Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

03 september 2019
Biologie // Natuurkunde // Scheikunde // Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie Educating the Educators op 7 en 8 oktober a.s.

Bent u geïnteresseerd/werkzaam in STEM opleiding/nascholing (pabo, 2eg en 1eg) en u wilt wel eens met uw Europese collega’s afstemmen en discussiëren? Dat kan, op 7 en 8 oktober a.s., in Freiburg, Duitsland, gedurende de conferentie ‘Educating the Educators’. U kunt zich nog aanmelden via de website De organisatie is in handen van het International…

Biologie // Natuurkunde // Rekenen/Wiskunde (vo) // Scheikunde // Techniek (VO) // Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Toolkit Formatief Evalueren vernieuwd en uitgebreid

Handige instrumenten en documentatie die direct in de praktijk van klas en opleiding te gebruiken is, staat nu toegankelijk bij elkaar! In een eerder artikel werd de Toolkit Formatief Evalueren beschreven, gevuld met de opbrengsten van de leernetwerken van SLO, VO-raad, HU en WUR. Inmiddels is de toolkit uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken….

// Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Conferentie Formatief toetsen

Bezoek op 13 november 2019 de conferentie Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs. Vanuit twee grote onderzoeksprojecten presenteert SLO met de Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente en Maastricht en de Wageningen Universiteit nieuwe inzichten. Leer en ervaar hoe je formatief toetsen kunt inzetten in je klas of implementeren op jouw school. Maak kennis met internationaal expert…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Panama conferentie 9 en 10 januari 2020

De 38e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs vindt plaats op donderdag 9 en vrijdag 10 januari 2020. Thema ‘Rekenen-wiskunde van … tot …’ Rekenen-wiskunde is in vele situaties, op vele manieren toepasbaar; dit maakt het zo belangrijk en tegelijkertijd ook complex om te leren. Het belang en de complexiteit van rekenen-wiskunde staan centraal op deze conferentie. Onderwerpen…

01 september 2019
Rekenen/Wiskunde (vo) // Hoger Onderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Jaarvergadering en studiedag NVvW

Op zaterdag 2 november zal de jaarlijkste studiedag van de NVvW plaatsvinden.  Zoals altijd in het Ichthus College te Veenendaal. Het thema van de studiedag is dit jaar ‘Technieken in de wiskundeles’. Programma 10:00 – 11:00 Jaarvergadering 11:00 – 16:15 Studiedag Het volledige programma vind je hier. We hebben 39 indrukwekkende workshops voor je klaar staan,…

30 augustus 2019
Taal // Basisonderwijs // Beroepsonderwijs // Hoger Onderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Werkconferentie: Vakonderwijs en geletterdheid

Datum: 6 december 2019 Er moet een Leesoffensief komen! Dat vinden de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur. Daarvoor bestaan veel kansen in het onderwijs Nederlands, maar juist ook binnen de andere schoolvakken. In alle leergebieden gebruik je teksten immers met een duidelijke functie: het verwerven van kennis. En lezen is er ingebed in praten…

27 augustus 2019
Biologie // Natuurkunde // Scheikunde // Basisonderwijs // Bovenbouw h/v // Onderbouw h/v // Vmbo // Kort

Ontwikkeling van curriculum frameworks in het VK

In het Verenigd Koninkrijk zijn de drie bèta-vakverenigingen – de Royal Society of Biology (RSB), de Royal Society of Chemistry (RSC) en het Institute of Physics (IoP) – met een zeer interessant project bezig. In eerste instantie zelfstandig, maar ook steeds meer in overleg, zijn ze zogenaamde frameworks aan het ontwikkelen voor toekomstige curricula: adviezen…

18 juli 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs, handig weetje voor pabo-docenten rekenen-wiskunde

Eén van de speerpunten van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs is om leerkrachten te inspireren en om tot inspiratie te kunnen zijn. Website Al enige tijd zijn de academische pabo’s (alpo) bezig met het afleveren van leerkrachten. Thans wordt het tijd dat er ondersteuning komt voor de mensen die deze opleiding hebben gevolgd (alumni-beleid). In dit…

01 juli 2019
Rekenen/Wiskunde (vo) // Wiskunde // Bovenbouw h/v // Hoger Onderwijs // Onderbouw h/v // Voortgezet onderwijs // Kort

Vakantiecursus Platform Wiskunde Nederland – 30 en 31 augustus 2019

Voor leraren in de exacte vakken aan havo, vwo, hbo leerlingen en andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2019 een vakantiecursus met als thema: “Deep Learning: Van meetdata via datarepresentatie naar voorspellen”. Dit jaar betreft het een tweedaagse cursus, vrijdag 23 augustus en zaterdag 24 augustus op het Centrum voor Wiskunde &…

28 juni 2019
Wiskunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Journal on Mathematics Education

Journal on Mathematics Education (IndoMS-JME) ejournal.unsri.ac.id/index.php/jme IndoMS-JME is a peer-refereed open-access international journal which has been established for the dissemination of state-of-the-art knowledge in the field of mathematics education. This journal is founded under the collaboration between the Indonesian Mathematical Society and Sriwijaya University. Starting from 2019, IndoMS-JME will be published three times in a…

26 juni 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Kort

Oproep voor deelname aan onderzoek: Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD)

Dit is een oproep voor deelname aan onderzoek door invullen vragenlijst – docenten uit po, vo, mbo en rekencoördinatoren…laat je mening horen! Onderzoek Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) Het onderzoek Hoe ervaren leraren, rekendocenten en rekencoördinatoren hun handelingsbekwaamheid op het gebied van passend rekenwiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Deze vraag staat centraal in…

19 juni 2019
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Open Online Wiskundedidactiek – materialen voor de lerarenopleiding

Project voor de lerarenopleiding wiskunde, met focus op 2e-graads, en spin-off voor 1e-graads en pabo. looptijd 2019-2021, met subsidie van Surf Ontwikkelde materialen In de traditie van het eerder uitgevoerde project Open online Bètadidactiek (2016-2017). Zie Projectbeschrijving bij Surf Context De samenwerkende partijen (zie consortiumpartners) zien het innoveren en professionaliseren van de beroepspraktijk van wiskundeleraren…

14 juni 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

ELWIeR onderzoeksgroep in 2019-2020

De ELWIeR onderzoeksgroep bestaat uit een groep lerarenopleiders rekenen-wiskunde die tal van zaken die spelen op de lerarenopleiding basisonderwijs met betrekking tot het vak rekenen-wiskunde aanpakken door middel van het verrichten van praktijkonderzoek. De groep heeft een discussieomgeving op LinkedIn en komt zeven keer per studiejaar fysiek bij elkaar. Deze bijeenkomsten vinden telkens plaats op…

Wiskunde // Hoger Onderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Denken met dingen: symposium over de geschiedenis van wiskundige leermiddelen (25)

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert de werkgroep ‘Geschiedenis’ van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren haar 25e symposium met als thema ‘Denken met dingen; een symposium over de geschiedenis van instrumenten en modellen die vroeger in het wiskundeonderwijs gebruikt werden’. Dit symposium wordt gehouden in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Bezoekers kunnen rekenen op koffie,…

Denken met dingen
13 juni 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Nieuwe opleiders rekenen-wiskunde (pabo)

In het nieuwe studiejaar starten op verschillende opleidingen nieuwe opleiders rekenen-wiskunde. Afhankelijk van de vooropleiding en ervaringen zullen deze nieuwe collega’s de eerste tijd moeten groeien in het nieuwe beroep. Wij, opleiders aan de Hogeschool iPabo, stellen voor om dit gezamenlijk op te pakken. We denken daarbij aan het organiseren van intervisiebijeenkomsten voor alle nieuwe…

11 juni 2019
Biologie // Natuurkunde // Scheikunde // Basisonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Curr.nu en de lerarenopleiding M/N (tussenstand zomer 2019)

Naar aanleiding van de werkgroep over het werk van het ontwikkelteam M/N op de Ecent conferentie van 17-5-2019 “Onze wereld is de directe werkelijkheid waar leerlingen zich kunnen verwonderen, leren en ontwikkelen. Vanuit verschillende disciplines leer je jezelf en de wereld om je heen (ver)kennen, begrijpen, verklaren en waarderen. Het leergebied leent zich om een…

22 mei 2019
Natuurkunde // Hoger Onderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

’t Hooft conferentie ‘From weak force to black hole thermodynamics and beyond’

Van donderdag 11 t/m zaterdag 13 juli zal er een conferentie plaatsvinden ter ere van Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft. Er zal door grote namen van over de hele wereld worden gesproken en gedebatteerd over de ontdekkingen van Gerard ’t Hooft en recente ontwikkelingen op dat gebied (denk aan het Higgs deeltje en zwaartekrachtsgolven). Daarnaast zullen…

t Hooft conferentie
20 mei 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Artikelen Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek 38(5) beschikbaar

Artikelen van Volgens Bartjens – Ontwikkeling en Onderzoek zijn kosteloos te downloaden. De volgende twee artikelen verschenen in het mei-nummer (2019): Treffers, A. (2019). Directe instructie en probleemoplossen op basis van een cognitieve onderwijstheorie. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(5), 41-48. Keijzer, R., Notten, C., & Verbruggen, I. (2019). Rekenen-wiskunde DOEN. Verslag 37e Panama-conferentie. Volgens Bartjens…

16 mei 2019
Rekenen/Wiskunde (po) // Wiskunde // Basisonderwijs // Hoger Onderwijs // Kort

Discussie reken-wiskundeonderwijs in JSW

In mei 2019 verschenen in JSW: Keijzer, R. & Veldhuis, M. (2019). Discussie in het reken-wiskundeonderwijs. Het reken-wiskundeonderwijs is veelvuldig in het nieuws. De discussie erover wordt vaak polariserend gevoerd. Daar is het onderwijs niet bij gebaat. Keijzer en Veldhuis pleiten voor een constructieve dialoog om zo leerlingen op wiskundige wijze greep te laten krijgen…

06 april 2019
// Kort

Professionele leergemeenschap

Een professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren Verwijzingen Goei, S. L., Verhoef, N., Coenders, F., De Vries, S. and Van Vugt, F. (2015). Een Lesson Study team als een professionele leergemeenschap (PDF) Tijdschrift voor…

04 april 2019
// Kort

ELWIeR-Ecent conferentie 17 mei a.s. – heeft u al ingeschreven?

Thema Digitale geletterdheid in wiskunde/rekenen en natuurwetenschappen/techniek vrijdag 17 mei 2019, Utrecht (Domstad). Openingslezing door Nanda Piersma (lector, HvA) over: Data als smeerolie voor innovatie: urban analytics voor smart cities o.a. ‘object detection’ Daarna in drie rondes werkgroepen (van vijf kwartier) voor alle bloedgroepen in de lerarenopleidingen STEM (pabo, 2e graads en 1e graads) Zie…

// Basisonderwijs // Middelbaar beroepsonderwijs // Voortgezet onderwijs // Kort

Ontwikkelagenda kennisinfrastructuur gelanceerd op 1-4-2019

Op 1 april 2019 werd in aanwezigheid van minister Van Engelshoven op basisschool de Ridderhof in Utrecht de Ontwikkelagenda voor de versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’ gelanceerd. Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging…

Rekenen/Wiskunde (po) // Basisonderwijs // Kort

Terugblik Grote Rekendag 2019

Ongeveer 1200 scholen hebben meegedaan aan de Grote Rekendag van 3 april 2019. Het thema was dit jaar ‘Uit Verhouding’. Het materiaal is online beschikbaar. Uitgangspunten van de Grote Rekendag Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in…

02 april 2019
// Onderbouw h/v // Vmbo // Voortgezet onderwijs // Kort

Vacature Thema-expert ‘Natuur en Technologie’ voortgezet onderwijs

SLO zoekt een thema-expert ‘natuur en technologie’ voor de sector voortgezet onderwijs met als specifieke achtergrond: technologie en toepassing, nask1/natuurkunde of biologie (40 uur per week). In de functie van leerplanontwikkelaar heb je een inhoudelijke en coördinerende rol bij de ontwikkeling van doelen, kaders en instrumenten. Je verbindt op effectieve wijze SLO aan andere organisaties…

01 april 2019
// Kort

Kinderen aan het experimenteren zetten via concept cartoons

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Kruit, P. Wu, F. Berg, E. van den Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2013 – 30(1), 27-48 Download pdf

// Kort

Een vakstructuur van het schoolvak scheikunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 19-35 Download pdf It is often taken for granted that chemistry is taught in schools in a way that is more or less…

// Kort

Sluiproutes door realistische leergangen – ongewenste verkortingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Goffree, F. Vedder, J. Buys, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 5-23 Download pdf The authors state that students in mathematics, when introduced to negative numbers in accordance with the realistic teaching theory, tend…

// Kort

Begrips- en redeneerproblemen in beginnend elektriciteitsonderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Licht, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 88-106 Download pdf In recent years many results have been published on studies of students understanding and concepts of basic electricity, especially simple DC-circuits. On the basic…

// Kort

Wiskundecurricula revisited Wiskundecurricula revisited

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Krüger, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 31-50 Download pdf Design and development of new mathematics curricula regularly causes heated discussions on matters such as content, learning materials, the role of teachers and assessment….

// Kort

Het ontwikkelen van een model-begrip bij leerlingen van 15-16 jaar

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Genseberger, R. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 192-208 Download pdf A previous article in TD-√ü described some characteristics of a science course developed at the Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. This article elaborates…

// Kort

Learners – teachers – researchers: consistency in implementing conceptual change

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Gunstone, R. F. Northfield, J. R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 60-74 Download pdf In the large volume of recent research which aims to explore student views of and beliefs about natural phenomena, there…

// Kort

The social psychology of mathematics education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bishop, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 118-130 Download pdf Dit artikel bevat de tekst van een voordracht, door de auteur gehouden tijdens de conferentie van de International Group for the Psychology of Mathematics…

// Kort

Bespreking proefschrift W. Oonk: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Verhoef, N. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 77-81 Download pdf Review of the doctoral dissertation of Wil Oonk: Learning multiplication with multi-digit numbers

// Kort

Boekbespreking – proefschrift Harrie Eijkelhof – Radiation and risk in physics education

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Duit, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 268-270 Download pdf Eijkelhof, H. (1990). Radiation and Risk in Physics Education (PDF) (Vol. 2). Utrecht: Utrecht University, Faculty of Sciences, Freudenthal Institute.

// Kort

Enthalpie in V.W.O.-Chemie?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Sprang, H. F. Van Roon, P. H. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 220-230 Download pdf The words "heat", "energy" and "enthalpy" are used almost as synonyms in the current chemistry…

// Kort

Leerstof en leerstofanalyse

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jochems, W. Vastenhouw, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 57-69 Download pdf Though the term ‘subject matter analysis’ is not unknown to educationalists, widely divergent views are held as to its contents. In addition…

// Kort

Boekaankondiging: Omzien in verwarring – Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1981-2013 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 119-120 Download pdf Het boek Omzien in verwarring beschrijft ontwikkelingen in de natuurkundedidactiek, zoals die zich ruwweg sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in ons land hebben…

// Kort

Boekbespreking proefschrift Vogelezang – Een onverdeelbare eenheid

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, C. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 61-66 Download pdf Vogelezang, M. J. (1990). Een Onverdeelbare Eenheid (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.

// Kort

Mechanica, ‘common sense’ en ervaring

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Genderen, D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 249-262 Download pdf The foregoing article by Freudenthal gives rise to some comments on the similarities and differences between mathematics education and physics education. The PLON…

// Kort

Inventarisatie van misconcepties in de optica

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bouwens, R. E. A. Verkerk, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 83-98 Download pdf In the Department of Physics of the Eindhoven University of Technology research is carried out about misconceptions in the field…

// Kort

Begripsontwikkeling als leidraad bij onderwijzen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, R. A. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 53-60 Download pdf

// Kort

Psychologie, vakdiactiek en ontwikkelingsonderzoek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Treffers, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 149-169 Download pdf

// Kort

Promotieonderzoek van bètadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van good practices Promotieonderzoek van betadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van ‘good practices’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Anouke, B. Douwe, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 5-30 Download pdf Teacher researchers engaged in PhD research can contribute to an exchange of knowledge between educational researchers and teachers working in teaching practice….

// Kort

Typering van curricula voor geïntegreerd natuur-wetenschappelijk onderwijs: een analyse van de mate en aard van vakkenintegratie

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th De Kievit, R. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 209-225 Download pdf A method of analysis for integrated science curricula has been developed. Curriculum materials of the Dutch project "Integrated Science…

// Kort

Boekbespreking – Interne Differentiatie in heterogene brugklassen bij Wiskunde.

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Broekman, H. B. G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 75-83 Download pdf Een empirisch-exploratief onderzoek naar de realisering en de resultaten van ‘Wiskunde voor iedereen’ op een middenschool en een brede scholengemeenschap.

// Kort

Kan natuurkundeonderwijs ook aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van meisjes

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Joerg, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 203-218 Download pdf Substance, chemical reaction and chemical element are crucially important concepts in elementary chemical education. At the same time they are widely considered to be…

// Kort

Conferentieverslag – Trends in het STS-onderwijs 1987

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 75-80 Download pdf

// Kort

De rol van representaties bij het oplossen van problemen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Streun, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 38-52 Download pdf As a result of a change in the fourth-form mathematics curriculum of the secondary school many mathematics teachers are supposed to teach useful…

// Kort

Ervaring tot theorie Experience to theory

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vogelezang, M. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 108-123 Download pdf Education is conceived as a continuing discussion between learners and teacher, in the course of which subject-matter is being constructed. But such a…

// Kort

Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Bemmel, H. (2014). Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 31(1), 113-118

// Kort

Commentaar – De bewogenheid van Redeker

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Aalst, H. F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 59-60 Download pdf

// Kort

Hoe WARM het was en hoe ver .. Op weg naar warmte als thermodynamisch begrip in 5-vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Terpstra, K. J. Van Sprang, H. F. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 3-26 Download pdf A study was made involving a small group of 17 year old students, all of whom…

// Kort

De ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor de vaststelling van specifieke intuïtieve ideeën over stroom en spanning

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Licht, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 99-114 Download pdf A number of educational studies point out that pupils use their intuitive ideas and beliefs about the natural world not only before but also…

// Kort

Meten aan de ademhaling m.b.v. een micro-computer: een case-study over de inrichting van computerondersteunende experimenten

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Ellermeijer, A. L. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 156-167 Download pdf Micro-computer coupled experiments will get a place in physics teaching for several reasons, and as well in chemistry and biology teaching….

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Plug, A. G. Van Dam, C. S. P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 65-68 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Competentiegerichtheid en scheikunde leren over metacognitieve opvattingen, leerresultaten en leeractiviteiten – het proefschrift van Rutger van de Sande

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Coenders, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 89-92 Download pdf Book review Competence mindedness and learning chemistry: About metacognitive beliefs, learning outcomes and learning activities – by Rutger van der Sande

// Kort

Boekbespreking – proefschrift Van Driel – Betrokken bij evenwicht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Buck, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 153-154 Download pdf Van Driel, J. H. (1990). Betrokken bij Evenwicht (PDF), Faculty of Sciences, Freudenthal Institute. Utrecht: Utrecht University.

// Kort

Allochtone leerlingen in de klas; een oriënterend onderzoek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Smit, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 45-66 Download pdf The increase in the number of migrant children in school-classes poses new didactic problems for the science teacher. This paper reports on a preliminary…

// Kort

Welk beeld hebben natuurkunde-studenten van natuurkundigen?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 86-96 Download pdf What image do first year university physics students have from professional physicists? This question has been investigated using a semantic differential approach. To…

// Kort

Er is geen jaargang 2012 verschenen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2012 – 29(1), 1-1 Download pdf

// Kort

Mijmeringen over mechanica-onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Freudenthal, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 222-248 Download pdf Reviewing Van Genderen’s Ph.D Thesis (1) had been put out to a mathematician who in the course of time had become ever more involved…

// Kort

Het gebruik van een microcomputer bij het practicum natuurkunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Findhammer, W. J. Verkerk, G. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 168-177 Download pdf The use of a mircocomputer during a practical Physics course In this article you will find a discussion of…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jordens, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 79-82 Download pdf

ELWIeR en Ecent als één STEM