Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

01 april 2019
// Kort

Statistisch onderzoek door 3 havo; het leren van statistische onderzoeksvaardigheden

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Witterholt, M. Van Streun, A. Goedhart, M. Beijaard, D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 31-58 Download pdf Learning of statistical investigation in 3 havo In mathematics education, investigative skills are trained more and more…

// Kort

Commentaar – De bewogenheid van Redeker

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Aalst, H. F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 59-60 Download pdf

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Kievit, R. Timmermans, P. Van den Heuvel, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 70-78 Download pdf

// Kort

Hoe WARM het was en hoe ver .. Op weg naar warmte als thermodynamisch begrip in 5-vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Terpstra, K. J. Van Sprang, H. F. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 3-26 Download pdf A study was made involving a small group of 17 year old students, all of whom…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 162-166 Download pdf

// Kort

De ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor de vaststelling van specifieke intuïtieve ideeën over stroom en spanning

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Licht, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 99-114 Download pdf A number of educational studies point out that pupils use their intuitive ideas and beliefs about the natural world not only before but also…

// Kort

Bezinning op ‘verklaren’ in een scheikunde-onderwijssituatie

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vogelezang, M. J. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 216-227 Download pdf ‘To explain’ is often understood as a deductive activity based on laws. This is done in a context of philosophy of…

// Kort

Meten aan de ademhaling m.b.v. een micro-computer: een case-study over de inrichting van computerondersteunende experimenten

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Ellermeijer, A. L. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 156-167 Download pdf Micro-computer coupled experiments will get a place in physics teaching for several reasons, and as well in chemistry and biology teaching….

// Kort

Zijn natuurkundigen anders?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 3-24 Download pdf Do academic physicists, because of their profession, have certain characteristics in common? This question is being analysed in view of its possible relevance…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Plug, A. G. Van Dam, C. S. P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 65-68 Download pdf

// Kort

Boekaankondiging: Omzien in verwarring – Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1981-2013 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 119-120 Download pdf Het boek Omzien in verwarring beschrijft ontwikkelingen in de natuurkundedidactiek, zoals die zich ruwweg sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in ons land hebben…

// Kort

Een discussiebijdrage: transdisciplinair vakdidactisch onderzoek: wiskundige verbanden in de wetenschappen als casus

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Cock, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 63-70 Download pdf Contribution to a discussion – Transdisciplinary pedagogical content research: the case of mathematical connections in the sciences

// Kort

Denkbeelden van leerlingen over gedrag van mens en dier en het onderzoeken daarvan

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Moolenbroek, A. Boersma, K. Th Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 5-30 Download pdf Student ideas about human and animal behaviour and about behavioral research Behaviour is a key concept in…

// Kort

Inleiding tot het begrijpbaar-maken en voorbeeld-begrijpen: over het ontstaan van nieuwe kennis

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Redeker, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 46-58 Download pdf This article develops the idea of a difference in principle between life-world and physics, that a physical understanding of empirical phenomena can only originate…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Streefland, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 59-69 Download pdf

// Kort

De inrichting van een optica-curriculum, uitgaande van misconcepties

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bouwens, R. E. A. Verkerk, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 27-44 Download pdf This article builds on previous work of Bouwens and Verkerk (1988): "Inventory of misconceptions in optics". Jung (1981) distinguishes a…

// Kort

Commentaar

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Hondebrink, J. G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 167-169 Download pdf

// Kort

Modellen en de ontwikkeling van het (natuur-)wetenschappelijk denken van leerlingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Oers, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 115-143 Download pdf The development of scientific thinking in school is one of the main educational aims in the modern world. This general educational aim implies,…

// Kort

Een analyse van de ontwikkeling van het begrip ‘ENZYM’ in een leerboek voor het VWO

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Thijssen, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 183-215 Download pdf Understanding in biology, as in any science, is made possible by the application of certain theoretical principles. Some of these principles are applicable to…

// Kort

Research on Science Teaching: summary and implications

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Welch, W. W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 178-185 Download pdf During the fall of 1982, I conducted a fairly extensive needs assessment of research in science education for the National Institute of Education…

// Kort

Het opsporen van een stoichiometrische regel uit meetgegevens

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, O. Hamaker, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 25-35 Download pdf The search for stoichiometric rules from data In chemical education there is a trend to stimulate pupils to find out an…

// Kort

Molbehoud and Ionisatievraagstukken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, O. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 3-10 Download pdf Moleconservation and ionisation questions Uit een verkennend onderzoek naar het functioneren van het molbegrip bij HAVO-leerlingen blijkt, dat bijna de helft van de…

// Kort

Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Bemmel, H. (2014). Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 31(1), 113-118

// Kort

Probleemoplossen in de bèta-vakken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1994 – 12(3), 165-171 Download pdf

// Kort

Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept ‘afgeleide’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vos, P. Den Braber, N. Roorda, G. Goedhart, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 37-62 Download pdf ow do teachers of physics, chemistry and economics understand the mathematical concept ‘derivative’. Mathematical concepts are used…

// Kort

Bespreking proefschrift D. Hovinga: Ont-dekken en toe-dekken; leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Frijters, S. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 91-96 Download pdf Hovinga, D. (2007). Ont-dekken en toe-dekken: Leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal…

// Kort

Bespreking proefschrift F. Mafumiko: Micro-scale experimentation as a catalyst for improving the chemistry curriculum in Tanzania en proefschrift A.T. Tecle: The potential of a professional development scenario for supporting biology teachers in Eritrea

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Rens, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2006 – 23(1), 68-74 Download pdf

// Kort

Kinderen over materie: een literatuurbeschouwing vanuit natuurkunde-didactisch perspectief

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vollebregt, M. J. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 201-216 Download pdf This paper gives an overview of research that has been done with respect to children’s ideas about matter. It compares,…

// Kort

Uitleggen door analogie en context

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kemme, S. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 36-58 Download pdf In the introduction of mathematical concepts and activities the role played by realistic situations (contexts) is still increasing. However, the effects of embodiments…

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Perrenet, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 90-94 Download pdf

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bouma, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 226-228 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 144-150 Download pdf

// Kort

Zijn krachten tweelingen?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Hellingman, C. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(3), 173-182 Download pdf

// Kort

Het belang van vakdidactisch onderzoek voor een samenhangend onderwijsbeleid

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 186-196 Download pdf This article restates and discusses (a) some of the results presented by Welch elsewhere in this issue of T.D.√ü , and (b) some…

// Kort

Stereochemie in het VWO: Commentaar op ‘lessen’ ruimtemeetkunde 1 Stereochemistry at ‘VWO’: Comments on ‘lessen ruimtemeetkunde 1’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vos, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 36-43 Download pdf This article reviews an experimental course in stereometrics for science students in secondary education in the Netherlands: ‘Lessen in ruimtemeetkunde 1’. Strong starting points…

// Kort

Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw van Havo/Vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bierhof, M. J. Schouw, J. C. Smit, H. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 11-25 Download pdf A differentiated Biology Pactical Course for upper classes in secondary education

// Kort

Knelpunten en toekomstmogelijkheden voor de wiskunde in het VO

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Goddijn, A. Kindt, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2001 – 18(1), 59-94 Download pdf Bottlenecks and perspectives for mathematics in secondary education. The article identifies some major problems in the secondary mathematics curriculum with a special…

// Kort

Probleemoplossen in de bèta-vakken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1994 – 12(3), 165-171 Download pdf

// Kort

Over rekenen, doen en weten – De ontwikkeling van schoolse impliciete en expliciete kennis over beweging op een hellend vlak

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dooren, W. Ebersbach, M. Verschaffel, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 21-35 Download pdf Calculating, doing and knowing – The development of academic implicit and explicit knowledge about movement on a slope Previous…

Wiskunde // Basisonderwijs // Kort

Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen FI Scientific Library, nr. 57. Buijs, K. (2008) 392 pp. In deze studie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar leermethoden op het gebied van het vermenigvuldigen van meercijferige getallen, d.w.z. getallen met twee of meer cijfers. Tot in de jaren tachtig werd dit gebied veelal omschreven met de term…

// Kort

Evaluatie van de invoering van natuuronderwijs in de volgscholen van het NOB-project

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Keursten, J. P. Van den Akker, J. J. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 109-131 Download pdf This article describes the design and results of an evalutation of the curriculum proposals and materials of…

// Kort

Een vakstructuur van het schoolvak scheikunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 19-35 Download pdf It is often taken for granted that chemistry is taught in schools in a way that is more or less…

// Kort

Sluiproutes door realistische leergangen – ongewenste verkortingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Goffree, F. Vedder, J. Buys, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 5-23 Download pdf The authors state that students in mathematics, when introduced to negative numbers in accordance with the realistic teaching theory, tend…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Agterberg, A. A. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 151-152 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag: AERA 1986 Conference report: AERA 1986

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th e a Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 197-202 Download pdf

// Kort

The core curriculum – cage or support?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Adey, Ph Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 26-32 Download pdf

// Kort

Bespreking proefschrift Marc van Mil: Learning and Teaching the Molecular Basis of Life

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Dam, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 107-112 Download pdf van Mil, M. (2013). Learning and Teaching the Molecular Basis of Life (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.

// Kort

Redactioneel

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Redactie, T. D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 3-4 Download pdf

// Kort

Bespreking proefschrift Bart Ormel: Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen. Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Borkulo, S. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 75-78 Download pdf Review of doctoral dissertation of Bart Ommel: Scientific modelling of dynamical systems. Towards a pedagogy for secondary education

// Kort

(On)terecht lineair redeneren bij het oplossen van fysicavraagstukken door leerlingen van het secundair onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Bock, D. Van Dooren, W. Verschaffel, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 7-19 Download pdf (In)correct linear reasoning in solving physics problems by students in secondary education A vast amount of research in…

// Kort

Op zoek naar duurzame ontwikkeling

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van der Loo, F. A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 177-200 Download pdf Both in environmental policy and in environmental education sustainable development is a key concept at present. At the same time the…

// Kort

Boekbespreking – proefschrift Harrie Eijkelhof – Radiation and risk in physics education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Duit, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 268-270 Download pdf Eijkelhof, H. (1990). Radiation and Risk in Physics Education (PDF) (Vol. 2). Utrecht: Utrecht University, Faculty of Sciences, Freudenthal Institute.

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 79-83 Download pdf

// Kort

Enthalpie in V.W.O.-Chemie?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Sprang, H. F. Van Roon, P. H. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 220-230 Download pdf The words "heat", "energy" and "enthalpy" are used almost as synonyms in the current chemistry…

// Kort

Een begripsinhoudelijke analyse van ‘stof’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Buck, P. Lenz, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(2), 88-104 Download pdf The concept of substance and some related concepts are being discussed within the scope of education in elementary chemistry. The chemistry teacher,…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kortland, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 203-206 Download pdf

// Kort

Leerstof en leerstofanalyse

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jochems, W. Vastenhouw, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 57-69 Download pdf Though the term ‘subject matter analysis’ is not unknown to educationalists, widely divergent views are held as to its contents. In addition…

// Kort

Bespreking proefschrift Machiel Stolk: Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education – Towards a Framework for Design and Evaluation of a Teacher Professional Development Programme in Curriculum Innovations

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Rens, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 95-98 Download pdf Stolk, M. J. (2013). Empowering chemistry teachers for context-based education (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.

// Kort

Kinderen aan het experimenteren zetten via concept cartoons

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kruit, P. Wu, F. Berg, E. van den Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2013 – 30(1), 27-48 Download pdf

// Kort

De emphasisvoorkeur van docenten biologie, natuurkunde en scheikunde en de gevolgen voor curriculumvernieuwingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Putter-Smits, L. Taconis, R. Jochems, W. van Driel, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 33-48 Download pdf The emphasis preference of teachers of biology, physics and chemistry and the consequences for curriculum innovation….

// Kort

Boekbespreking proefschrift Leen Streefland

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Nelissen, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 73-78 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag – Trends in het STS-onderwijs 1987

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 75-80 Download pdf

// Kort

Metaforen als taalkundig hulpmiddel bij het leren van wiskunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dormolen, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 1-15 Download pdf In mathematics and in mathematics education people use many words and expressions, originating from non-mathematical contexts. Searle views a metaphor as a relation…

// Kort

De rol van representaties bij het oplossen van problemen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Streun, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 38-52 Download pdf As a result of a change in the fourth-form mathematics curriculum of the secondary school many mathematics teachers are supposed to teach useful…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Roon, P. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 207-217 Download pdf

// Kort

Ervaring tot theorie Experience to theory

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vogelezang, M. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 108-123 Download pdf Education is conceived as a continuing discussion between learners and teacher, in the course of which subject-matter is being constructed. But such a…

// Kort

Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw havo/vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bierhof, M. J. Schouw, J. C. Smit, H. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 177-188 Download pdf A differentiated Biology Pactical Course for upper classes in secondary education

// Kort

De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Schaap, S. Vos, P. Ellermeijer, T. Goedhart, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 3-32 Download pdf The translation from a situation to a mathematical equation; a study into the phrasing of questions and student…

// Kort

Bespreking proefschrift W. Oonk: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Verhoef, N. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 77-81 Download pdf Review of the doctoral dissertation of Wil Oonk: Learning multiplication with multi-digit numbers

// Kort

Docenten in onderzoek Рhet DUDOC-programma Teachers as researchers – The DUDOC-programme

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Knippels, M, Goedhart, M, Plomp, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 51-70 Download pdf The DUDOC-programme, which started in September 2007, offers twenty secondary science and mathematics teachers the opportunity to complete a PhD…

// Kort

Boekbespreking – Revisiting mathematics education – Freudenthal

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 217-224 Download pdf Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

// Kort

Mijmeringen over mechanica-onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Freudenthal, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 222-248 Download pdf Reviewing Van Genderen’s Ph.D Thesis (1) had been put out to a mathematician who in the course of time had become ever more involved…

// Kort

Sluiproutes of alternatieve wegen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Broekman, H. G. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 67-72 Download pdf In this contribution the author opposes the term "side-roads" (Dutch" ‘sluiproutes’, i.e. not officially permitted minor roads) introduced by Goffree c.s. whenever…

// Kort

Denkbeelden over radioactiviteit in de berichtgeving van Tjernobyl

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Eijkelhof, H. M. C. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 16-29 Download pdf Recent proposals for physics examination programmes at senior secondary level in the Netherlands include a rather large section on…

// Kort

Het gebruik van een microcomputer bij het practicum natuurkunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Findhammer, W. J. Verkerk, G. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 168-177 Download pdf The use of a mircocomputer during a practical Physics course In this article you will find a discussion of…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jordens, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 79-82 Download pdf

ELWIeR en Ecent als één STEM