Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

01 april 2019
// Kort

Conferentieverslag – Trends in het STS-onderwijs 1987

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 75-80 Download pdf

// Kort

Metaforen als taalkundig hulpmiddel bij het leren van wiskunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dormolen, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 1-15 Download pdf In mathematics and in mathematics education people use many words and expressions, originating from non-mathematical contexts. Searle views a metaphor as a relation…

// Kort

De rol van representaties bij het oplossen van problemen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Streun, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 38-52 Download pdf As a result of a change in the fourth-form mathematics curriculum of the secondary school many mathematics teachers are supposed to teach useful…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Roon, P. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 207-217 Download pdf

// Kort

Ervaring tot theorie Experience to theory

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vogelezang, M. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 108-123 Download pdf Education is conceived as a continuing discussion between learners and teacher, in the course of which subject-matter is being constructed. But such a…

// Kort

Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw havo/vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bierhof, M. J. Schouw, J. C. Smit, H. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 177-188 Download pdf A differentiated Biology Pactical Course for upper classes in secondary education

// Kort

De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Schaap, S. Vos, P. Ellermeijer, T. Goedhart, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 3-32 Download pdf The translation from a situation to a mathematical equation; a study into the phrasing of questions and student…

// Kort

Bespreking proefschrift W. Oonk: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Verhoef, N. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 77-81 Download pdf Review of the doctoral dissertation of Wil Oonk: Learning multiplication with multi-digit numbers

// Kort

Docenten in onderzoek Рhet DUDOC-programma Teachers as researchers – The DUDOC-programme

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Knippels, M, Goedhart, M, Plomp, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 51-70 Download pdf The DUDOC-programme, which started in September 2007, offers twenty secondary science and mathematics teachers the opportunity to complete a PhD…

// Kort

Boekbespreking – Revisiting mathematics education – Freudenthal

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 217-224 Download pdf Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

// Kort

Mijmeringen over mechanica-onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Freudenthal, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 222-248 Download pdf Reviewing Van Genderen’s Ph.D Thesis (1) had been put out to a mathematician who in the course of time had become ever more involved…

// Kort

Sluiproutes of alternatieve wegen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Broekman, H. G. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 67-72 Download pdf In this contribution the author opposes the term "side-roads" (Dutch" ‘sluiproutes’, i.e. not officially permitted minor roads) introduced by Goffree c.s. whenever…

// Kort

Denkbeelden over radioactiviteit in de berichtgeving van Tjernobyl

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Eijkelhof, H. M. C. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 16-29 Download pdf Recent proposals for physics examination programmes at senior secondary level in the Netherlands include a rather large section on…

// Kort

Het gebruik van een microcomputer bij het practicum natuurkunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Findhammer, W. J. Verkerk, G. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 168-177 Download pdf The use of a mircocomputer during a practical Physics course In this article you will find a discussion of…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jordens, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 79-82 Download pdf

// Kort

Bespreking van proefschrift Marijn Meijer: Macro-meso-micro thinking with structure-property relations for chemistry Education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Coenders, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(2), 63-66 Download pdf Review of doctoral dissertation of Marijn Meijer: Macro-meso-micro thinking with structure-property relations for chemistry Education

// Kort

Het effect van een sensitivering door een pretest op de verwerving van natuurwetenschappelijke begrippen. The effect of pretest sensitising on the acquisition of science concepts

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bos, F. A. B. H. Terlouw, C. Pilot, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 25-50 Download pdf The design of effective instruction for concept learning in science subjects is necessary in Dutch secondary education,…

// Kort

Boekbespreking – proefschrift Van Genderen – Mechanica

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Schröder, J. F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 263-267 Download pdf

// Kort

Fouten en knelpunten bij het oplossen van problemen over de projectielbeweging. Een analyse van 152 schriftelijke oplossingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vanderlocht, M. Van Damme, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 115-137 Download pdf In this article we present a description and an analysis of errors and difficulties which occur in 152 solutions of problems…

// Kort

Over de methodologie van de analyse van normen en waarden in (biologie-)schoolboeken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van der Cingel, N. A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 53-69 Download pdf Analyses of values and norms in biology textbooks for secondary education have been published in recent years, either as undergraduate theses…

// Kort

Understanding of chemical language in the communication of chemists with non-chemists

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Ten Voorde, H. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 30-43 Download pdf The author delivered this speech at the 30th IUPAC-congress in Manchester U.K., 1985. By studying protocols of two teaching situations he argues…

// Kort

Elementaire begrippen in de geometrische optica: leerlingenvoorstellingen en schoolboekteksten

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 19-37 Download pdf This paper reviews research on pupils’ framework in the domain of geometrical optics. Literature is cited on the concepts of ‘light’, ‘vision’ and ‘images…

// Kort

Piaget’s Entwicklungspsychologie und die Praxis des naturwissenschaftlichen Unterricht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kubli, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 131-145 Download pdf Dit artikel is de uitwerking van een colloquium dat door de schrijver op 16 april 1986 in Utrecht is gehouden, op uitnodiging van het…

// Kort

Moleculen tussen leefwereld en wetenschap

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 195-202 Download pdf Substance, chemical reaction and chemical element are crucially important concepts in elementary chemical education. At the same time they are widely considered to…

// Kort

Boekbspreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 220-222 Download pdf

// Kort

Bespreking proefschrift Edwin van Lacum: Introducing Undergraduate Life Science Students to the Rhetorical Structure of Research Articles

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 79-84 Download pdf Samenvatting Op 28 juni 2013 promoveerde Edwin van Lacum aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift waarin hij verslag doet van zijn onderzoek dat…

// Kort

Er is geen jaargang 2012 verschenen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2012 – 29(1), 1-1 Download pdf

// Kort

Proefschrift René Westra: Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. System thinking and modeling in authentic practices

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kamp, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 127-132 Download pdf Review of doctoral dissertation of René Westra: Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. System thinking and modeling in authentic practices

// Kort

Modellen van/voor leren modelleren Models of/for modelling education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2008 – 25(1), 3-24 Download pdf This paper deals with the question of how a physics curriculum can pay attention to different models and different ways of modelling, as well…

// Kort

Gesprek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Miranda, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 132-141 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Man in ’t Veld, M. Alting, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 271-278 Download pdf

// Kort

Begripsverandering en microcomputers, praktijkervaringen met kracht en beweging

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van ’t Hul, F. E. Van Joolingen, W. R. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 172-191 Download pdf This article reports an investigation of the role a computer simulation may play to…

// Kort

Op zoek naar een didactische structuur voor de introductie van chemisch evenwicht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Driel, J. H. De Vos, W. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 24-52 Download pdf The introduction of a qualitative concept of chemical equilibrium is one of the research objects of…

// Kort

Denkramen van leerlingen op het gebied van de geometrische optica

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 44-59 Download pdf In this paper we describe research about the possibility to formulate categories and frameworks that summarize adequately childrens’ conceptions in the field of geometrical…

// Kort

Toetsing van procesvaardigheden bij natuurwetenschappen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Bruyn, I. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 107-117 Download pdf The testing of process skills with science In Dutch education the natural sciences are not implemented in integrated form, but as separated disciplines:…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kramers-Pals, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 146-149 Download pdf

// Kort

Ontwikkeling van gezondheids- en milieugedrag: oecologisch denken en handelen in pedagogisch-didactisch perspectief

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 124-139 Download pdf This contribution is the working-out of a lecture the author read at a meeting of the Dutch Ecological Society in December 1983. The…

// Kort

Samenvatting van oratie: Bètadidactiek: kunstje, kunst of kunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vries, M. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 67-70 Download pdf Summary of inaugural lecture: Science Education: trick, art, or craft?

// Kort

Visies op ecosystemen in onderwijs en onderzoek Views on ecosystems in education and research

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Westra, R. Boersma, K. Th Savelsbergh, E. R. Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2006 – 23(1), 18-39 Download pdf An understanding of ecosystems behaviour is relevant to anyone confronted with issues about nature conservation…

// Kort

Verstudieboeking: De totstandkoming van feiten beschouwd vanuit een didactische optiek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Joling, E. Ten Voorde, H. H. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 197-221 Download pdf Going from (chemical) research to textbooks a tendency toward presenting results of research as indisputable facts is…

// Kort

Het ontwikkelen van een model-begrip bij leerlingen van 15-16 jaar

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Genseberger, R. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 192-208 Download pdf A previous article in TD-√ü described some characteristics of a science course developed at the Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. This article elaborates…

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 231-235 Download pdf

// Kort

Learners – teachers – researchers: consistency in implementing conceptual change

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Gunstone, R. F. Northfield, J. R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 60-74 Download pdf In the large volume of recent research which aims to explore student views of and beliefs about natural phenomena, there…

// Kort

Methodologische aspecten van protocolanalyse Methodological aspects of protocol analysis

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jochems, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 1-18 Download pdf Rather recently Dutch research on didactics shows an increasing interest in the use of qualitative methods, especially the analysis of verbal protocols. This makes…

// Kort

The social psychology of mathematics education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bishop, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 118-130 Download pdf Dit artikel bevat de tekst van een voordracht, door de auteur gehouden tijdens de conferentie van de International Group for the Psychology of Mathematics…

// Kort

Tell me what you are doing – discussions with teachers and children

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Hart, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 140-157 Download pdf There are few places in the world where people are satisfied with the mathematical understanding displayed by their children, whatever the criteria of success…

// Kort

Het effect van wiskundig onderzoek door leerlingen op de groei van hun probleemoplossend vermogen Het effect van wiskundig onderzoek door leerlingen op de groei van hun probleemoplossend vermogen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van der Kolk-den Heijer, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 51-74 Download pdf The PISA score on problem solving of Dutch students leaves to be desired. To advance the development of their problem solving…

// Kort

Proefschrift Henk Pol: Computer based instructional support during physics problem solving: A case for Student Control

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kolovou, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2010 – 27(1), 117-120 Download pdf Review of doctoral dissertation of Henk Pol: Computer based instructional support during physics problem solving: A case for Student Control

// Kort

Leefwereld en natuurkundige interpretatie bij het ontstaan van nieuwe kennis

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Redeker, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(2), 85-99 Download pdf The central point of this article is the relation between everyday experience and its physical interpretation with reference to the teaching and learning of…

// Kort

Typering van curricula voor geïntegreerd natuur-wetenschappelijk onderwijs: een analyse van de mate en aard van vakkenintegratie

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th De Kievit, R. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 209-225 Download pdf A method of analysis for integrated science curricula has been developed. Curriculum materials of the Dutch project "Integrated Science…

// Kort

Changing conceptions

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Driver, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 161-198 Download pdf Dit artikel is een weergave van de lezing die de schrijfster, √©√©n van de leidende figuren op het gebied van de "alternative frame-work movement",…

// Kort

Boekbespreking – Interne Differentiatie in heterogene brugklassen bij Wiskunde.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Broekman, H. B. G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 75-83 Download pdf Een empirisch-exploratief onderzoek naar de realisering en de resultaten van ‘Wiskunde voor iedereen’ op een middenschool en een brede scholengemeenschap.

// Kort

Effecten van straling en risico-afweging: een onderzoek naar kennis en attituden van leerlingen van 5-HAVO

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Eijkelhof, H. M. C. Wierstra, R. F. A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 4(1), 61-74 Download pdf This article describes research on pupils’ beliefs, interests and attitudes with regard to (applications of) ionizing radiation in…

// Kort

Kan natuurkundeonderwijs ook aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van meisjes

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Joerg, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 203-218 Download pdf Substance, chemical reaction and chemical element are crucially important concepts in elementary chemical education. At the same time they are widely considered to be…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van, Aalst Licht, Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 158-161 Download pdf

// Kort

Wiskundecurricula revisited Wiskundecurricula revisited

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Krüger, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 31-50 Download pdf Design and development of new mathematics curricula regularly causes heated discussions on matters such as content, learning materials, the role of teachers and assessment….

// Kort

Samenvatting van oratie: Leren voor later

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Gravemeijer, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 59-62 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Competentiegerichtheid en scheikunde leren over metacognitieve opvattingen, leerresultaten en leeractiviteiten – het proefschrift van Rutger van de Sande

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Coenders, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 89-92 Download pdf Book review Competence mindedness and learning chemistry: About metacognitive beliefs, learning outcomes and learning activities – by Rutger van der Sande

// Kort

Boekbespreking – proefschrift Van Driel – Betrokken bij evenwicht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Buck, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 153-154 Download pdf Van Driel, J. H. (1990). Betrokken bij Evenwicht (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.

// Kort

Realistisch rekenonderwijs aan jonge kinderen onderzocht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van den Brink, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(2), 100-120 Download pdf It is a principle of realistic instruction in general, and in particular with regard to arithmetic, to have children ‘realising’ their own…

// Kort

Allochtone leerlingen in de klas; een oriënterend onderzoek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Smit, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 45-66 Download pdf The increase in the number of migrant children in school-classes poses new didactic problems for the science teacher. This paper reports on a preliminary…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Riemersma, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 236-240 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 75-78 Download pdf

// Kort

Welk beeld hebben natuurkunde-studenten van natuurkundigen?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 86-96 Download pdf What image do first year university physics students have from professional physicists? This question has been investigated using a semantic differential approach. To…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 162-166 Download pdf

// Kort

Promotieonderzoek van bètadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van good practices Promotieonderzoek van betadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van ‘good practices’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Anouke, B. Douwe, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 5-30 Download pdf Teacher researchers engaged in PhD research can contribute to an exchange of knowledge between educational researchers and teachers working in teaching practice….

// Kort

Samenvatting van oratie: Hoe rekent Nederland?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van den Heuvel-Panhuizen, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 55-58 Download pdf

// Kort

Groepsopgaven bij wiskunde: enkele resultaten van het project Adaptief Groeps-Onderwijs voor 12- tot 16-jarigen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Perrenet, J. Chr Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 157-176 Download pdf This article presents some of the results of the project AGO 12-16 (Adaptive Group Education for students with age 12 to 16) The…

ELWIeR en Ecent als één STEM