskunde zich verder, en hoe gaat men om met het thema van de afgelopen conferentie ‘denken en doen’? hoe zal het samenwerkingsverband er uitzien per augustus 2015? is het nu handig om intensiever samen te werken met…

// Kort

Alert 162 – Volgens Bartjens Studentendag

Vrijdag 10 april 2015  Meten en Meetkunde Meester Mijn toren is super hoog! Jij kan het allersnelste rennen! Hoeveel vierkante meters passen er op het schoolplein? Hoe krijg ik de hele school op de foto? Hoe zien de meubels in een kubuswoning eruit? Wat is meetkunde en waarom zouden kinderen nauwkeurig willen meten? Welke zinvolle,…

// Kort

Alert 161 – Kennisbasistoets in pabo 2 of 3

Tot en met vorig schooljaar konden pabostudenten aan het eind van het tweede jaar één keer de kennisbasistoets rekenen-wiskunde afleggen. Met ingang van dit schooljaar is dat alleen nog maar mogelijk als zij alle studiepunten die betrekking hebben op de kennisbasis hebben behaald, en deze studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt. Gerard…

14 december 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 160 – Meetkundeselfie

De 13de Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 25 maart 2015. In de aanloop naar deze dag vragen we leerlingen zgn. meetkundeselfies te maken en die op Twitter te zetten #GroteRekendag. Een meetkundeselfie is een selfie waarbij iets aan de hand is met de meetkunde en in het Engels wordt aangeduid als ‘forced perspective‘. De…

09 december 2014
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Actoren en factoren achter het wiskundecurriculum sinds 1600

Actoren en factoren achter het wiskundecurriculum sinds 1600 Jenneke Krüger Proefschrift 2014, Utrecht University Download Op welke manier ontstonden er in het verleden curricula? Een beschrijving en analyse van drie historische voorbeelden. Vernieuwingen van het wiskundecurriculum gaan vaak samen met heftige discussies en inbreng van veel verschillende partijen. Op welke manier ontstonden in het verleden…

05 december 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Rekenen/Wiskunde (vo) // Basisonderwijs // Kort

Alert 159 – Meer informatie over oefensite kennisbasis

Tijdens de ELWIeR-conferentie op 21 november jl. is de oefensite voor de landelijke kennisbasistoets rekenen-wiskunde gepresenteerd, die eerder onder leiding van twee docenten van resp. de HU en de iPabo werd gemaakt door enkele excellente pabostudenten van de HU. Deze oefensite, voor en door studenten, is kosteloos te gebruiken en bevat: – 140 opgaven op…

04 december 2014
// Kort

Alert 158 – Boek Grote Rekendag

Lerarenopleidingen basisonderwijs en schoolbegeleidingsdiensten kunnen kosteloos een boek van de Grote Rekendag 2015, ‘Meetkunde uit de kunst en in de klas’,  verkrijgen. Per instelling is maximaal één boek beschikbaar. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 februari 2015 en uitsluitend via het aanvraagformulier. Aan deze aanvraag zijn enkele voorwaarden verbonden: – de aanvrager is verbonden aan schoolbegeleidingsdienst…

03 november 2014
// Kort

Alert 155 – Inschrijving NRCD 2015 open!

Nationale Rekencoördinator Dag 2015, een inspiratiedag en een netwerk voor rekencoordinatoren /leerkrachten basisonderwijs. Sommigen van jullie zijn vorig jaar op de eerste Nationale Rekencoördinator Dag in Utrecht geweest. De Tweede NRCD wordt georganiseerd op 6 maart 2015 (Utrecht). De voorbereidingen zijn in volle gang, en het belooft een bruisende dag te worden, met wederom veel…

31 oktober 2014
// Basisonderwijs // Kort

Jaap Vedder overleden

Voorzitter en erelid van de NVORWO, de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-WiskundeOnderwijs. Op 21 oktober is Jaap Vedder na een zware strijd overleden. Jaap, een markant figuur in rekenland. De optimist, strijdbaar, gedreven, onvermoeibaar. Een inspirator, bevlogen, charmant en gastvrij. Hij had er vertrouwen in dat dingen maakbaar zijn. Jaap zag en zocht…

// Kort

Alert 154 – Herinnering bij nieuwe artikelen Panama-Post online

Regelmatig verschijnen er nieuwe artikelen in Panama-Post online. Wilt u via de e-mail hiervan op de hoogte gehouden worden, dan kunt u zich kosteloos aanmelden voor een herinneringsmail . Vink Panama-Post aan om de berichten over de Panama-Post te ontvangen. In deze mail vindt u een samenvatting van nieuwe artikelen. Voor het lezen van de volledige…

// Kort

Alert 153 – Postdoc-VO project gestart

Op 30 oktober werd de Kick-off georganiseerd van het project Postdoc-vo. Tijdens deze kick-off presenteerden de docent-onderzoekers zichzelf en was er gelegenheid om kennis te nemen van de elf postdoc-onderzoeken. Het Postdoc-VO project stelt gepromoveerde bètadocenten (bi, sk, na, wi), die werkzaam zijn op een vo-school, in de gelegenheid een deel van hun aanstelling te…

// Kort

Alert 152 – Informatiebijeenkomst over ontwikkelingen rekenen vo/mbo

In samenwerking met het Ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens en Cito organiseren de Steunpunten vo en mbo een informatiebijeenkomst over recente ontwikkelingen met betrekking tot het rekenonderwijs in vo en mbo. Deze informatiebijeenkomst zal op donderdagmiddag 27 november van 13.00 – 16.00 uur aanstaande plaatsvinden bij Domstad in Utrecht. De bijeenkomst…

23 oktober 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Panama-Post Online (30), twee nieuwe artikelen

Nieuwe artikelen (voor volledige toegang: neem een abonnement ). Markusse, A. (2014). Panama Praktijktip nummer 131 – Een Fiat vol pepernoten – een rijk probleem voor pabo-studenten. Panama Post (Online), 33. Pabo-studenten die net de opleiding binnenkomen, hebben vaak nog een beperkt beeld van het vak rekenen- wiskunde. De term gecijferdheid kennen zij nog niet,…

14 oktober 2014
// Kort

Alert 151 – Referentiesets 1F, 1S, 2F, 3F

Onlangs zijn de publicaties van het project ‘Referentiesets taal en rekenen’ (CvTE, ism Cito, in opdracht van OCW) afgerond. Toetsenmakers kunnen thans gebruikmaken van de ‘openbare set’ van opgaven, opdat deze kunnen fungeren als ‘ankeropgaven’ in de diverse toetsen rekenen. Diverse deskundigen hebben meegekeken naar de vaststelling van deze referentiesets. Er blijven problemen aan kleven….

09 oktober 2014
// Kort

Alert 150 – Saxion kenniskring reken-wiskundedidactiek: wo. 5-11-2014

Geachte heer, mevrouw, Met plezier nodigen we u uit voor de bijeenkomst van de externe kenniskring reken-wiskundedidactiek van Hogeschool Saxion Deventer. Deze vindt plaats op: woensdag 5 november 2014, van 13.30 tot 16.30 uur in de zaal ‘Rollecate’. Het doel van deze bijeenkomst is om rekencoördinatoren, leraren PO en VO, IB’ers, onderzoekers en andere geïnteresseerden…

04 oktober 2014
// Kort

Alert 149 – Uitdager van de maand

Excellente kinderen (in groep 6, 7 of  8) een uitdagende reken- of techniekopdracht geven en begeleiden binnen de eigen groep en tevens de rest van de groep hierbij betrekken met een groepsactiviteit, dat kan met ‘De uitdager van de maand’. In een samenwerking tussen de Hogeschool iPabo, Onderwijsadvies, uitgeverijen en twee scholen is in opdracht…

25 september 2014
ANW // Biologie // Natuurkunde // NLT // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Bovenbouw h/v // Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

Onderzoekend leren met simulaties in een klassikale contex

Met computersimulaties kun je onderzoekend leren goed ondersteunen. Nico Rutten onderzocht in zijn promotieonderzoek of je simulaties in een klassikale context effectief kan inzetten. Dit blijkt het geval. Hierbij is het van belang om aan te sluiten bij de onderzoekscyclus en de leerlingen centraal te stellen. Klassikaal kan een simulatie er gemakkelijk even tussendoor: een…

18 september 2014
// Kort

Alert 147 – Website Digilijn vrijwel klaar

De door de SLO ontwikkelde website Digilijn (zie www.digilijnrekenen.nl) heeft de afgelopen maanden nog enkele belangrijke uitbreidingen ondergaan. Alle leerlijnen voor het domein rekenen uit de leerjaren 1 t/m 6 zijn nu volledig beschikbaar, inclusief beeldmateriaal in de vorm van foto’s, voorbeeldopgaven en videofragmenten waarmee de opbouw van de leerlijnen geïllustreerd wordt. Voor pabostudenten en…

14 september 2014
// Kort

Alert 146 – Inschrijving Grote Rekendag geopend

Basisscholen kunnen zich vanaf heden inschrijven voor de Grote Rekendag. Opleidingen en schoolbegeleidingsdiensten kunnen een kosteloos exemplaar aanvragen van het boek. Een inschrijfformulier verschijnt binnenkort op deze site. Er is voor iedere lerarenopleiding basisonderwijs en iedere schoolbegeleidingsdienst maximaal een exemplaar beschikbaar. Opleidingen en diensten die meer dan een exemplaar van het boek willen ontvangen, kunnen…

09 september 2014
// Kort

Alert 145 – Masterclass wetenschap en technologie op de pabo

Ook het LOBO (paboweb) ondersteunt deze activiteit. Utrecht, 12 november 2014, 9:00-17:00 Universiteitsmuseum De aandacht voor Wetenschap en Technologie (W&T) in het pabo-onderwijs neemt toe. Van docenten wordt verwacht dat ze weten hoe ze het W&T-onderwijs goed inrichten. Dat vraagt om een specifieke aanpak: goed W&T onderwijs kenmerkt zich door een vakoverstijgende benadering met aandacht…

05 september 2014
// Kort

Alert 144 – Jaarvergadering NVORWO (+ thema) 18 september a.s.

Vanuit het bestuur van de NVRWO de volgende oproep: Jaarvergadering NVORWO en Themamiddag: (reken)onderwijs in de 21ste eeuw? Donderdagmiddag 18 september 2014, 14.00 tot 19.00 uur in Amersfoort. W.b. het themadeel zullen twee sprekers optreden: 21st century skills in het onderwijs, Henk Lamers; Rekenen-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst, Koeno Gravemeijer. Informatie en aanmelding:…

02 september 2014
// Kort

Panama-Post Online (33), nieuwe artikelen

Nieuwe artikelen (voor volledige toegang: neem een abonnement ). Oude Oosterik, J. and Hollenberg, J. (2014). Hoe rekenen sbo-leerlingen? – onderzoek naar de relatie tussen strategiegebruik en instructie in het kader van PPON Rekenen-Wiskunde sbo – Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 62-66 Furinghetti, F. and Menghini, M. (2014). The role of concrete materials in Emma…

29 augustus 2014
// Kort

Alert 143 – Nieuwe collega? -> ook in de mailing van ELWIeR!

Mocht je een nieuwe collega (lerarenopleiding wiskunde/rekenen pabo/2egraads/1egraads) tegenkomen, geef deze collega even door dat het toch wel heel handig kan zijn dat deze ook alle elwier-alerts ontvangt, oftewel geef ons even de nieuwe naam + e-mail adres door (elwier@fi.uu.nl). Met dank!

18 augustus 2014
// Kort

Alert 142 – LinkedIn en RSS (voor het volgen van ELWIeR-nieuws)

Volg ons op LinkedIn Volg ons m.b.v. RSS ELWIeR verzorgt regelmatig een mailing per e-mail, dat levert regelmatig (ongeveer 1 keer in de maand) een mailtje in uw mailbox op. Wellicht vindt u ook het prettig om ons te volgen met behulp van LinkedIn en/of met behulp van RSS.

16 augustus 2014
Wiskunde // Kort

Educational Studies in Mathematics 87(1)

Educational Studies in Mathematics 87(1), september 2014 The role of concrete materials in Emma Castelnuovo’s view of mathematics teaching Fulvia Furinghetti, Marta Menghini Pages 1-6 PISA, TIMSS and Finnish mathematics teaching: an enigma in search of an explanation Paul Andrews, Andreas Ryve, Kirsti Hemmi, Judy Sayers Pages 7-26 Chinese and Singaporean sixth-grade students’ strategies for…

15 augustus 2014
// Kort

Alert 141 – Symposium over games en modeling (1 en 2 okt. 2014)

Asia-Europe Symposium on Simulation & Serious Games Second Asia-Europe Symposium on Simulation & Serious Games Oct 1-2, 2014, Zwolle (windesheim), The Netherlands ​ In May 2012, The First Asia-Europe Symposium on Simulation and Serious Games was held in Singapore. It focused on the discussion of enabling technology and methodology for Serious Game design and development….

// Kort

Alert 140 – Studiemiddag 10 voor de leraar (28-8-2014)

Rekenen-wiskunde-Denktank 2014 De vakantie is voorbij en het serieuze werk begint weer. Ook voor 10voordeleraar. Op 28 augustus (van 12.45-17.15 uur) aanstaande organiseert 10-voor-de-leraar in Utrecht (Domstad) de eerste 10voordeleraar ‘Rekenen-wiskunde-Denktank’ voor rekendocenten van de pabo. In het studiejaar 2013 – 2014 nam een recordaantal van 6.000 pabostudenten deel aan de landelijke kennistoetsen voor rekenen-wiskunde…

07 juli 2014
// Kort

Alert 139 – Eerste aankondiging ELWIeR conferentie

Conferentie 2014 Eind juni heeft het kernteam van ELWIeR vergaderd en daar zijn de contouren geschetst van de komende ELWIeR conferentie op 21 november a.s. in Zwolle (Windesheim). Komende periode zal opleiders gevraagd worden te participeren in workshops w.b. actuele thema’s in de lerarenopleiding wiskunde/rekenen, hieronder alvast een globale duiding. Een en ander zal in…

06 juli 2014
// Kort

Alert 138 – Gezocht: kartrekkers netwerk rekencoördinatoren po

ELWIeR, NVORWO en LPNPO hebben het initiatief genomen om in het kader van de landelijke samenwerking tussen rekencoördinatoren basisonderwijs voor intercollegiale professionalisering te komen tot een krachtiger ondersteuning van regionale afstemming. De voorbereidingsgroep van de Nationale Rekencoördinator Dag (6 maart 2015) kwam begin juli 2014 bij elkaar (met vertegenwoordiging vanuit ELWIeR, Panama, NVORWO, LPNPO, e.a.),…

04 juli 2014
// Kort

Alert 137 – Praktijktip over puntmutsen

Aad Goddijn schreef voor de Panama-Post online een Praktijktip over puntmutsen. In de Praktijktip laat hij zien hoe het maken van puntmutsen tot allerlei meetkundige activiteiten kan leiden. Goddijn. A. (2014). Puntmutsen met patronen. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 44-54.

20 juni 2014
// Kort

Alert 136 – De lerarenagenda en wat ELWIeR daar tot nu toe aan bijgedragen heeft

Het ELWIeR-team ontving een vraag vanuit OCW in verband met de lerarenagenda (www.delerarenagenda.nl). Men heeft een jaar geleden onderstaande zeven agendapunten geprioriteerd: 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende studenten voor de lerarenopleidingen 2. De hogescholen en universiteiten gaan door met het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen 3. Lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en…

18 juni 2014
// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(3)

In deze ESM (opnieuw) de aankondiging van de ICMI 32 Study over Whole Numbers. De stelling is dat er nog te veel diversiteit in didactiek is voor deze basale vaardigheden en dat studie van de kant van ICMI hier wellicht meer inzicht kan geven. In 2015 zal hier een conferentie over worden georganiseerd. Verder een…

13 juni 2014
// Kort

Alert 135 – Een kennisbasis: een knellende pasvorm of een passende ondersteuning

Opgetekend tijdens de zomerstudiedag 13 juni (middagprogramma, ongeveer 20 opleiders wiskunde) Ad Meskens, AP (artesis plantijn) Hogeschool Antwerpen In deze middag stonden de lerarenopleiders wiskunde (2e graads) stil bij hun eigen vakkennisbasis wiskunde Ten eerste werd door onze zuiderbuur Ad Meskens ons een spiegel voorgehouden. Zo is er in België eigenlijk geen van bovenaf opgelegde…

// Kort

Alert 134 – Zomerstudiedag: de lerarenopleiding en rekenen in vo/mbo

In drie groepen werd tijdens de ochtendsessie van de Zomerstudiedag (over rekenen in vo/mbo) doorgediscussieerd over aandachtspunten voor rekenen in vo/mbo: Eigen vaardigheid van de docent. Kijk uit met het te ongericht ‘eisen’ van 3F (of 3S), dat gaat (in ieder geval de komende periode) mis voor bijzondere doelgroepen (bijv. docenten die op niveau 1/2…

06 juni 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 132 – Informatie over Panama-Post (online)

De Panama-Post (online) is de voortzetting van het papieren tijdschrift ‘Panama-Post – Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk’. Het blad is inmiddels een uitgave van Van Gorcum en een van de bladen van de NVORWO. Panama-Post (online) is nog onvoldoende bekend bij de doelgroep: onderzoekers, onderwijsontwikkelaars, opleiders en zelfstandige rekenexperts en die van schoolbegeleidingsdiensten. Daarom vindt u…

// Kort

Alert 130 – Pabo-toetsgids rekenen-wiskunde (2014-1)

Een nieuwe publicatie van de vakcommissie rekenen/wiskunde pabo Lenstra, J. K., Boersma, G., & Holvast, G. (Eds.). (2014). Toetsgids pabo Rekenen-Wiskunde. Den Haag: 10 voor de leraar. Welke kennis en vaardigheden vraagt de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde van pabo-studenten? Waar gaan de vragen over en hoe zien ze er uit? Deze toetsgids (versie 2014-1) is een…

28 mei 2014
// Kort

Alert 129 – Symposium Rekenen KNAW

Vijf jaar na: Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot verbetering. (2009). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De KNAW organiseert op maandag 30 juni een symposium over het reken-wiskundeonderwijs. Bijdragen onder andere van Jan Karel Lenstra, Jan van de Craats en Marja van den Heuvel-Panhuizen. Aanmelden en informatie via de site van de KNAW.

27 mei 2014
// Kort

Alert 128 – Wat voor werk hebben je ouders en hoe goed ben jij in wiskunde?

Onlangs publiceerde de OECD, op basis van PISA 2012, een interactief tool waarmee eenvoudig in beeld gebracht wordt dat er een verband is tussen wat jouw ouders voor werk hebben en wat jouw score is voor wiskunde (op de PISA toets). Het is een bekend gegeven, maar het komt ook weer eens glashelder terug in…

17 mei 2014
// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(2)

Een special van ESM (86,2) over de verbinding tussen wiskunde en beroepsonderwijs. Een centrale vraag is dan of de wiskunde van de werkvloer kan worden hergebruikt in een onderwijssetting, waarbij de auteurs in deze special aandacht besteden aan activity theory, boundary crossing en techomathematical literacy Enkele artikelen (ook beschikbaar als pdf): Bakker, A. (2014). Characterising…

08 mei 2014
// Kort

Alert 127 – Conferentie 'onderzoekend leren' 15-16 december 2014

Verschillende Europese projecten buigen zich momenteel over het onderwerp ‘onderzoekend leren’ (Overzicht van Europese ‘onderzoekend-leren’-projecten) Het project Mascil (mathematics and science in life, penvoerder Freiburg hogeschool, Duitsland) organiseert (samen met DZLM) op 15 en 16 december 2014 een conferentie in Essen (Duitsland) met als belangrijkste doel om succesvolle voorbeelden van onderzoekend leren (rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen)…

29 april 2014
// Kort

Vacatures

Docent rekenen-wiskunde Hogeschool de Kempel Voor het studiejaar 2014-2015 is Hogeschool de Kempel op zoek naar kandidaten voor invulling van de volgende vacature: docent rekenen-wiskunde (0,8 fte). We zoeken een kandidaat die: samen met collega’s invulling geeft aan het onderwijs vanuit het vakgebied rekenen-wiskunde; in het bezit is van een eerstegraads bevoegdheid voor het vak…

// Kort

Alert 126 – Kijken naar kinderen

De dertiende nieuwsbrief van Kijken naar Kinderen is verschenen. ‘Perspectief’ staat centraal in deze nieuwsbrief, onder meer door in kaart te brengen welke bijdrage Kijken naar Kinderen kan leveren aan het aanleren van ‘21st century skills’, de vaardigheden die kinderen straks nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. De visie van Martin…

// Kort

Alert 125 – Panama Post (online) artikelen afgelopen periode

Wellicht is het opgevallen, in de rechterkolom van deze website elwier.nl staan alle nieuwe artikelen van de panama post (online), met daarbij de aantekening dat u zich dan nog wel even moet abonneren op de panama post om het gehele artikel te zien. Hieronder recente artikelen (met abstract). Schuringa, L. (2014). Een eerste lesontwerp voor…

18 april 2014
// Kort

Alert 124 – NRO-kortlopende onderzoeken 2014 bekend

Op 18 april werden de goedgekeurde kortlopende onderzoeken 2014 bekendgemaakt. Voor de vakdidactiek rekenen/wiskunde zijn we blij deze te mogen noemen: Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren, o.a. iPabo (penvoerder), UU en Saxion Differentiatie in de rekenles in het mbo, o.a. UU (penvoerder), ROC Midden Nederland en ROC Albeda Verbeteren…

// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(1)

Overzicht van artikelen: Prospective teachers’ attention on geometrical tasks Efi Paparistodemou , Despina Potari & Demetra Pitta-Pantazi The promise of ritual: a lens for understanding persistent practices in mathematics classrooms Andrea McCloskey Using order to reason about negative numbers: the case of Violet Jessica Pierson Bishop , Lisa L. Lamb , Randolph A. Philipp ,…

ELWIeR en Ecent als één STEM