Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

17 juni 2016
// Kort

Alert 257 – Vakantiecursus “Netwerken”

Voor leraren exacte vakken van havo, vwo of hbo, voor studenten van lerarenopleidingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2016 wederom een vakantiecursus, ditmaal met als thema: “Netwerken”. Deze 70ste (!) vakantiecursus is opgezet in samenwerking met het zwaartekracht programma Networks. Dit programma, uitgevoerd door een consortium van de universiteiten…

13 juni 2016
// Kort

Alert 256 – Pabo Platform special over rekenen-wiskunde

Pabo Platform is een online blad van Noordhoff uitgevers. Het thema van editie 29 (juni 2016) is rekenen-wiskunde. In dit nummer vindt de lezer artikelen over rekentaal, wiskundige attitude, excellente rekenaars en het reken-wiskundeonderwijs van de toekomst. Pabo Platform is kosteloos toegankelijk.

// Kort

Alert 255 – Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek

In januari 2016 is de Panama-Post online in de vorm van het digitale tijdschrift Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek onderdeel geworden van het tijdschrift Volgens Bartjens voor leraren basisonderwijs. Inmiddels zijn er zes artikelen in dit nieuwe blad verschenen over achtergronden van het reken-wiskundeonderwijs. Deze artikelen zijn kosteloos te downloaden: Een empirische vergelijking van…

26 mei 2016
// Kort

Alert 254 – Vacature lerarenopleider wiskunde (0,9 fte), Hogeschool Utrecht

Ben jij de lerarenopleider die aankomende wiskundedocenten ondersteunt bij de verdieping van wiskundig inzicht, de ontwikkeling van pedagogisch didactische kwaliteiten, het praktijkleren, onderzoek doen en hun studieloopbaan? Ben jij de lerarenopleider die studenten inspireert om te leren? Voor meer informatie, www.werkenbijhu.nl.

// Kort

Alert 253 – 4 oktober: Wiskundeleraar in Onderzoek

Deze financiering is alleen voor wiskundeleraren aan Nederlandse middelbare scholen die graag hun kennis willen opfrissen. Dit kan door middel van één dag per week (voor 6 tot 12 maanden) onderzoek uit te voeren bij een wiskunde-instituut met betrekking tot fundamenteel, toegepast of didactisch onderzoek. Voor wie Eerstegraads docenten wiskunde. Wat aanvragen De subsidie bestaat…

20 mei 2016
// Kort

Alert 252 – Gezocht: mede-ontwikkelaar voor Open Online Bètadidactiek

Wij zoeken voor het project Open Online Bètadidactiek: Lerarenopleiders natuurkunde, scheikunde en wiskunde die komend jaar willen meeontwikkelen aan open online lesmateriaal in de vorm van vier bootcamps met drie collega’s verspreid over het jaar neerkomend op een tijdsinvestering van ongeveer 40 uur waarvan de helft gesubsidieerd is. Interesse? Neem contact op met: Theo van…

// Kort

Alert 251 – Ecent/ELWIeR conferentie afgelopen woensdag over 'STEM' en Onderwijs2032

Op 18 mei 2016 kwamen 150 lerarenopleiders wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen bij elkaar in Utrecht, voor de eerste gezamenlijke conferentie van ELWIeR en Ecent. Het thema ‘Beta in samenhang’ stond centraal in de openingslezing van Marc de Vries van de TU Delft (zie de foto, waarin de letters van STEM, science, technology, engineering, mathematics, in hun…

19 mei 2016
// Kort

Alert 249: Overgang PO naar VO voor rekenen-wiskunde

Hoewel er veel initiatieven zijn die bijdragen aan de versoepeling van de overgang van PO naar VO voor rekenen-wiskunde, blijken er toch nog (te) veel knelpunten en vragen te bestaan. De NVORWO, de NVvW en SLO brengen gezamenlijk de bestaande achtergrondinformatie, handvatten en mooie voorbeelden in kaart en willen die waar wenselijk, verder aanvullen. De…

09 mei 2016
// Kort

Alert 248: Vacatures HAN Pabo

De Faculteit Educatie zoekt  voor het instituut HAN Pabo voor de campus in Arnhem en in Nijmegen per 15 augustus 2016 Opleidingsdocenten Pabo Pedagogiek & Onderwijskunde (0,6-0,8 fte) Rekenen & Wiskunde (1,4 fte) Taal (1,2 fte) Bewegingsonderwijs (0,6 fte) Het instituut HAN Pabo heeft vestigingen in  Arnhem en Nijmegen. Curriculair maakt het instituut een transitie…

28 april 2016
// Kort

Alert 247: Profiel voor de leerkracht van de 21e eeuw

In het kader van de versnellingsvraag werkt de  Stichting Wereldkidz aan een profiel voor de leerkracht die onderwijs van de 21e eeuw mogelijk moet maken. Het gaat daarbij om de vraag: Als je kinderen wil voorbereiden op de toekomst, over welke houding, vaardigheden en kennis moet je dan als leerkracht beschikken? Opleiders van leerkrachten basisonderwijs van…

20 april 2016
// Kort

Alert 246 – Verslag Kennisbasis toetsing pabo 31-3 j.l.

Donderdag 31 maart 2016 zijn 25 RW-docenten van de Pabo’s in Nederland op de Christelijke Hogeschool Ede in de gelegenheid gesteld om zelf een landelijke kennisbasis toets (LKT) te maken onder toetscondities. De docenten kwamen van Saxion, Stenden, hogeschool Leiden,VIAA, Driestar, CHE, Hanzehogeschool, Iselinge, HU, HvA, Windesheim, Inholland, KPZ, Fontys, Thomas More en de HR….

18 april 2016
// Kort

Alert 245 – W&T event 26-5 a.s. (Marnix academie Utrecht)

Vrijdag 20 mei a.s. een event georganiseerd door de Marnix Academie over Wetenschap & Technologie met sprekers als Govert Schilling (expert astronomie) en Matthijs van Boxsel (encyclopedie van de domheid) en vele workshops voor leerkrachten en pabo-docenten (n&t, maar zeker ook r&w). Centrale vraag: hoe geef je w&t vorm in het onderwijs van deze tijd….

12 april 2016
// Kort

Alert 244 – NRO kennisrotonde voor (vakdidactische) vragen

NRO heeft een online loket ingericht voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Tijdens een vergadering van de expertisecentra lerarenopleidingen (waaronder elwier en ecent) op 11 april 2016 werd nog eens geconstateerd dat juist de communities van elwier en ecent (en dus ook hun online publicaties op de websites) een belangrijke…

11 april 2016
// Kort

Alert 243 – Vragenlijst voor docenten wiskunde vo: wordt de vernieuwing gerealiseerd?

Het SLO-project monitoring invoering vernieuwde wiskunde-examenprogramma’s richt zich op de volgende hoofdvraag: In hoeverre wordt de beoogde wiskundevernieuwing geïmplementeerd en gerealiseerd in de onderwijspraktijk? In dat kader zijn in april 2016 digitale vragenlijsten uitgezet onder docenten wiskunde (ABCD). Wiskunde A havo Wiskunde A vwo Wiskunde B havo Wiskunde B vwo Wiskunde C vwo Wiskunde D…

08 april 2016
// Kort

Alert 242 – Op zoek naar de relatie tussen R/W en W/T (basisonderwijs) -> vragenlijst

Met deze korte vragenlijst (voor alle direct betrokkenen po, dus leerkracht/rt/ib/reken- entaal-coordinator/directeur/bestuurder/etc.) willen onderstaande onderzoekers achterhalen hoe leraren (en de andere geadresseerden) in het basisonderwijs denken over het (natuurlijk deels) integreren van rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie. De onderzoekers gebruiken deze inventarisatie om plannen vorm te geven, waarin zij beschrijven of en hoe rekenen-wiskunde (R/W)…

07 april 2016
// Kort

Alert 241 – Docent vakdidactiek wiskunde gezocht

De Universitaire Lerarenopleiding van de VU is m.i.v. het komend studiejaar op zoek naar Docent vakdidactiek wiskunde (0,4 – 0,5 fte). Meer informatie over de vacature staat op de website van de VU. Voor inhoudelijke informatie kunt u ook contact opnemen met dhr. dr. A. Handelzalts (020-5983059, a.handelzalts [at] vu.nl).

01 april 2016
// Kort

Alert 240 – Geen namen, maar rugnummers!

De Roemeense ploeg traint met bijzondere rugnummers. De voetballers hebben een rekensom op hun rug staan. Op deze manier proberen ze wiskunde te promoten in het land. Lees verder

// Kort

Alert 239 – Lid worden van de Linkedin ELWIeR onderzoeksgroep?

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de ELWieR onderzoeksgroep, door de discussies te volgen via de LinkedIn-pagina van de groep, en het is ook mogelijk om de fysieke bijeenkomsten te bezoeken. Een aantal lerarenopleiders (pabo) komt eens in de zoveel weken bij elkaar (onder leiding van Ronald Keijzer, lector bij de iPabo) om met…

// Kort

Alert 238 – Vakantiecursus over ‘Netwerken’

Voor leraren exacte vakken van havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2016 een vakantiecursus met als thema: “Netwerken”. De 70ste vakantiecursus is opgezet in samenwerking met het zwaartekracht programma “NETWORKS”. Dit programma, uitgevoerd door een consortium van de universiteiten van Amsterdam, Eindhoven en Leiden…

29 maart 2016
// Kort

Alert 237 – Vacature rekenen-wiskunde bij Hogeschool De Kempel

Hogeschool De Kempel is op zoek naar een opleidingsdocent rekenen-wiskunde (m.i.v. studiejaar 2016-2017). Voor deze vacature geldt dat De Kempel op zoek is naar kandidaten met een eerstegraads bevoegdheid wiskunde. Meer informatie over de vacature op de site. Of bij Marcel Lemmen m.lemmen@kempel.nl (opleidingsmanager) of Mat Bos m.bos@kempel.nl (vakgroep rekenen-wiskunde).

21 maart 2016
// Kort

Alert 236 – Onderwijs meets onderzoek – een conferentie

Wat betekent wiskundedidactisch onderzoek voor de praktijk van het wiskundeonderwijs, en hoe kunnen vragen uit de praktijk richting geven aan het onderzoek? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie die de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en SLO op maandag 20 juni in Utrecht organiseren. Deelnemers aan de conferentie…

15 maart 2016
// Kort

Alert 235 – ELWIeR/Ecent conferentie met een rijk aanbod (18 mei a.s.)

Met het thema ‘Beta in samenhang’ komen dit keer voor het eerst lerarenopleiders van wiskunde/rekenen en science bij elkaar (18 mei, Utrecht, Domstad). In het programma is voor alle lerarenopleiders uit deze groepen (pabo, 2e en 1e graads) iets te halen (en te brengen). De inschrijving begint nu te lopen, en online kan de voorkeur…

// Kort

Alert 234 – Conferentie aansluiting havo-hbo wiskunde 28 september 2016

Er is een conferentie in voorbereiding (28 sept. a.s., Utrecht) over het vraagstuk ‘Aansluiting havo-hbo wiskunde’ naar aanleiding van de vernieuwde examenprogramma’s wiskunde, als ingevoerd per 1 augustus 2015 (zie ook Veranderd wiskundeonderwijs). Mensen die geïnteresseerd zijn (die zelf te maken hebben met wiskunde in het hbo, betrokken bij kenniskringen van lectoraten, lerarenopleiders) kunnen zich…

Rekenen/Wiskunde (vo) // Bovenbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 233 – Lesson study lerarenopleiding wiskunde eerstegraads

Vakdidactici wiskunde van diverse eerstegraadsopleidingen werken vaak solo aan het voorbereiden, geven en evalueren van vakdidactiek colleges. In het landelijk overleg (vadiwulo) is uitgesproken dat men graag op een concrete manier wil samenwerken als wiskundedidactici en ook meer zicht wil krijgen op de impact van een college. Daartoe is de afgelopen periode een start gemaakt…

// Kort

Alert 232 – Beste rekenidee mbo

Op wereldwijde Pi-dag (3/14) heeft het platform Rekendocenten BVMBO, in samenwerking met het Ministerie van OCW en de MBO Raad de wedstrijd: Beste rekenidee mbo gelanceerd. Rekendocenten in het mbo kunnen vanaf deze Pi-dag tot 9 mei 2016 innovatieve en creatieve ideeën en voorbeelden voor rekenonderwijs insturen via de website van BVMBO. Een deskundige jury,…

// Kort

Alert 231 – Landelijke bijeenkomst rekencoördinatoren succesvol

Ruim 180 leerkrachten basisonderwijs kwamen bij elkaar op 11 maart j.l. in Utrecht tijdens de jaarlijkse Nationale Rekencoördinator Dag. Ed van den Berg opende de conferentie met een lezing over Rekenen/Wiskunde en Natuur/Techniek. Daarna waren er drie rondes met elk zes werkgroepen, waarin de taken van de rekencoördinator centraal stonden, en met daarbij ook veel…

// Kort

Alert 230 – Symposium gedifferentieerd rekenonderwijs 13 april 2016

De afgelopen jaren is middels het GROW project onderzoek gedaan naar gedifferentieerd rekenonderwijs op de basisschool en het effect van nascholing. Tijdens het GROW symposium van 13 april 2016 (Boothzaal in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht) zullen de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd worden en kunnen workshops gevolgd worden. Tevens wordt het boek ‘Differentiëren in het…

23 februari 2016
// Kort

Alert 229 – Flitsbijeenkomst Rekenen bij doorstroom naar de pabo

Vanaf 1 september 2015 zijn er toelatingseisen voor de pabo. Voor rekenen en Nederlands komen er geen extra toelatingseisen, omdat voor de havo- en mbo 4-opleidingen referentieniveaus Nederlands en rekenen zijn ingevoerd. In het eerste jaar van de pabo echter moeten alle studenten een rekentoets doen. Dit is de WisCAT. Het blijkt dat veel eerstejaars…

18 februari 2016
// Kort

Alert 228 – ETE II Conferentie 7/8 nov. 2016: call for papers

Op 7 en 8 november 2016 wordt de tweede Educating the Educators Conferentie (ETE II) georganiseerd, speciaal gericht op lerarenopleiders die ook actief zijn in de nascholing, voor de vakken binnen het STEM-gebied. De call voor papers staat nu open.

04 februari 2016
// Kort

Alert 227 – Nog plaatsen op de Nationale rekencoördinator dag 11 maart

Dit is een herhaling van Alert 215 (januari). Er is nog plek voor rekencoördinatoren (po) tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag 2016 op 11 maart a.s. Rekenen op de basisschool heeft ruime aandacht, er wordt veel tijd aan besteed, en kent een sterke traditie wat betreft schoolboeken, didactiek, leerlingvolgsysteem, en dergelijke. Als we naar (alle) kerndoelen…

// Kort

Alert 226 – Onderzoekend leren en W&T op de pabo

In het pabo-curriculum (en natuurlijk ook op vele basisscholen) is het nodige aan de gang wat betreft het bewuster bezig zijn met: – Wetenschap en Technologie; – Onderzoekende houding (onderzoekend en ontwerpend leren). Op 9 maart wordt tijdens een lunchbijeenkomst (utrecht, academiegebouw) door pabo-docenten (en onderzoekers) teruggekeken wat er de afgelopen twee jaar op dat…

// Kort

Alert 225 – Volgens Bartjens Studentendag op 15 april

Op vrijdag 15 april 2016 is het weer Volgens Bartjens Studentendag. Tien jaar geleden vond de Eerste Volgens Bartjens Studentendag plaats. In 2016 blikken we terug met de beste workshops van de afgelopen 10 jaar. Natuurlijk is onze blik ook op de toekomst gericht. De openingslezing zal dan ook in het teken staan van ‘rekenen…

03 februari 2016
// Kort

Alert 224 – Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek

Het online tijdschrift Panama-Post is vanaf januari opgegaan in het tijdschrift Volgens Bartjens. Vanaf dat moment verschijnen er bij ieder nummer van  Volgens Bartjens twee verdiepende digitale bijdragen, getiteld: ‘Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek.’ De artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek bieden achtergonden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs. Ze zijn  van…

01 februari 2016
// Kort

Alert 223 – Kennismaking met de landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde

Deze oproep is bestemd voor vakdocenten rekenen-wiskunde aan de pabo. Als vakdocent rekenen-wiskunde bereidt u uw studenten voor op onder andere de landelijke kennistoets Rekenen-wiskunde. Bent u benieuwd wat deze toets precies inhoudt? En wilt u uw studenten nog beter voorbereiden op de toets? En ervaringen delen met mede-vakdocenten? Dan bieden wij u de mogelijkheid…

26 januari 2016
// Kort

Alert 222 – De NWD in de startblokken (5 en 6 feb.)

Hoewel de inschrijving van de Nationale Wiskunde Dagen al gesloten is (het zit vol) wilden we toch kort hierover berichten. Het is een rijk programma en is in feite voor elke lerarenopleider wiskunde een must (maar dan wordt het wel nog voller 🙂 ).

// Kort

Alert 221 – Mascil-project: een conferentie en elke maand een lesvoorbeeld

Vanuit het netwerk van Europese organisaties voor opleiding en nascholing (in het gebied van STEM) zal in november (7 en 8 november, Freiburg, Duitsland) een tweede conferentie ‘educating the educators’ worden georganiseerd (zie de Proceedings van de eerste keer). De conferentie wordt georganiseerd door Mascil en DZLM. O.a. Alan Schoenfeld zal in november een lecture…

// Kort

Alert 220 – Rekenweb-spelletjes naar de tablet (en telefoon)

RekenWeb startte in 2000, dat is 16 jaar geleden, een korte tijd als het gaat om onderwijs, een immense tijd als het gaat om ict. Samen met het team van de DWO (digitale wiskunde omgeving) worden nu enkele spelletjes geschikt gemaakt voor tablet- en telefoongebruik. In de maand februari staat het spel Oppervlaktecentraal. Voor andere…

// Kort

Alert 219 – TOOL, nieuwe uitgave voor onderzoekend leren

Talentontwikkeling onderzoekend en ontwerpend leren, een nieuwe (gratis online) uitgave voor de basisschool (wellicht ook te gebruiken in de rekenles). Lessen voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs: 1. Sinterklaastijd in de onderbouw. 2. Glijden in de middenbouw. 3. Drijven en zinken in de bovenbouw. Een uitgave van KTWT van de Universiteit…

23 januari 2016
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Meetkunst

In het NRO project ‘Meetkunst’ hebben leerkrachten, onderzoekers, pabo-docenten en educatief medewerkers van het Boijmans museum samengewerkt aan een lessenserie en nascholing op het gebied van meetkunde en beeldende kunst. De inhoud van de lessenserie en nascholing bouwt voort op ervaringen die zijn opgedaan tijdens het Boijmans Taal- en rekenprogramma. De nascholing en lessen van…

18 januari 2016
// Kort

Alert 216 – Alledaags rekenen

Op 13 januari verscheen het boek ‘Alledaags rekenen‘ van Marjolein Kool en Ed de Moor. Het boek bevat 100 situaties waarin het rekenen soms letterlijk op straat ligt. De auteurs laten zien dat je wel heel erg je best moet doen om het rekenen te ontwijken. Het is geen systematisch lesboek, maar een verzameling van…

06 januari 2016
// Kort

Alert 215 – Landelijke rekencoördinator Dag (po) op 11 maart a.s.

Er is nog plek voor rekencoördinatoren (po) tijdens de Nationale Rekencoördinator Dag 2016 op 11 maart a.s. Rekenen op de basisschool heeft ruime aandacht, er wordt veel tijd aan besteed, en kent een sterke traditie wat betreft schoolboeken, didactiek, leerlingvolgsysteem, en dergelijke. Als we naar (alle) kerndoelen voor het basisonderwijs kijken zien we dat er…

// Kort

Alert 214 – Kennisclips google leergang wiskundeonderwijs

Al weer in 2013 werd met geld van Google, en met ondersteuning vanuit het Platform Bèta Techniek, een aanbod gedaan aan docenten wiskunde om te helpen met de vernieuwingen in de examenprogramma’s, een intensieve training waardoor wiskundesecties niet alleen beter in staat zijn zich de eisen van de nieuwe examenprogramma eigen te maken, maar ook…

04 januari 2016
// Kort

Alert 213 – Conferentie ELWIeR (i.s.m. ECENT) – 18 mei a.s.

Algemeen Op 18 mei 2016 organiseert ELWIeR (in afstemming met Panama, SLW en Vadiwulo; resp. pabo, 2e en 1e graads opleidingen wiskunde/rekenen) en met Ecent de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders. De conferentie wordt gehouden in Utrecht (zalencentrum Domstad) en duurt van 10:00 tot 16:00. Het thema is ‘Bèta in samenhang in 2032’. Lees meer (incl….

18 december 2015
// Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Alert 211 – Tussen opleiding en beroepspraktijk

Breed geïnteresseerd in de overgang tussen opleiding en beroepspraktijk? Wellicht is dit nieuwe boek mogelijk de moeite van het bestuderen waard. Bakker, A., Zitter, I., Beausaert, S., & De Bruijn, E. (Eds.) (2016), Tussen opleiding en beroepspraktijk: Het potentieel van boundary crossing. Assen: Van Gorcum. Dit boek gaat niet specifiek over reken-wiskundeonderwijs, maar gaat wel…

10 december 2015
// Kort

Alert 210 – Call toegepast onderwijsonderzoek in het belang van de school

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta- en/of techniekdocent op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek? Dan is tijdelijke aanstelling als postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. De call voor nieuwe postdoconderzoeken startend per september 2016 is nu open! Alle…

23 november 2015
// Kort

Alert 209 – Conferentie Rekenen op Taal

De tijdschriften Volgens Bartjens en MeerTaal organiseren op 12 februari 2016 in samenwerking met Uitgeverij Koninklijke van Gorcum de conferentie Rekenen op Taal. Deze conferentie sluit aan bij de specials van de twee tijdschriften over Rekenen en Taal. Aanmelden kan via de website van de conferentie.

29 oktober 2015
// Kort

Alert 208 – Boek Grote Rekendag 2016 voor opleidingen en begeleidingsdiensten

Ook in 2016 kan iedere lerarenopleiding basisonderwijs en iedere begeleidingsdienst kosteloos een boek van de Grote Rekendag krijgen. De spelregels zijn dezelfde als die voor dit jaar: – de aanvrager is verbonden aan schoolbegeleidingsdienst of hogeschool, – per schoolbegeleidingsdienst of hogeschool wordt maximaal een boek verstrekt, – de aanvrager gebruikt het boek in het aanbod…

28 oktober 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Middelbaar beroepsonderwijs // Kort

Alert 207 – Praktijkonderzoek: Differentiatie in de rekenles in het mbo

Goed differentiëren is lastig, en zeker voor docenten in het mbo die nog niet lang als rekendocent werkzaam zijn, en die te maken hebben met grote verschillen tussen cursisten. Toch laat dit onderzoek (uitgevoerd bij de UU, in 2014-2015) zien dat het goed structureren van de lessen en het werken met toegesneden werkvormen (zoals rekenstarters)…

// Kort

Alert 206 – Nu ook Panama cursusboeken 7 en 8 online beschikbaar

Inmiddels zijn al 8 ‘Panama Cursusboeken’ ingescand en zijn alle hoofdstukken/artikelen beschikbaar als pdf. Hiermee wordt het eenvoudig voor iedereen die nader onderzoek wil doen naar (historische) lijnen in vakdidactiek rekenen/wiskunde om bij deze bronnen te komen. Panama cursusboek 7 (1989) Panama cursusboek 8 (1990)

20 oktober 2015
// Kort

Alert 205 – Vacature Docent Rekenen/Wiskunde (0,8 – 1,0 fte) Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt een docent Rekenen/Wiskunde die een belangrijke inhoudelijke rol in de vakgroep Rekenen/Wiskunde gaat spelen. Zij/hij is mede verantwoordelijk voor alle onderwijsonderdelen Rekenen/Wiskunde. Naast de werkzaamheden binnen het vakgebied kunnen ook taken als studiebegeleider en/of stagebegeleider worden ingevuld. De functie heeft een omvang van 0,8 – 1,0 fte… << lees verder >>

Rekenen/Wiskunde (vo) // Voortgezet onderwijs // Kort

Alert 204 – Docent van cruciaal belang voor het wiskundig denken van leerlingen

De wiskundedocent is de cruciale factor die maakt dat leerlingen leren wiskundig te denken. Dat is de hoofdconclusie van het praktijkonderzoek ‘Wiskundige denkactiviteit in praktijk’, dat een consortium onder leiding van het Freudenthal Instituut heeft uitgevoerd in het kader van het programma praktijkonderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (project 405-14-502). De resultaten van het onderzoek…

06 oktober 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 203 – Taal in de reken-wiskundeles

Op 1 oktober is het TRaP-project afgerond. In dit project zochten onderzoekers en leraren van de iPabo, Saxion, UU, Sarkon en OPOD naar optimale vormgeving professionalisering van leraren binnen leergemeenschappen gericht op talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen. Bij dit project is inmiddels een kennisdossier verschenen op Leraar24 . Dit dossier bevat praktische aanwijzingen voor leraren…

01 oktober 2015
// Kort

Alert 202 – Tweede pilotjaar voor Grote Wetenschapsdag (po)

Vorig jaar is heel voorzichtig gestart met het fenomeen Grote Wetenschapsdag, een dag voor basisscholen, om met leerlingen, in analogie van de Grote Rekendag, thematisch aan het werk te gaan. In het geval van de Grote Wetenschapsdag gaat het om onderzoekend en ontwerpend leren (vorig jaar zonne-energie, dit jaar water als thema). Het is nog…

// Kort

Alert 201 – Enkele kortlopende onderzoeken NRO afgerond

Op 1 oktober 2015 zijn de volgende kortlopende onderzoeken afgerond. Differentiatie in de rekenles in het mbo Wiskundige denkactiviteit in praktijk TRaP (Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen) De eerste resultaten zijn al te vinden op genoemde pagina’s, en van deze drie projecten is ook bekend dat er een video-dossier gemaakt zal…

// Kort

Alert 200 – Vadiwulo-docenten (1e gr. wo/hbo) willen van elkaar leren

In de laatste vergadering van Vadiwulo (25-9 j.l.) – met 11 opleiders sterk, een gemengd gezelschap van docenten vakdidactiek in eerstegraads wiskundeopleidingen van hbo en wo – is verder gewerkt aan het idee om middels een Lesson Study-achtige aanpak, in kleine groepen, een college voor te bereiden, te geven en te evalueren. In principe gaan…

Rekenen/Wiskunde (vo) // Kort

Alert 199 – Scholen vo gezocht ivm ‘rekenbewust vakonderwijs’ (nro-voorstel)

In het kader van een nieuwe ronde onderzoeksaanvragen (Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek, kortlopend onderwijsonderzoek, NRO ) vraagt het Zaanlands Lyceum (Huib van Drooge), ondersteund door het platform rekenbewust vakonderwijs of er scholen vo zijn die actief bezig zijn met rekenbewust vakonderwijs en mee zouden willen doen met dit onderzoek. Probleemstelling/Onderzoeksvraag Rekenen is van belang bij veel…

26 augustus 2015
// Kort

Alert 198 – Conferenties najaar 2015

Conferenties in de komende periode: 17-09 – NVORWO jaarvergadering 01-10 – Platform Beta, STEM 07-10 – Talentenkracht (herkennen van talent en het stimuleren van talentontwikkeling) 04-11 – Onderwijsonderzoek (NRO e.a.) 04-11 – Rekenconferentie mbo op 4 nov. 07-11 – NVvW jaarvergadering 12-11 – MBO onderzoek (NRO)

Wiskunde // Kort

Alert 197 – Nieuwe SLW publicatie + website

Binnen de SLW (samenwerkende lerarenopleidingen wiskunde 2egr.) is inmiddels weer een nieuw boek verschenen onder de titel Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs, geschreven door Theo van den Bogaart en Ton Konings. Het boek ‘Voorbereiden en ontwikkelen van wiskundeonderwijs’ kan besteld worden via aps@tenbrinkuitgevers.nl. Vanaf 2 september zijn de bestelgegevens te vinden op bovengenoemde pagina. De…

18 augustus 2015
// Kort

Alert 196 – ELWIeR/ECENT conferentie 18 mei 2016

De volgende ELWIeR conferentie zal op dezelfde dag (en plek) worden georganiseerd als de ECENT-conferentie (Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek), en zal plaatsvinden op 18 mei 2016. Schrijf het in uw agenda, het wordt een mooi programma. Heeft u suggesties voor een thema, lezing of werkgroep? Laat dit dan weten via een e-mail naar…

// Kort

Alert 195 – Docenten rekenen vo en mbo: bekwaam, maar ook bevoegd?

In het voortgezet onderwijs en in het mbo is behoefte aan goede rekendocenten, of misschien nog iets subtieler geformuleerd: behoefte aan docenten die goed rekenonderwijs kunnen geven/ondersteunen. Inmiddels wordt veel nascholing aangeboden (zie bijv. dit overzicht van de steunpunten taal en rekenen, en zoek op nascholing rekenen mbo bijv.) en is er ook in opdracht…

// Kort

Alert 194 – De rol van de leerkracht in breukenlessen

Hebt u altijd willen weten hoe een goede breukenles gegeven wordt? En wat een leerkracht hiervoor moet weten en kunnen? En hebt u altijd willen weten hoe leerkrachten hierbij ondersteund kunnen worden? Kom dan naar het slotcongres De rol van leerkrachten in breukenlessen! Doel van het slotcongres is om de resultaten van het onderzoek te…

09 juli 2015
// Kort

Alert 193 – Nieuwe artikelen Panama-Post online

Er zijn weer enkele nieuwe artikelen beschikbaar van Panama-Post online. De samenvattingen zijn voor iedereen beschikbaar. De volledige artikelen alleen voor abonnee’s. Abonneren kan via de website van Panama-Post online. Nieuw verschenen artikelen zijn: Integratie van taal in het wiskundecurriculum van de pabo door Dolly van Eerde Reken-wiskundige inzichten en 21st century skills door Marike Verschoor…

25 juni 2015
// Kort

Alert 192 – Vakantiecursus Wiskunde 2015: Dit is triviaal

21 en 22 augustus 2015, CWI Amsterdam – 28 en 29 augustus 2015, TU Eindhoven Voor leraren exacte vakken aan het havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2015 een vakantiecursus met als thema: ‘Dit is triviaal’. Het programma van de 69’ste vakantiecursus is echter…

22 juni 2015
// Kort

Alert 191 – Wiskundeleraar in Onderzoek (1e graads)

Maatregel 2015 voor wiskundeleraren (1e graads) aan Nederlandse middelbare scholen die graag hun kennis willen opfrissen. Dit kan door middel van één dag per week (voor 6 tot 12 maanden) onderzoek uit te voeren bij een wiskunde-instituut met betrekking tot fundamenteel, toegepast of didactisch onderzoek. Uitvoering: STEM Teacher Academy en NWO. De deadline voor concrete…

11 juni 2015
// Kort

Alert 190 – Minor rekenen van de Hogeschool Rotterdam gaat tweede jaar in

Inmiddels staat de minor rekenen van de Hogeschool Rotterdam in het aanbod voor 2015-2016, en dat zal het tweede jaar voor deze minor gaan betekenen. Om een idee te krijgen van de inhoud zie een globale beschrijving op: http://www.fisme.science.uu.nl/nl/minorrekenen/. De ervaringen van afgelopen jaar, toen 26 studenten deze minor gevolgd hebben, zijn redelijk tot goed….

04 juni 2015
// Kort

Alert 189 – Nog enkele plaatsen vrij voor de ELWIeR Zomerstudiedag 12 juni a.s.

Er staat een aantrekkelijk programma, zowel voor de pabo (herontwerp post-hbo-opleiding coordinator rekenen) als voor de 2e en 1e graads lerarenopleiding (uitwisseling materialen). Een heugelijke mededeling is dat er nog enkele plaatsen vrij zijn. Geef je gauw op (er zijn geen kosten aan verbonden). ELWIeR Zomerstudiedag 12 juni 2015.

29 mei 2015
// Kort

Alert 187 – Grote Rekendag 2016: 23 maart

De Grote Rekendag is voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen. De hele school doet mee: de activiteiten zijn er voor groep 1 t/m 8. De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen rekenen, en leerkrachten zien de mogelijkheden van rekenen buiten de rekenles. Grote Rekendag 2016 op 23 maart a.s.

// Kort

Alert 186 – 400 jaar meetkundeonderwijs

21e Symposium van de Werkgroep Geschiedenis Reken- en Wiskundeonderwijs Voor de 21e keer kunnen belangstellenden genieten van een interessante dag over de geschiedenis van het reken-wiskundeonderwijs. Terugblikken naar het verleden verdiept je kijk op het hedendaagse onderwijs, dus geef je op voor een leerzaam symposium. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 19 september op…

02 mei 2015
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Diverse publicaties van Fred Goffree

Fred Goffree, free lance didactician on mathematics education Publicaties op het gebied van reken-wiskunde onderwijs Goffree, F., Hiddink, A. A. and Dijkshoorn, J. M. (1968). Rekenen en didactiek (2e druk ed.). Groningen: Wolters-Noordhoff. Goffree, F. (1979). Leren onderwijzen met Wiskobas. Onderwijsontwikkelingsonderzoek Wiskunde & Didactiek op de Pedagogische Academie. Utrecht: IOWO. Goffree, F. (1982). Probleemgestuurd onderwijs…

24 april 2015
// Kort

Alert 185 – Wetenschap en technologie op de pabo

We zien thans rappe ontwikkelingen als het gaat om Wetenschap en technologie op de pabo. Elke pabo is bezig binnen het eigen curriculum te kijken wat de mogelijkheden zijn om extra aandacht te besteden aan Onderzoekend en ontwerpend leren. Afgelopen woensdag (22-4) was er een brainstorm in Utrecht waarin de thematiek is doorgesproken voor twee…

// Kort

Alert 184 – Gamification en reken-wiskunde onderwijs (n.a.v. Appril 2015)

Op 22 april 2015 werd in Utrecht de Appril georganiseerd. Het Freudenthal Instituut verzorgde in het kader van het onderzoeksfocusgebied game research een presentatie (door Paul Bergervoet), toegespitst op wiskunde en science. De dag was ingericht voor ontwikkelaars van software en actieve docenten. Het gaat dan om centrale begrippen als gamification en computational thinking. Binnen…

22 april 2015
// Kort

Alert 183 – Vierdejaars pabostudenten die de kennisbasistoets nog niet gehaald hebben

Verschillende opleidingen werkten mee aan het onderzoek naar vierdejaars pabostudenten die de kennisbasistoets nog niet gehaald hebben. Zij maakten portretjes van deze studenten en vroegen studenten een vragenlijst in te vullen. Studenten hebben tot 15 mei de kans de vragenlijst in te vullen. Daarna wordt een start gemaakt met de analyse van de gegevens. Daarbij…

// Kort

Alert 182 – Update opleiding tot coördinator rekenen: Docentendag

Op meerdere hogescholen wordt de opleiding coördinator rekenen gegeven. De meeste docenten maken in de opleiding tot coördinator rekenen gebruik van het curriculum dat 3 jaar geleden is geactualiseerd. Al werkend geeft iedere docent ook eigen invulling aan de opleiding. Op 12 juni willen we uitwisseling van good practice tussen docenten op gang brengen. Tegelijk…

26 maart 2015
// Kort

Alert 181 – Nog enkele plaatsen op ECENT conferentie van 20 mei a.s.

Op woensdag 20 mei 2015 wordt de jaarlijkse ECENT conferentie gehouden. Het thema van dit jaar is: De leerling als ontwerper. In principe natuurlijk voor onze collega-lerarenopleiders van science (natuurkunde, scheikunde, biologie, nlt, e.d.), maar wellicht zijn er aspecten die het interessant maken er bij te zijn of achteraf de informatie op te vragen. Prof….

// Kort

Alert 180 – Stevig gewerkt op WDA-doe-dag

Op woensdag 25 maart organiseerden PWN en SLO de WDA-doe-dag in Utrecht. Ruim zestig wiskundedocenten uit onder- en bovenbouw waren aanwezig om in twee lange werkgroepen zelf een activiteit te ontwerpen rondom wiskundig denken. Er zijn zowel activiteiten voor de onderbouw bedacht als voor de bovenbouw, wiskunde A, B, C en D. Die activiteiten zijn…

// Kort

Alert 179 – Tweede prijs beste artikel Velon-tijdschrift voor Ronald Keijzer en Erica de Goeij

                     Tijdens de opening van het VELON congres 2015 werden de prijzen uitgereikt voor het beste artikel 2014 van het Tijdschrift voor lerarenopleiders. Het artikel Keijzer, R., & De Goeij, E. (2014). Scenario’s voor de implementatie van de kennisbasis rekenen-wiskunde. VELON Tijdschrift, 35(1), 49-58, is daarbij geëindigd op de tweede plaats, een mooie…

Scheikunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education

Empowering chemistry teachers for context-based education Stolk, M. J. (2013). Empowering chemistry teachers for context-based education. Utrecht University, Utrecht. Retrieved from http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/20074 (FI Scientific Library 74) Boekbespreking, Lisette van Rens, Vrije Universiteit, Amsterdam Van Rens, L. (2014). Bespreking proefschrift Machiel Stolk: Empowering Chemistry Teachers for Context-Based Education – Towards a Framework for Design and Evaluation…

// Kort

Alert 178 – Geslaagde Grote Rekendag 2015

Veel basisscholen hebben op 25 maart deelgenomen aan de Grote Rekendag, en zijn druk bezig geweest met het ontdekken van meetkundige principes, van groep 3 t/m groep 8. Website Grote Rekendag Meetkunde Selfie Zoek twitter op #groterekendag

24 maart 2015
// Kort

Alert 177 – Nogmaals: vierdejaars studenten die de kennisbasistoets niet gehaald hebben

We schreven hier eerder over deelname aan het onderzoek naar vierdejaars studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs die de kennisbasistoets rekenen-wiskunde nog niet gehaald hebben. We ontwikkelden binnen de ELWIeR onderzoeksgroep een vragenlijst voor alle vierdejaars studenten. Omdat we zo gegevens krijgen van vierdejaars die de toets gehaald hebben en van vierdejaars die dit nog niet…

20 maart 2015
// Kort

Alert 176 – Scratch conferentie 12-15 augustus 2015 (A’dam)

Conferentie Scratch Amsterdam 12-15 augustus 2015 met interessante sprekers zoals Mitch Resnick (Lifelong Kindergarten MIT Media Lab). Er is een groeiende aandacht in Nederland voor programmeeractiviteiten in het onderwijs (een revival na ongeveer 25 jaar radiostilte, toen op de vleugels van Mindstorms/Papert en de lonkende mogelijkheden van artificiële intelligentie). In dat gebied gaat het goed…

// Kort

Alert 175 – Zomerstudiedag 2015: wederom voor zowel pabo als 2e/1e graads

Schrijf de datum alvast in je agenda: 12 juni 2015 (plaats wordt bekend gemaakt; ook de exacte tijd, in ieder geval de middag) Net als vorig jaar worden twee gescheiden stukken georganiseerd, in principe beide stukken parallel in de middag. PO: herontwerp opleiding rekencoördinator (website) organisatie: ronald keijzer, carla compagnie, fokke munk, vincent jonker 2e/1e…

12 maart 2015
// Kort

Alert 174 – 25 maart: Grote Rekendag

Op 25 maart is het op ruim 1000 basisscholen in Nederland en Vlaanderen Grote Rekendag. Dit is een uitgelezen moment om een basisschool te bezoeken waar leerlingen aan de slag zijn met activiteiten rond de Grote Rekendag. Scholen die deelnemen aan de Grote Rekendag zijn in overal in Nederland te vinden. Tip: Volg de Grote…

09 maart 2015
// Kort

Alert 173 – Volgens Bartjens Studentendag

Op vrijdag 10 april 2015 is het weer Volgens Bartjens Studentendag. Het thema dit jaar is Meten en Meetkunde Meester. Studenten krijgen de kans om de hele dag actief aan de slag te gaan dit thema met de nodige inhoudelijke verdieping. Marike Verschoor verzorgt een actieve openingslezing over ‘Onvergetelijk bezig zijn met meten en meetkunde’….

07 maart 2015
// Kort

Alert 172 – Succesvolle Nationale Rekencoördinator Dag 2015

Op 6 maart 2015 kwamen ruim 140 rekencoördinatoren bij elkaar in Utrecht voor de jaarlijkse Nationale Rekencoördinator Dag. De openingslezing kwam van de educatieafdeling van het Museum Boijmans van Beuningen (Inèz Veldman) met aandacht voor kunst in de rekenles (o.a. vanwege het thema van de Grote Rekendag 2015) Daarna waren er drie rondes met elk…

06 maart 2015
// Kort

Alert 171 – Datum ELWIeR/ECENT conferentie bekend

Onlangs heeft de stuurgroep ECENT en ELWIeR vergaderd en is de knoop doorgehakt over de conferenties van ECENT en ELWIeR. Er is besloten om in het nieuwe seizoen 2015-2016 een gezamenlijke conferentie te organiseren op woensdag 18 mei 2016. Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?

// Kort

Alert 170 – WDA-doe-dag op 25 maart

Op woensdag 25 maart 2015 van 10:00 -16:00 uur organiseren PWN en SLO in Vergadercentrum Domstad in Utrecht de WDA-doe-dag. Tijdens deze dag gaan deelnemers in werkgroepen aan de slag om voor een concrete les wiskundige denkactiviteiten te ontwerpen. Er zijn werkgroepen voor de onderbouw en voor wiskunde A-C, wiskunde B en wiskunde D. Voor…

04 maart 2015
// Kort

Alert 169 – Opleider als onderzoeker

Verschillende lerarenopleidingen hebben onderzoek door opleiders hoog in het vaandel staan. Daarom krijgen ook verschillende opleiders rekenen-wiskunde verbonden aan lerarenopleidingen basisonderwijs de kans om onderzoek te doen binnen hun opleiding of binnen het basisonderwijs. Andere opleiders kregen die kans nog niet, maar zijn daarover met hun management in gesprek. De ELWieR onderzoeksgroep is een actieve…

26 februari 2015
// Kort

Alert 168 – Veldraadpleging conceptsyllabus rekenen vo/mbo (CvTE)

Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus/toetswijzer rekenen voor VO en mbo. U kunt zich aanmelden voor de digitale veldraadpleging van 2 maart tot en met 26 maart 2015 en de fysieke raadpleging op 24 maart 2015. Achtergrond In mei 2014 heeft de commissie Bosker haar rapport gepresenteerd met aanbevelingen…

05 februari 2015
// Kort

Alert 167 – Kennisbasistoets rekenen pabo

De landelijke toetsing van de kennisbasis rekenen-wiskunde kende al enkele rondes. Een aanzienlijk aantal studenten haalde de toets. Er is daarnaast een groep studenten die de toets al enkele keren gedaan heeft in het derde en begin van het vierde studiejaar en telkens zakt voor de toets. Binnen de ELWIeR onderzoeksgroep is al verschillende keren…

03 februari 2015
// Kort

Alert 166 – Oriëntatiecursus nieuwe pabodocenten rekenen-wiskunde

De afgelopen jaren bood de oriëntatiecursus voor nieuwe pabodocenten rekenen-wiskunde deze nieuwe opleiders ondersteuning bij het ingroeien in het vak van opleider rekenen-wiskunde. Vanwege gebrek aan belangstelling wordt deze cursus/opleiding niet meer aangeboden. Inmiddels starten verschillende nieuwe collega’s als opleider rekenen-wiskunde. Er is daarom wellicht aanleiding de oriëntatiecursus opnieuw aan te bieden – gestoken in…

23 januari 2015
// Kort

Alert 165 – Panama conferentie 2015 geslaagd

Rond 250 mensen troffen elkaar in Veldhoven op 22 en 23 januari 2015: opleiders, adviseurs, onderzoekers, uitgevers, leerkrachten, e.a. Gedurende twee dagen werd een uitdagend programma voorgeschoteld en is deze conferentie zeer succesvol verlopen. De volgende data zijn al weer bekend: 21 en 22 januari 2016. Op donderdagavond nam Anneke van Gool afscheid als mede-organisator,…

23 december 2014
// Kort

Alert 164 – Sjoerd Huitema overleden

Op 19 december j.l. is Sjoerd Huitema (1942) op te jonge leeftijd overleden. Sjoerd heeft stevig getimmerd aan de didactiek van rekenen-wiskunde, o.a. als pabo-docent en als centrale auteur van de De Wereld in Getallen. Een trouwe gast van de Panama Conferenties en altijd te vinden bij centrale discussies over een zorgvuldige didactische lijn voor…

19 december 2014
// Kort

Alert 163 – ELWIeR wenst jullie allen een prettige vakantie!

ELWIeR staat voor een aantal nieuwe uitdagingen voor de komende periode hoe ontwikkelen de ‘curriculum-lijnen’ van rekenen en wiskunde zich verder, en hoe gaat men om met het thema van de afgelopen conferentie ‘denken en doen’? hoe zal het samenwerkingsverband er uitzien per augustus 2015? is het nu handig om intensiever samen te werken met…

// Kort

Alert 162 – Volgens Bartjens Studentendag

Vrijdag 10 april 2015  Meten en Meetkunde Meester Mijn toren is super hoog! Jij kan het allersnelste rennen! Hoeveel vierkante meters passen er op het schoolplein? Hoe krijg ik de hele school op de foto? Hoe zien de meubels in een kubuswoning eruit? Wat is meetkunde en waarom zouden kinderen nauwkeurig willen meten? Welke zinvolle,…

// Kort

Alert 161 – Kennisbasistoets in pabo 2 of 3

Tot en met vorig schooljaar konden pabostudenten aan het eind van het tweede jaar één keer de kennisbasistoets rekenen-wiskunde afleggen. Met ingang van dit schooljaar is dat alleen nog maar mogelijk als zij alle studiepunten die betrekking hebben op de kennisbasis hebben behaald, en deze studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt. Gerard…

14 december 2014
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Alert 160 – Meetkundeselfie

De 13de Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 25 maart 2015. In de aanloop naar deze dag vragen we leerlingen zgn. meetkundeselfies te maken en die op Twitter te zetten #GroteRekendag. Een meetkundeselfie is een selfie waarbij iets aan de hand is met de meetkunde en in het Engels wordt aangeduid als ‘forced perspective‘. De…

09 december 2014
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Actoren en factoren achter het wiskundecurriculum sinds 1600

Actoren en factoren achter het wiskundecurriculum sinds 1600 Jenneke Krüger Proefschrift 2014, Utrecht University Download Op welke manier ontstonden er in het verleden curricula? Een beschrijving en analyse van drie historische voorbeelden. Vernieuwingen van het wiskundecurriculum gaan vaak samen met heftige discussies en inbreng van veel verschillende partijen. Op welke manier ontstonden in het verleden…

ELWIeR en Ecent als één STEM