Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

05 september 2014
// Kort

Alert 144 – Jaarvergadering NVORWO (+ thema) 18 september a.s.

Vanuit het bestuur van de NVRWO de volgende oproep: Jaarvergadering NVORWO en Themamiddag: (reken)onderwijs in de 21ste eeuw? Donderdagmiddag 18 september 2014, 14.00 tot 19.00 uur in Amersfoort. W.b. het themadeel zullen twee sprekers optreden: 21st century skills in het onderwijs, Henk Lamers; Rekenen-wiskundeonderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun toekomst, Koeno Gravemeijer. Informatie en aanmelding:…

02 september 2014
// Kort

Panama-Post Online (33), nieuwe artikelen

Nieuwe artikelen (voor volledige toegang: neem een abonnement ). Oude Oosterik, J. and Hollenberg, J. (2014). Hoe rekenen sbo-leerlingen? – onderzoek naar de relatie tussen strategiegebruik en instructie in het kader van PPON Rekenen-Wiskunde sbo – Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 62-66 Furinghetti, F. and Menghini, M. (2014). The role of concrete materials in Emma…

29 augustus 2014
// Kort

Alert 143 – Nieuwe collega? -> ook in de mailing van ELWIeR!

Mocht je een nieuwe collega (lerarenopleiding wiskunde/rekenen pabo/2egraads/1egraads) tegenkomen, geef deze collega even door dat het toch wel heel handig kan zijn dat deze ook alle elwier-alerts ontvangt, oftewel geef ons even de nieuwe naam + e-mail adres door (elwier@fi.uu.nl). Met dank!

18 augustus 2014
// Kort

Alert 142 – LinkedIn en RSS (voor het volgen van ELWIeR-nieuws)

Volg ons op LinkedIn Volg ons m.b.v. RSS ELWIeR verzorgt regelmatig een mailing per e-mail, dat levert regelmatig (ongeveer 1 keer in de maand) een mailtje in uw mailbox op. Wellicht vindt u ook het prettig om ons te volgen met behulp van LinkedIn en/of met behulp van RSS.

16 augustus 2014
Wiskunde // Kort

Educational Studies in Mathematics 87(1)

Educational Studies in Mathematics 87(1), september 2014 The role of concrete materials in Emma Castelnuovo’s view of mathematics teaching Fulvia Furinghetti, Marta Menghini Pages 1-6 PISA, TIMSS and Finnish mathematics teaching: an enigma in search of an explanation Paul Andrews, Andreas Ryve, Kirsti Hemmi, Judy Sayers Pages 7-26 Chinese and Singaporean sixth-grade students’ strategies for…

15 augustus 2014
// Kort

Alert 141 – Symposium over games en modeling (1 en 2 okt. 2014)

Asia-Europe Symposium on Simulation & Serious Games Second Asia-Europe Symposium on Simulation & Serious Games Oct 1-2, 2014, Zwolle (windesheim), The Netherlands ​ In May 2012, The First Asia-Europe Symposium on Simulation and Serious Games was held in Singapore. It focused on the discussion of enabling technology and methodology for Serious Game design and development….

// Kort

Alert 140 – Studiemiddag 10 voor de leraar (28-8-2014)

Rekenen-wiskunde-Denktank 2014 De vakantie is voorbij en het serieuze werk begint weer. Ook voor 10voordeleraar. Op 28 augustus (van 12.45-17.15 uur) aanstaande organiseert 10-voor-de-leraar in Utrecht (Domstad) de eerste 10voordeleraar ‘Rekenen-wiskunde-Denktank’ voor rekendocenten van de pabo. In het studiejaar 2013 – 2014 nam een recordaantal van 6.000 pabostudenten deel aan de landelijke kennistoetsen voor rekenen-wiskunde…

07 juli 2014
// Kort

Alert 139 – Eerste aankondiging ELWIeR conferentie

Conferentie 2014 Eind juni heeft het kernteam van ELWIeR vergaderd en daar zijn de contouren geschetst van de komende ELWIeR conferentie op 21 november a.s. in Zwolle (Windesheim). Komende periode zal opleiders gevraagd worden te participeren in workshops w.b. actuele thema’s in de lerarenopleiding wiskunde/rekenen, hieronder alvast een globale duiding. Een en ander zal in…

06 juli 2014
// Kort

Alert 138 – Gezocht: kartrekkers netwerk rekencoördinatoren po

ELWIeR, NVORWO en LPNPO hebben het initiatief genomen om in het kader van de landelijke samenwerking tussen rekencoördinatoren basisonderwijs voor intercollegiale professionalisering te komen tot een krachtiger ondersteuning van regionale afstemming. De voorbereidingsgroep van de Nationale Rekencoördinator Dag (6 maart 2015) kwam begin juli 2014 bij elkaar (met vertegenwoordiging vanuit ELWIeR, Panama, NVORWO, LPNPO, e.a.),…

04 juli 2014
// Kort

Alert 137 – Praktijktip over puntmutsen

Aad Goddijn schreef voor de Panama-Post online een Praktijktip over puntmutsen. In de Praktijktip laat hij zien hoe het maken van puntmutsen tot allerlei meetkundige activiteiten kan leiden. Goddijn. A. (2014). Puntmutsen met patronen. Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, 44-54.

20 juni 2014
// Kort

Alert 136 – De lerarenagenda en wat ELWIeR daar tot nu toe aan bijgedragen heeft

Het ELWIeR-team ontving een vraag vanuit OCW in verband met de lerarenagenda (www.delerarenagenda.nl). Men heeft een jaar geleden onderstaande zeven agendapunten geprioriteerd: 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende studenten voor de lerarenopleidingen 2. De hogescholen en universiteiten gaan door met het verbeteren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen 3. Lerarenopleidingen kunnen met aantrekkelijke en…

18 juni 2014
// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(3)

In deze ESM (opnieuw) de aankondiging van de ICMI 32 Study over Whole Numbers. De stelling is dat er nog te veel diversiteit in didactiek is voor deze basale vaardigheden en dat studie van de kant van ICMI hier wellicht meer inzicht kan geven. In 2015 zal hier een conferentie over worden georganiseerd. Verder een…

13 juni 2014
// Kort

Alert 135 – Een kennisbasis: een knellende pasvorm of een passende ondersteuning

Opgetekend tijdens de zomerstudiedag 13 juni (middagprogramma, ongeveer 20 opleiders wiskunde) Ad Meskens, AP (artesis plantijn) Hogeschool Antwerpen In deze middag stonden de lerarenopleiders wiskunde (2e graads) stil bij hun eigen vakkennisbasis wiskunde Ten eerste werd door onze zuiderbuur Ad Meskens ons een spiegel voorgehouden. Zo is er in België eigenlijk geen van bovenaf opgelegde…

// Kort

Alert 134 – Zomerstudiedag: de lerarenopleiding en rekenen in vo/mbo

In drie groepen werd tijdens de ochtendsessie van de Zomerstudiedag (over rekenen in vo/mbo) doorgediscussieerd over aandachtspunten voor rekenen in vo/mbo: Eigen vaardigheid van de docent. Kijk uit met het te ongericht ‘eisen’ van 3F (of 3S), dat gaat (in ieder geval de komende periode) mis voor bijzondere doelgroepen (bijv. docenten die op niveau 1/2…

06 juni 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 132 – Informatie over Panama-Post (online)

De Panama-Post (online) is de voortzetting van het papieren tijdschrift ‘Panama-Post – Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk’. Het blad is inmiddels een uitgave van Van Gorcum en een van de bladen van de NVORWO. Panama-Post (online) is nog onvoldoende bekend bij de doelgroep: onderzoekers, onderwijsontwikkelaars, opleiders en zelfstandige rekenexperts en die van schoolbegeleidingsdiensten. Daarom vindt u…

// Kort

Alert 130 – Pabo-toetsgids rekenen-wiskunde (2014-1)

Een nieuwe publicatie van de vakcommissie rekenen/wiskunde pabo Lenstra, J. K., Boersma, G., & Holvast, G. (Eds.). (2014). Toetsgids pabo Rekenen-Wiskunde. Den Haag: 10 voor de leraar. Welke kennis en vaardigheden vraagt de landelijke kennistoets rekenen-wiskunde van pabo-studenten? Waar gaan de vragen over en hoe zien ze er uit? Deze toetsgids (versie 2014-1) is een…

28 mei 2014
// Kort

Alert 129 – Symposium Rekenen KNAW

Vijf jaar na: Rekenonderwijs op de basisschool. Analyse en sleutels tot verbetering. (2009). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De KNAW organiseert op maandag 30 juni een symposium over het reken-wiskundeonderwijs. Bijdragen onder andere van Jan Karel Lenstra, Jan van de Craats en Marja van den Heuvel-Panhuizen. Aanmelden en informatie via de site van de KNAW.

27 mei 2014
// Kort

Alert 128 – Wat voor werk hebben je ouders en hoe goed ben jij in wiskunde?

Onlangs publiceerde de OECD, op basis van PISA 2012, een interactief tool waarmee eenvoudig in beeld gebracht wordt dat er een verband is tussen wat jouw ouders voor werk hebben en wat jouw score is voor wiskunde (op de PISA toets). Het is een bekend gegeven, maar het komt ook weer eens glashelder terug in…

17 mei 2014
// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(2)

Een special van ESM (86,2) over de verbinding tussen wiskunde en beroepsonderwijs. Een centrale vraag is dan of de wiskunde van de werkvloer kan worden hergebruikt in een onderwijssetting, waarbij de auteurs in deze special aandacht besteden aan activity theory, boundary crossing en techomathematical literacy Enkele artikelen (ook beschikbaar als pdf): Bakker, A. (2014). Characterising…

08 mei 2014
// Kort

Alert 127 – Conferentie 'onderzoekend leren' 15-16 december 2014

Verschillende Europese projecten buigen zich momenteel over het onderwerp ‘onderzoekend leren’ (Overzicht van Europese ‘onderzoekend-leren’-projecten) Het project Mascil (mathematics and science in life, penvoerder Freiburg hogeschool, Duitsland) organiseert (samen met DZLM) op 15 en 16 december 2014 een conferentie in Essen (Duitsland) met als belangrijkste doel om succesvolle voorbeelden van onderzoekend leren (rekenen/wiskunde en natuurwetenschappen)…

29 april 2014
// Kort

Vacatures

Docent rekenen-wiskunde Hogeschool de Kempel Voor het studiejaar 2014-2015 is Hogeschool de Kempel op zoek naar kandidaten voor invulling van de volgende vacature: docent rekenen-wiskunde (0,8 fte). We zoeken een kandidaat die: samen met collega’s invulling geeft aan het onderwijs vanuit het vakgebied rekenen-wiskunde; in het bezit is van een eerstegraads bevoegdheid voor het vak…

// Kort

Alert 126 – Kijken naar kinderen

De dertiende nieuwsbrief van Kijken naar Kinderen is verschenen. ‘Perspectief’ staat centraal in deze nieuwsbrief, onder meer door in kaart te brengen welke bijdrage Kijken naar Kinderen kan leveren aan het aanleren van ‘21st century skills’, de vaardigheden die kinderen straks nodig hebben om zich in de maatschappij te kunnen handhaven. De visie van Martin…

// Kort

Alert 125 – Panama Post (online) artikelen afgelopen periode

Wellicht is het opgevallen, in de rechterkolom van deze website elwier.nl staan alle nieuwe artikelen van de panama post (online), met daarbij de aantekening dat u zich dan nog wel even moet abonneren op de panama post om het gehele artikel te zien. Hieronder recente artikelen (met abstract). Schuringa, L. (2014). Een eerste lesontwerp voor…

18 april 2014
// Kort

Alert 124 – NRO-kortlopende onderzoeken 2014 bekend

Op 18 april werden de goedgekeurde kortlopende onderzoeken 2014 bekendgemaakt. Voor de vakdidactiek rekenen/wiskunde zijn we blij deze te mogen noemen: Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren, o.a. iPabo (penvoerder), UU en Saxion Differentiatie in de rekenles in het mbo, o.a. UU (penvoerder), ROC Midden Nederland en ROC Albeda Verbeteren…

// Kort

Educational Studies in Mathematics 86(1)

Overzicht van artikelen: Prospective teachers’ attention on geometrical tasks Efi Paparistodemou , Despina Potari & Demetra Pitta-Pantazi The promise of ritual: a lens for understanding persistent practices in mathematics classrooms Andrea McCloskey Using order to reason about negative numbers: the case of Violet Jessica Pierson Bishop , Lisa L. Lamb , Randolph A. Philipp ,…

11 april 2014
// Kort

Alert 121 – Zomerstudiedag ELWIeR, 13 juni 2014

Zomerstudiedag Op 13 juni a.s. organiseert ELWIeR een zomerstudiedag voor lerarenopleiders, in feite met twee programma’s (ochtend, middag). Ochtend (11:00-13:00): Rekenen in vo/mbo (voor opleiders pabo en 2e graads) Middag (14:00-16:30): Vakkennisbasis (voor opleiders 2e graads) Wanneer: Vrijdag 13 juni 2014, 11:00-16:30 uur (koffie vanaf 10:30 u) Waar: Universiteit Utrecht, Freudenthal Instituut, Utrecht Kosten: gratis…

10 april 2014
// Kort

Alert 122 – Verslag Panama-conferentie in Panama-Post

Het verslag van de afgelopen Panama-conferentie is verschenen in de Panama-Post. Abonnees kunnen het verslag downloaden door in te loggen op http://www.panamapost.nl/.  Nog geen abonnee? Op http://www.panamapost.nl/ kunt u zich voor € 29,95 per jaar aanmelden als lezer.

05 april 2014
// Basisonderwijs // Kort

Alert 120 – Grote Rekendag 2015

Veel opleidingen geven studenten de kans scholen te helpen bij het opzetten van de Grote Rekendag. Daarvoor is het goed de datum in het jaarrooster te laten vastleggen. De datum voor de Grote Rekendag in 2015 is woensdag 25 maart. Deze datum is anders dan de datum die eerder is verspreid en samenviel met de…

04 april 2014
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

RekenGroen

In opdracht van de AOC raad heeft het project RekenGroen praktijkgerichte modules ontwikkeld voor het aanleren en onderhouden van het rekenen op niveau 2F, zowel voor de bovenbouw van het vmbo en de aansluitende mbo-opleidingen. (2010-2014) Hoewel in vmbo-groen wiskunde een verplicht vak is, is daarnaast behoefte ontstaan aan een passend rekenprogramma. Vragen die daarbij…

02 april 2014
// Kort

Alert 119 – Grote Rekendag succes

Een kleine 1200 basisscholen deden mee met de Grote Rekendag 2014 met het thema ‘De klas in beeld’ (gegevensverwerking van betekenisvolle data, door de kinderen zelf verzameld) Via twitter en e-mail komen de eerste reacties al binnen, leerkrachten en leerlingen hebben enthousiast gewerkt aan de rekendag en de resultaten (grafieken, tabellen) hangen nu op vele…

21 maart 2014
// Kort

Alert 118 – Afscheidssymposium Kees Buys

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werd op 21 maart 2014 een afscheidssymposium georganiseerd voor Kees Buijs, met als thema: Informeel, formeel en functioneel rekenen. Het symposium was geplaatst in het thema ‘wat moet iemand nu eigenlijk kennen en kunnen wat betreft rekenen’ (en als substroom ‘en hoe meet je dat’). Drie sprekers waren…

// Kort

Alert 116 – Oude jaargangen Panama-Post

Op www.panamapost.nl vindt u nieuwe artikelen van Panama-Post online, maar vanaf nu ook oude jaargangen. Deze oude jaargangen worden een voor een geplaatst. Oude jaargangen zijn kosteloos beschikbaar. Voor het bekijken van nieuwe artikelen is een abonnement nodig. Abonneren kan via www.panamapost.nl.

11 maart 2014
// Kort

Alert 115 – mbo-conferentie op 11-maart: ruim 250 bezoekers

Veel belangstelling voor deze rekenconferentie mbo (georganiseerd door steunpunt taal en rekenen mbo), overigens opvallend weinig lerarenopleiders (misschien omdat rekenen geen officiële lerarenopleiding kent voor vo/mbo?). Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen alweer de 5e rekenconferentie voor het mbo. De conferentie is bedoeld voor docenten die rekenles geven of bij wie…

10 maart 2014
// Kort

Alert 113 – Veel belangstelling voor Nationale Rekencoördinator Dag 2014

Op 7 maart kwamen ongeveer 170 rekencoördinatoren (basisonderwijs) bij elkaar tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag ’s Morgens was er ruimte voor een plenair verhaal van Koeno Gravemeijer (TU Eindhoven) over 21ste eeuwse vaardigheden (21st century skills). Daarna was er een ronde met activiteiten rondom de Grote Rekendag, vervolgens een markt (met uitgevers en andere aanbieders…

06 maart 2014
// Kort

Alert 112 – Scenario’s implementatie kennisbasis

Zojuist verschenen in ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders’: Ronald Keijzer & Erica de Goeij, Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde, Tijdschrift voor Lerarenopleiders 35(1), 49-58. Het artikel beschrijft op welke wijze het verwerven van wiskundige kennis op een pabo verbonden kan worden met het verwerven van didactische kennis en vaardigheden.

28 februari 2014
// Kort

Alert 111 – ELWIeR onderzoeksgroep (actuele discussies)

Binnen het ELWIeR onderzoeksnetwerk kunnen opleiders meediscussiëren over de actualiteit van de lerarenopleiding rekenen-wiskunde. Opleiders die niet aanwezig kunnen zijn bij de bijeenkomsten van de groep, kunnen discussies en verslagen volgen op LinkedIn. Meld je daarvoor aan bij de LinkedIn-groep ‘ELWIeR onderzoeksgroep’. (Je kunt de discussie volgen, zodra je aanmelding verwerkt is.) Op dit moment…

24 februari 2014
// Kort

Alert 110 – Twee nieuwe artikelen Panama-Post online

Er zijn weer twee nieuwe artikelen beschikbaar bij Panama-Post online. Jorryt van Bommel beschrijft een learning study naar het verwerven van mathematical knowledge for teaching door aanstaande leraren. Jo Nelissen beschouwt het aansluitingsprobleem vanuit een historisch perspectief. De artikelen zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Nog geen abonnee: kies voor www.panamapost.nl > abonneren.

21 februari 2014
// Kort

Alert 109 – Het schemergebied tussen twee kennisbases

De pabo heeft een kennisbasis en de tweedegraads lerarenopleiding heeft een kennisbasis. Als we kijken naar ‘rekenen in het vo/mbo’ (een actuele discussie door de invoering van verplichte toetsing op het gebied van rekenen) is er thans behoefte aan meer helderheid (in opleidingstermen, maar ook in termen van nascholing) wat dit zou kunnen betekenen. Komende…

20 februari 2014
// Kort

Alert 108 – gezocht: (gepromov.) wiskunde-docenten (vo)

Het project ‘Postdoc-posities voor gepromoveerde bètadocenten op vo-scholen’ zoekt (gepromoveerde) wiskunde-docenten (die overigens ook een hoofdaanstelling bij een vo-school hebben). Het project is voortgekomen uit het DUDOC-programma ( en wordt financieel ondersteund door OCW. Het Freudenthal Instituut (UU) treedt op als coördinator en penvoerder. Het project stelt gepromoveerde bètadocenten (bi, sk, na, wi), die werkzaam…

13 februari 2014
// Basisonderwijs // Kort

Alert 106 – Volgens Bartjens Studentendag

De Volgens Bartjens Studentendag vindt plaats op vrijdag 4 april 2014. Het thema van de dag is ‘Sterk in Rekenwerk’. Pabostudenten kunnen zich inschrijven via de site van Volgens Bartjens. De dag wordt gehouden bij het CPS in Amersfoort. Kosten voor deelname bedragen 20 euro.

// Kort

Alert 105 – Betere start voor beginnende leraar

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in…

09 februari 2014
// Kort

Alert 104 – Vaardigheden voor de toekomst (KNAW symposium 17-3-2014)

Waar verdienen we over twintig jaar in Nederland ons brood mee? Wat voor ‘verdienmodel’ willen wij? Aan wat voor type werknemer is dan in de komende twintig jaar behoefte bij bedrijven en publieke instellingen? En leren jonge mensen nu de juiste vaardigheden voor die toekomstige arbeidsmarkt? Tijdens dit symposium zal het gaan over de rol…

05 februari 2014
// Kort

Alert 103 – Commissie rekentoetsen en –examens van start

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer is de kritiek geuit dat de rekentoetsen in het VO en de rekenexamens in het MBO – zoals onder regie van het College voor Examens door CITO opgesteld – geen goede operationalisering zijn van de referentieniveaus rekenen. Afgelopen week is een commissie van start gegaan die deze stelling…

04 februari 2014
// Kort

Alert 102 – Terugblik op bruisende NWD

Heel wat lerarenopleiders waren te herkennen onder de ruim 700 bezoekers van de Nationale Wiskunde Dagen 2014 in Noordwijkerhout, afgelopen vrijdag en zaterdag (31-1 en 1-2). Prikkelende plenaire lezingen, vele werkgroepen, en een informatieve markt maakten deze dagen opnieuw tot een bruisend geheel, waarbij de focus vooral op het eerstegraadsgebied wiskunde ligt, maar er ook…

// Kort

Alert 101 – Nieuwsbrief ‘onderzoekend leren’

Onderzoekend leren (‘inquiry learning’) is een bekend fenomeen binnen de science-vakken, maar ook in de wiskunde (en rekenen) zijn goede voorbeelden aan te wijzen. Het Freudenthal instituut is gestart met een nieuwsbrief over onderzoekend leren, met verwijzingen naar recent ontwikkeld lesmateriaal. Nieuwsbrief februari 2014. U kunt een gratis abonnement nemen (1 mail per maand). >>>…

29 januari 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Kort

Alert 100 – De pabo en ‘wetenschap en technologie’

Het Techniekpact zorgt voor enige beweging in de lerarenopleiding. Wellicht dat sommige pabo-opleiders (e.a.) afgelopen ma. aanwezig waren tijdens de Manifestatie Techno? Logisch!. Het onderwerp Wetenschap en Technologie raakt enigszins het werk van pabo-opleiders wiskunde/rekenen, hoewel het ook bekend is dat het eigen curriculum al erg vol is (o.a. door alle nadruk op rekenen in…

28 januari 2014
// Kort

Alert 99 – Conferentie CED op 11-4-2014

CED organiseert een conferentie taal en rekenen vo en mbo Tijdens de Conferentie taal en rekenen vo en mbo staat het vergroten van de reken- en taalvaardigheid centraal. Zo verzorgt Jantien Smit, associate lector bij Hogeschool Saxion, een inleiding over het belang van de ontwikkeling van ‘rekentaal’. Ze laat zien hoe een docent rekenen/wiskunde de…

// Kort

Alert 98 – 33ste jaargang Panama-Post

Twee artikelen en een Praktijktip vormen de eerste bijdragen in de 33ste jaargang van de Panama-Post online. Nu online beschikbaar op www.panamapost.nl. Nog geen abonnee: aanmelden kan via de site.

20 januari 2014
// Kort

Alert 97 – ELWIeR onderzoeksgroep op Panama-conferentie

Een van de werkgroepen van de Panama-conferentie werd verzorgd door de ELWIeR-onderzoeksgroep. In deze werkgroep ging het er over hoe lerarenopleidingen basisonderwijs omgaan met de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. Naar voren kwamen initiatieven rond het ontwikkelen van een oefensite rond de kennisbasis en het uitdagen van sterke rekenaars. Mensen die meer over deze initiatieven…

16 januari 2014
// Kort

Alert 96 – Een kleine 300 mens op de Panama Conferentie 2014

De Panama Conferentie 2014 gonst momenteel (do. 16 en vr. 17 januari, in Noordwijkerhout), met een kleine 300 opleiders (pabo), adviseurs, onderzoekers, andere geïnteresseerden en een uitdagend programma. Een echt verslag zal zeker volgen (in Panama Post). foto’s van twitter foto 1  foto 2  foto 3  foto 4  foto 5

// Kort

Alert 95 – Rekencoördinatoren (po) voor 7 maart a.s.

Dit bericht is specifiek voor opleiders (pabo), adviseurs (po) en andere direct betrokkenen bij het ondersteunen van rekencoördinatoren (po). Stuur dit bericht graag door aan de bij jou bekende rekencoördinatoren (po). De Nationale Reken Coördinator Dag heeft nog enkele plekken vrij (7 maart, utrecht, 95 euro). Het programma stelt de rekencoördinator centraal. Er is een…

// Kort

Alert 94 – lerarenagenda en wiskunde/rekenen

Afgelopen dinsdag (14 januari 2014) kwamen ruim 80 docenten (po,vo,mbo) bij elkaar op uitnodiging van de Lerarenagenda (initiatief van OCW). Vanuit onze netwerken (o.a. elwier, panama, nvorwo, nvvw) waren we vertegenwoordigd met een kleine 10 mensen om ons geluid nogmaals te laten horen: maak gebruik van de bestaande vakdidactische netwerken (dat is handig hergebruik). We…

14 januari 2014
// Kort

Alert 93 – Gebruikersexemplaar boek Grote Rekendag

Klik hier om kosteloos een boek van de Grote Rekendag aan te vragen. Dit boek wordt verstrekt aan schoolbegeleidingsdiensten en hogescholen die in hun aanbod naar scholen of in het opleidingsonderwijs aandacht willen besteden aan de Grote Rekendag. Aan deze aanvraag zijn enkele voorwaarden verbonden: – de aanvrager is verbonden aan schoolbegeleidingsdienst of hogeschool, –…

05 januari 2014
// Kort

Alert 92 – ESM 85, no. 1

beste mensen, ten eerste de beste wensen voor 2014! Intussen is ook het eerste nummer van Educational Studies in Mathematics beschikbaar (met een nieuwe Editor in Chief Merrilyn Goos en Arthur Bakker als een van de Editors). Hieronder de inhoudsopgave: Mathematical images in advertising: constructing difference and shaping identity, in global consumer culture. Jeff Evans…

20 december 2013
// Kort

Alert 91 – Programma Panama Conferentie 2014 online

Het programma van de Panama-conferentie 2014 is gereed! U kunt het complete programmaboek nu downloaden van de website. Hierin vindt u de uitgebreide beschrijvingen van alle programmaonderdelen en alle praktische informatie omtrent de conferentie. De 32e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs: Rekenen-wiskunde XL donderdag 16 & vrijdag 17 januari 2014, Noordwijkerhout (inschrijving nog mogelijk)

// Kort

Alert 90 – nieuw boek: wiskundig probleemoplossend denken voor het beroepsonderwijs

Een nieuwe publicatie vanuit de lerarenopleiding in Belgie: Cnudde, K., Pensaert, M., & Wouters, R. (2013). Wiskundig probleemoplossend denken voor het beroepsonderwijs. Mechelen: Plantyn. Een van de kerntaken van wiskundeonderwijs is het bijbrengen van wiskundige geletterdheid om in de maatschappij naar behoren te kunnen functioneren. Voor het beroepsonderwijs ligt daarbij het accent op functionele rekenvaardigheid…

19 december 2013
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 89 – Post-hbo initiatieven voor rekenen in vo/mbo

N.a.v. de bijeenkomst van het ELWIeR kernteam op 19 december willen we vragen wie vanuit het ELWIeR netwerk wil meedenken over het opzetten van een post-hbo aanbod rekencoordinator voor vo/mbo, in feite naar analogie van de post-hbo opleiding rekencoordinator po (die al enkele jaren onder auspicien van LPNPO wordt aangeboden). Mocht je belangstelling hebben mee…

// Kort

Alert 88 – Studiedag kennisbasis wiskunde 2e/1e graads

Op vrijdag 13 juni is een studiedag gepland voor 2e en 1e graads wiskunde, geheel in het teken van de kennisbasis (functioneert de kennisbasis, biedt het voldoende houvast, e.d.). Dit idee is voortgekomen uit een overleg van de vaksectievoorzitters van de lerarenopleidingen wiskunde. Details hierover volgen, maar voor nu is het belangrijk alvast de datum…

// Kort

Alert 86 – Inventarisatie professionalisering rekenen mbo

Het Freudenthal Instituut (UU) inventariseert (in opdracht van Kennisnet) de huidige scholingsmogelijkheden voor docenten in het mbo op het gebied van rekenen (met ict-ondersteuning). Via deze ELWIeR-alert willen wij vragen of u uw aanbod wilt invullen in dit online vragenformulier voor aanbieders. We bieden ook nog een vragenlijst voor afnemers van professionalisering (mocht u in…

Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 85 – Professionele leergemeenschappen voor wiskunde

Inmiddels is duidelijk dat verschillende lerarenopleidingen (ulo’s) kunnen starten met professionele leergemeenschappen (PLG’s, o.a. RUG en RU/HAN, zullen PLG’s starten met wiskunde als vakinhoud; bij de UU zal het gaan over de kennisbasis voor lln voor science onderbouw vo)). ELWIeR (en ECENT) zullen zorgdragen voor de uitwisseling tussen deze PLG’s als het gaat om wiskunde…

10 december 2013
// Kort

Alert 83 – 18 december ELWIeR onderzoeksgroep (pabo)

Op 18 december komt de ELWIeR onderzoeksgroep voor de pabo bij elkaar. Wanneer je onderzoek doet ten bate van de pabo-opleiding voor rekenen-wiskunde ben je welkom in de groep. Dat kan door naar de bijeenkomsten te komen, maar ook door de groep te volgen op LinkedIn. Je vindt de groep door ‘ELWIeR’ te zoeken in…

08 december 2013
// Kort

Alert 82 – Nationale RekenCoordinator Dag

Op 7 maart 2014 organiseert het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (i.s.m. NVORWO, iPabo, Marnix Acadmie, Freudenthal Instituut, ELWIeR en Centrum voor Onderwijs en Leren) de Nationale Rekencoördinator Dag. De dag is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die de opleiding rekencoördinator hebben gevolgd. Na een plenaire start door Koeno Gravemeijer (emeritus hoogleraar science- en techniekeducatie) staat…

03 december 2013
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Kort

Pisa vergelijkend onderzoek

PISA is het grootste internationaal vergelijkende onderzoek naar de prestaties van leerlingen in onderwijsstelsels in de wereld en geeft inzicht in de prestaties van 15-jarige leerlingen in 65 landen (OECD-lidstaten en geassocieerde landen) op het gebied van lezen, wiskunde en science. In PISA 2012 was er (evenals in 2003) extra aandacht voor wiskunde (meetkunde, algebra,…

24 november 2013
// Kort

Alert 80 – Korte impressie ELWIeR conferentie 2013

Op 22 november 2013 bezochten ongeveer 100 opleiders wiskunde/rekenen (pabo, 2e en 1e graads) de ELWIeR conferentie in Zwolle (Windesheim). Het programma startte met twee presentaties van 10 voor de leraar (Vereniging Hogescholen) en de Lerarenagenda (OCW). Er is grote waardering vanuit zowel de Vereniging Hogescholen als OCW voor de vakdidactische netwerken die ELWIeR samenbundelt…

16 november 2013
// Kort

Alert 79 – Rekenconferentie mbo 11-3-2014

Al eerder stuurden we hier een alert over. Op speciaal verzoek van Steunpunt Taal en Rekenen MBO een specifieke oproep aan lerarenopleiders wiskunde/rekenen om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo voor de vijfde keer een rekenconferentie over het rekenonderwijs op de mbo-instellingen….

15 november 2013
// Kort

Alert 78 – Gezamenlijk aan toetsitems werken

De kennisbasis vraagt van opleidingen om andere toetsitems rekenen-wiskunde (en Nederlands). De iPabo heeft het plan opgevat om deze toetsitems samen met anderen te ontwikkelen en reeds ontwikkelde items in een proces van collegiale consultatie te valideren. Wanneer je denkt dat jouw pabo interesse heeft om bij dit project aan te sluiten: neem dan contact…

14 november 2013
// Kort

Alert 77 – Panama-Post Online nu echt beschikbaar

Na een wat rommelige start is de Panama-Post Online nu echt beschikbaar voor lezers die zich inmiddels hebben aangemeld. Om artikelen te bekijken of je aan te melden: www.panamapost.nl. Lezers die zich hebben aangemeld, maar nog niet hebben ingelogd, kunnen via de site een wachtwoord aanvragen.

13 november 2013
// Kort

Alert 76 – Examenblad mbo

Door alle ontwikkelingen in het mbo w.b. rekenen heeft de CvE thans een heldere website ingericht: Examenblad mbo. Op deze website o.a. informatie over de rekenhulpkaart die men beschikbaar wil stellen voor de ‘zwakke rekenaar’. Zie alle informatie aldaar.

12 november 2013
// Kort

Alert 75 – Speleon beschikbaar

Speleon is een platform voor speels en onderzoekend leren. Het platform leidde tot voor kort een onderhuids bestaan maar laat zich nu zien via de site www.speleon.nl. Speleon geeft bekendheid aan speels en onderzoekend leren (sol), brengt materialen en ervaringen bijeen die voor sol van waarde zijn, trekt soms het (onderwijs)land in met Circus SOL…

22 oktober 2013
// Kort

Alert 74 – ESM Vol. 84(3) beschikbaar

Omdat ESM (educational studies in mathematics) een rijke bron is publiceren wij de inhoudsopgave van nieuwe nummers, met wellicht een accent deze keer op het artikel van de hand van Marja van den Heuvel (e.a.) over een online dart game en de mogelijkheden voor wiskundig redeneren. — Primary school students’ strategies in early algebra problem…

18 oktober 2013
// Kort

Alert 73 – Drie centrale thema’s voor de ELWIeR conferentie

De inschrijvingen komen thans binnen voor 22 november uit de drie doelgroepen (pabo, 2e en 1e graads wiskunde/rekenen). Vanuit de organisatie zijn drie thema’s vastgesteld voor deze conferentie die in een aparte ronde centraal zullen staan (in essentie is dit het al eerder toegepaste principe van ‘over de muurtjes kijken’): Implementatie van de kennisbasis Rekenen…

14 oktober 2013
// Kort

Alert 72 – Conferenties ERWD

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt KPC Groep samen met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie. Over ERWD worden in december 2013 voor de verschillende onderwijssectoren (po, vo, mbo) conferenties georganiseerd (o.a. door de Steunpunten taal-en-rekenen vo en mbo). maandag 9 december conferentie voor vo, vso en praktijk…

09 oktober 2013
// Kort

Alert 71 – Twee rekenvoorbeelden van de staatssecretaris

Wie op 9 oktober ’s middags de (betrekkelijke) ‘luxe’ had om met een schuin oog naar het debat in de vaste kamercommissie onderwijs te kijken (o.a. over de voortgangsrapportage taal en rekenen) zag Staatssecretaris Sander Dekker een mooi staaltje ‘goed uitleggen’ geven. Hij pakte twee voorbeelden uit de voorbeeldtoetsen 2F kaal (zonder rekenmachine) toegepast (met…

08 oktober 2013
// Kort

Alert 69 – MBO rekenconferentie

Op 11 maart 2014 wordt de 5e mbo-rekenconferentie georganiseerd door Steunpunt taal en rekenen mbo (NBC, Nieuwegein). De dag duurt van 09.30 tot 16.30 uur. Zoals elk jaar verwacht men zo’n 300 bezoekers. Naast de workshops en lezingen is er ook de hele dag een beursplein. Dit jaar is het centrale thema “de ontwikkeling van docentvaardigheden”. Voor zowel de…

06 oktober 2013
// Kort

Alert 68 – Krachtige lerarenagenda mag meer aandacht hebben voor vakdidactiek

Op vrijdag 4 oktober is de Lerarenagenda 2013-2020 naar de Tweede Kamer gestuurd door staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker van OCW (en overigens mede namens staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken). De Lerarenagenda is tot stand gekomen met de input van honderden leraren. Doel is het beroep van leraar aantrekkelijker maken door betere begeleiding…

28 september 2013
// Kort

Alert 67 – Instroom – doorstroom – uitstroom (lerarenopleiding wiskunde)

Onlangs verschenen in het Velon tijdschrift een artikel van de hand van Barbara van Amerom en Paul Drijvers over instroom, doorstroom en uitstroom in de lerarenopleiding wiskunde. Samenvatting: Leraren zijn cruciaal in het onderwijs. Het is dan ook van groot belang dat er voldoende leraren zijn die een adequate opleiding hebben afgerond. Zowel kwantiteit als…

26 september 2013
// Kort

Alert 66 – SLW-uitgave over toetsing verschenen

Zojuist verschenen: Goris, T., Monquil, A., Konings, T., Faarts, J., & Soto y Koelemeijer, G. (2013). Toetsen van wiskunde. Samenstellen, afnemen en nakijken. Leren effectief lesgeven. Utrecht: APS/SLW/ELWIeR. Dit werkboek heeft als doel om het resultaat van wiskundelessen zo effectief mogelijk te kunnen toetsen. Na het doorwerken van dit werkboek is de student in staat…

25 september 2013
// Kort

Alert 65 – NRO matchmaking

Het NRO nodigt onderwijsprofessionals en -onderzoekers van harte uit voor de eerste matchmakingsbijeenkomst van de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) op donderdag 10 oktober 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13:00 tot 17:30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers en onderwijsprofessionals uit alle onderwijssectoren en staat in het teken van…

// Kort

Alert 64 – Gender en beta (5-11-2013)

Aankondiging: Conferentie voor lerarenopleiders op 5 november 2013 in Utrecht Hoe moeten (toekomstige) leraren omgaan met verschillen tussen meisjes en jongens in de klas bij Wetenschap&Techniek in het basisonderwijs, en bij de bètavakken, wiskunde, techniek en informatica in het voortgezet onderwijs? Kom op dinsdag 5 november 2013 naar de VHTO-conferentie voor lerarenopleiders van pabo’s en…

19 september 2013
// Kort

Alert 63 – Nieuwe Panama-Post gepresenteerd

Op 19 september is de nieuwe Panama-Post als digitaal tijdschrift gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van de NVORWO. Abonnee’s kunnen via www.panamapost.nl artikelen downloaden. Nieuwe abonnee’s kunnen zich tot 1 oktober tegen een reductietarief aanmelden. Abonnee’s van de papieren versie dienen zich opnieuw aan te melden voor de digitale versie van het tijdschrift.

15 september 2013
// Kort

Alert 62 – ESM Volume 84,2 (special ‘spelende kind’)

Via elwier.nl zullen wij nieuwe publicaties uit Educational Studies in Mathematics (ESM) doorgeven. Sommige artikelen worden door Springer gratis voor iedereen aangeboden (middels SpringerLink), bij anderen moet u òf betalen òf iemand zoeken die wel toegang heeft. In ieder geval beoordelen wij nieuwe publicaties op relevantie voor de lerarenopleiding. Deze keer (oktober 2013) een special:…

13 september 2013
// Kort

Alert 61 – Inschrijving ELWIeR conferentie 2013 geopend

Op 22 november a.s. organiseert ELWIeR (in afstemming met Panama, SLW en Vadiwulo; resp. pabo, 2e en 1e graads opleidingen wiskunde/rekenen) de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders, deze keer in Zwolle (Hogeschool Windesheim). De inschrijving is thans open. De kosten bedragen 95 euro. Centraal thema: De student als onderzoeker Op de verschillende lerarenopleidingen doen studenten praktijkonderzoek….

// Kort

Alert 60 – Overdracht Panama-e-brief

Beste collega, In 2006 is de Panama-e-brief in het leven geroepen, met als doel pabodocenten rekenen-wiskunde rechtstreeks op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. De directe aanleiding toen was dat we merkten dat belangrijke informatie, zoals destijds nieuws over de Wiscat-toets, niet overal even snel (of überhaupt) de werkvloer bereikte. De Panama-e-brief nr. 100,…

12 september 2013
// Kort

Alert 59 – Doorstart Panama-Post

Op 19 september wordt op de jaarvergadering van de NVORWO de Panama-Post gepresenteerd als nieuw digitaal tijdschrift. Lezers kunnen zich tot 1 oktober aanmelden tegen gereduceerd tarief. Informatie en aanmelden: www.panamapost.nl.

11 september 2013
// Kort

Alert 58 – Thema’s Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

In een rondschrijven (10-9-2013) heeft het NRO thema’s vastgesteld voor de komende periode. Keuzes in de eerste ronde voor call for proposals (vanaf begin 2014): Voor het praktijkgericht onderzoek wordt kortlopend onderzoek uitgezet naar de thema’s: Differentiatie in de klas: op welke manieren kunnen docenten met succes inspelen op cognitieve verschillen tussen hun leerlingen? De…

09 september 2013
// Kort

Alert 57 – Bèta onder de Dom

Voor docenten biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica organiseert het Bètasteunpunt Utrecht op donderdagmiddag 3 oktober de jaarlijkse conferentie ‘Bèta onder de Dom’. Deze middag zal in het teken staan van de nieuwe examenprogramma’s. Een drietal korte lezingen en een werkgroep naar keuze helpen u de vakvernieuwing in uw eigen onderwijspraktijk vorm te geven. Meer…

12 augustus 2013
// Kort

Alert 56 – ESM Volume 84, 1 (abstracts)

hierbij enkele abstracts (ESM) An ideology critique of the use-value of mathematics Alexandre Pais The idea that mathematics is needed for our mundane everyday activities has raised the question of how people deal with mathematics outside the school walls. Much has been written in mathematics education research about the possibility of transferring knowledge from and…

10 juli 2013
// Basisonderwijs // Kort

Alert 54 – Thuis oefenen (op de computer) helpt?

Onlangs verscheen dit artikel: Bakker, M., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Van Borculo, S., & Robitzsch, A. (2013). Effecten van online mini-games op multiplicatieve vaardigheden van leerlingen in groep 4. Pedagogische Studiën, 30, 21-36. Daarin werd o.a. onderzocht of het zin heeft dat kinderen (groep 4 basisonderwijs) thuis op de computer oefenen (met mini-games). De onderzochte…

02 juli 2013
// Kort

Alert 53 – Eerste aankondiging ELWIeR conferentie 2013

Op 22 november 2013 organiseert ELWIeR in samenwerking met Panama, SLW en Vadiwulo de jaarlijkse ELWIeR conferentie: Hogeschool Windesheim Zwolle Prijs: 95,- Het programma zal duren van 10:00-16:30 en zal bestaan uit een plenaire lezing en een drietal workshop rondes. Hoofdthema’s van dit jaar zijn: de rol van onderzoek in de lerarenopleiding en gebruik van…

01 juli 2013
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Uitwiskeling

‘Tijdschrift’ voor wiskunde-onderwijs in België uitwiskeling.be Eerdere versie van deze pagina uit 2013: “Onze zuiderburen betreuren het dat de Nieuwe Wiskrant ophoudt te bestaan, maar zien met vertrouwen tegemoet dat Euclides hierdoor rijker zal zijn.”

08 juni 2013
// Kort

Alert 51 – ESM juni 2013

Inhoudsopgave Educational Studies in Mathematics (Volume 83 Number 3): — Generating and using examples in the proving process J. Sandefur, J. Mason, G. J. Stylianides & A. Watson. We report on our analysis of data from a dataset of 26 videotapes of university students working in groups of 2 and 3 on different proving problems….

20 mei 2013
// Kort

Alert 50 – Werkt het wel, al die ict?

Uit een review-studie die onlangs verscheen in ‘Educational Research Review’ komt een heel bescheiden positief beeld naar voren dat de inzet van ict zin heeft. In opdracht van het Amerikaans Ministerie van Onderwijs (en dan de onderzoekstak IES) is deze review-studie uitgevoerd, en dat wordt zorgvuldig uitgevoerd met inmiddels een lange historie van dergelijk vergelijkend…

13 mei 2013
Wetenschap/Techniek (PO) // Basisonderwijs // Kort

Alert 49 – Rapport verkenningscommissie W&T po

Wetenschap en technologie staan de laatste tijd volop in de aandacht. Overheid en bedrijfsleven laten niet na in de media het grote belang van onderwijs in wetenschap en technologie te onderstrepen. Daarbij wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan het belang voor de Nederlandse economie. Het bredere belang van onderwijs in wetenschap en technologie,…

ELWIeR en Ecent als één STEM