Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Kort

// Kort

Bespreking proefschrift W. Oonk: Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Verhoef, N. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 77-81 Download pdf Review of the doctoral dissertation of Wil Oonk: Learning multiplication with multi-digit numbers

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Duit, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 268-270 Download pdf

// Kort

Enthalpie in V.W.O.-Chemie?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Sprang, H. F. Van Roon, P. H. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(3), 220-230 Download pdf The words "heat", "energy" and "enthalpy" are used almost as synonyms in the current chemistry…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dam, K. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(2), 142-145 Download pdf

// Kort

Leerstof en leerstofanalyse

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jochems, W. Vastenhouw, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 57-69 Download pdf Though the term ‘subject matter analysis’ is not unknown to educationalists, widely divergent views are held as to its contents. In addition…

// Kort

Boekaankondiging: Omzien in verwarring – Een persoonlijke terugblik op 40 jaar werken in de natuurkundedidactiek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1981-2013 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 119-120 Download pdf Het boek Omzien in verwarring beschrijft ontwikkelingen in de natuurkundedidactiek, zoals die zich ruwweg sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in ons land hebben…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, C. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 61-66 Download pdf

// Kort

Mechanica, ‘common sense’ en ervaring

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Genderen, D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 249-262 Download pdf The foregoing article by Freudenthal gives rise to some comments on the similarities and differences between mathematics education and physics education. The PLON…

// Kort

Inventarisatie van misconcepties in de optica

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bouwens, R. E. A. Verkerk, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 83-98 Download pdf In the Department of Physics of the Eindhoven University of Technology research is carried out about misconceptions in the field…

// Kort

Begripsontwikkeling als leidraad bij onderwijzen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, R. A. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 53-60 Download pdf

// Kort

Psychologie, vakdiactiek en ontwikkelingsonderzoek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Treffers, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(3), 149-169 Download pdf

// Kort

Promotieonderzoek van bètadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van good practices Promotieonderzoek van betadocenten op het grensvlak van onderzoek en onderwijsinnovatie: een studie van ‘good practices’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Anouke, B. Douwe, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2014 – 31(1), 5-30 Download pdf Teacher researchers engaged in PhD research can contribute to an exchange of knowledge between educational researchers and teachers working in teaching practice….

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Genderen, D. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 148-152 Download pdf

// Kort

Typering van curricula voor geïntegreerd natuur-wetenschappelijk onderwijs: een analyse van de mate en aard van vakkenintegratie

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th De Kievit, R. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(3), 209-225 Download pdf A method of analysis for integrated science curricula has been developed. Curriculum materials of the Dutch project "Integrated Science…

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Broekman, H. B. G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(1), 75-83 Download pdf

// Kort

Kan natuurkundeonderwijs ook aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van meisjes

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Joerg, T. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 203-218 Download pdf Substance, chemical reaction and chemical element are crucially important concepts in elementary chemical education. At the same time they are widely considered to be…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Nienhuis, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(2), 156-159 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Boersma, K. Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 75-80 Download pdf

// Kort

De rol van representaties bij het oplossen van problemen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Streun, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 38-52 Download pdf As a result of a change in the fourth-form mathematics curriculum of the secondary school many mathematics teachers are supposed to teach useful…

// Kort

Ervaring tot theorie Experience to theory

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vogelezang, M. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 108-123 Download pdf Education is conceived as a continuing discussion between learners and teacher, in the course of which subject-matter is being constructed. But such a…

// Kort

Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Bemmel, H. (2014). Bespreking proefschrift Lodewijk Koopman: A Developmental Research on Introducing the Quantum Mechanics Formalism at University Level. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, 31(1), 113-118

// Kort

Commentaar

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Aalst, H. F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 59-60 Download pdf

// Kort

Hoe WARM het was en hoe ver .. Op weg naar warmte als thermodynamisch begrip in 5-vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Terpstra, K. J. Van Sprang, H. F. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 3-26 Download pdf A study was made involving a small group of 17 year old students, all of whom…

// Kort

De ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor de vaststelling van specifieke intuïtieve ideeën over stroom en spanning

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Licht, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 99-114 Download pdf A number of educational studies point out that pupils use their intuitive ideas and beliefs about the natural world not only before but also…

// Kort

Meten aan de ademhaling m.b.v. een micro-computer: een case-study over de inrichting van computerondersteunende experimenten

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Ellermeijer, A. L. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 156-167 Download pdf Micro-computer coupled experiments will get a place in physics teaching for several reasons, and as well in chemistry and biology teaching….

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Plug, A. G. Van Dam, C. S. P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 65-68 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Competentiegerichtheid en scheikunde leren over metacognitieve opvattingen, leerresultaten en leeractiviteiten – het proefschrift van Rutger van de Sande

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Coenders, F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 89-92 Download pdf Book review Competence mindedness and learning chemistry: About metacognitive beliefs, learning outcomes and learning activities – by Rutger van der Sande

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Buck, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 153-154 Download pdf

// Kort

Allochtone leerlingen in de klas; een oriënterend onderzoek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Smit, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 45-66 Download pdf The increase in the number of migrant children in school-classes poses new didactic problems for the science teacher. This paper reports on a preliminary…

// Kort

Welk beeld hebben natuurkunde-studenten van natuurkundigen?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 86-96 Download pdf What image do first year university physics students have from professional physicists? This question has been investigated using a semantic differential approach. To…

// Kort

Er is geen jaargang 2012 verschenen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2012 – 29(1), 1-1 Download pdf

// Kort

Mijmeringen over mechanica-onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Freudenthal, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 222-248 Download pdf Reviewing Van Genderen’s Ph.D Thesis (1) had been put out to a mathematician who in the course of time had become ever more involved…

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Licht, P. Thijs, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 70-74 Download pdf

// Kort

Het gebruik van een microcomputer bij het practicum natuurkunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Findhammer, W. J. Verkerk, G. Heijeler, R. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 168-177 Download pdf The use of a mircocomputer during a practical Physics course In this article you will find a discussion of…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Jordens, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(1), 79-82 Download pdf

// Kort

Knelpunten en toekomstmogelijkheden voor de wiskunde in het VO

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Goddijn, A. Kindt, M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2001 – 18(1), 59-94 Download pdf Bottlenecks and perspectives for mathematics in secondary education. The article identifies some major problems in the secondary mathematics curriculum with a special…

// Kort

Inleiding tot het begrijpbaar-maken en voorbeeld-begrijpen: over het ontstaan van nieuwe kennis

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Redeker, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(1), 46-58 Download pdf This article develops the idea of a difference in principle between life-world and physics, that a physical understanding of empirical phenomena can only originate…

// Kort

De inrichting van een optica-curriculum, uitgaande van misconcepties

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bouwens, R. E. A. Verkerk, G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 27-44 Download pdf This article builds on previous work of Bouwens and Verkerk (1988): "Inventory of misconceptions in optics". Jung (1981) distinguishes a…

// Kort

Modellen en de ontwikkeling van het (natuur-)wetenschappelijk denken van leerlingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Oers, B. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 115-143 Download pdf The development of scientific thinking in school is one of the main educational aims in the modern world. This general educational aim implies,…

// Kort

Research on Science Teaching: summary and implications

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Welch, W. W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 178-185 Download pdf During the fall of 1982, I conducted a fairly extensive needs assessment of research in science education for the National Institute of Education…

// Kort

Molbehoud and Ionisatievraagstukken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Jong, O. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 3-10 Download pdf Moleconservation and ionisation questions Uit een verkennend onderzoek naar het functioneren van het molbegrip bij HAVO-leerlingen blijkt, dat bijna de helft van de…

// Kort

Groepsopgaven bij wiskunde: enkele resultaten van het project Adaptief Groeps-Onderwijs voor 12- tot 16-jarigen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Perrenet, J. Chr Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 157-176 Download pdf This article presents some of the results of the project AGO 12-16 (Adaptive Group Education for students with age 12 to 16) The…

// Kort

Leren programmeren in het Voortgezet Onderwijs: Probleemoplossen met SQL

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dijk, E. M. A. G. Krammer, H. P. M. Van Merrienboer, J. J. G. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 97-114 Download pdf The claim that computer programming enhances problem solving skills is one…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Gravenberch, F. L. Licht, P. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(2), 146-156 Download pdf

// Kort

Boekbespreking Book review

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 236-239 Download pdf

// Kort

Samenvatting van oratie: Bètadidactiek: kunstje, kunst of kunde

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vries, M. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2009 – 26(1), 67-70 Download pdf Summary of inaugural lecture: Science Education: trick, art, or craft?

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Schröder, J. F. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 Р8(3), 263-267 Download pdf

// Kort

Over de methodologie van de analyse van normen en waarden in (biologie-)schoolboeken

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van der Cingel, N. A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 53-69 Download pdf Analyses of values and norms in biology textbooks for secondary education have been published in recent years, either as undergraduate theses…

// Kort

Elementaire begrippen in de geometrische optica: leerlingenvoorstellingen en schoolboekteksten

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Wubbels, Th Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(1), 19-37 Download pdf This paper reviews research on pupils’ framework in the domain of geometrical optics. Literature is cited on the concepts of ‘light’, ‘vision’ and ‘images…

// Kort

Moleculen tussen leefwereld en wetenschap

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 195-202 Download pdf Substance, chemical reaction and chemical element are crucially important concepts in elementary chemical education. At the same time they are widely considered to…

// Kort

Bespreking proefschrift Bart Ormel: Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen. Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Borkulo, S. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 75-78 Download pdf Review of doctoral dissertation of Bart Ommel: Scientific modelling of dynamical systems. Towards a pedagogy for secondary education

Wiskunde // Basisonderwijs // Kort

Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen

Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen FI Scientific Library, nr. 57. Buijs, K. (2008) 392 pp. In deze studie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar leermethoden op het gebied van het vermenigvuldigen van meercijferige getallen, d.w.z. getallen met twee of meer cijfers. Tot in de jaren tachtig werd dit gebied veelal omschreven met de term…

// Kort

Kinderen over materie: een literatuurbeschouwing vanuit natuurkunde-didactisch perspectief

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vollebregt, M. J. Lijnse, P. L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(3), 201-216 Download pdf This paper gives an overview of research that has been done with respect to children’s ideas about matter. It compares,…

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Perrenet, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 90-94 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 144-150 Download pdf

// Kort

Het belang van vakdidactisch onderzoek voor een samenhangend onderwijsbeleid

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(3), 186-196 Download pdf This article restates and discusses (a) some of the results presented by Welch elsewhere in this issue of T.D.√ü , and (b) some…

// Kort

Een gedifferentieerd practicum biologie voor de bovenbouw van Havo/Vwo

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Bierhof, M. J. Schouw, J. C. Smit, H. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1984 – 2(1), 11-25 Download pdf A differentiated Biology Pactical Course for upper classes in secondary education

// Kort

Hoe onderwijs je probleemoplossen?

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Streun, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1994 – 12(3), 210-225 Download pdf

// Kort

Reactie op Hanna Westbroek Response to Hanna Westbroek

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Aalsvoort, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2007 – 24(1), 81-82 Download pdf

// Kort

Students’ reasoning in thermodynamics

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Rozier, S. Viennot, L. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(1), 3-18 Download pdf Dit artikel is een weergave van de voordracht die door Viennot gehouden is op het seminar "Relating macroscopic phenomena to microscopic particles:…

// Kort

Natuurhistorische oriëntatie, een gemeenschappelijk aanbod van scheikunde, biologie en natuurkunde voor 15-16 jarigen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Genseberger, R. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(2), 138-153 Download pdf For eight years the subjects Chemistry, Biology and Physics have been offered in one joint course in the fourth form of HAVO/VWO at…

// Kort

Abstractieniveaus in de ontwikkeling van het begrip ‘electrische stroom’

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Vos, H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1987 – 5(2), 121-141 Download pdf Scientific concepts like electrical current, have been developed by abstraction from reality. The hierarchical model by Van Parreren describes six levels in the development…

// Kort

Conferentieverslag Conference report

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Vos, W. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(3), 234-235 Download pdf

// Kort

Conferentieverslag

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Man in ’t Veld, M. Alting, A. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1990 – 8(3), 271-278 Download pdf

// Kort

Op zoek naar een didactische structuur voor de introductie van chemisch evenwicht

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Driel, J. H. De Vos, W. Verdonk, A. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(1), 24-52 Download pdf The introduction of a qualitative concept of chemical equilibrium is one of the research objects of…

// Kort

Toetsing van procesvaardigheden bij natuurwetenschappen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Bruyn, I. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1986 – 4(2), 107-117 Download pdf The testing of process skills with science In Dutch education the natural sciences are not implemented in integrated form, but as separated disciplines:…

// Kort

Ontwikkeling van gezondheids- en milieugedrag: oecologisch denken en handelen in pedagogisch-didactisch perspectief

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Waarlo, A. J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1985 – 3(2), 124-139 Download pdf This contribution is the working-out of a lecture the author read at a meeting of the Dutch Ecological Society in December 1983. The…

// Kort

De emphasisvoorkeur van docenten biologie, natuurkunde en scheikunde en de gevolgen voor curriculumvernieuwingen

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 De Putter-Smits, L. Taconis, R. Jochems, W. van Driel, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 2011 – 28(1), 33-48 Download pdf The emphasis preference of teachers of biology, physics and chemistry and the consequences for curriculum innovation….

// Kort

Evaluatie van de invoering van natuuronderwijs in de volgscholen van het NOB-project

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Keursten, J. P. Van den Akker, J. J. H. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1991 – 9(2), 109-131 Download pdf This article describes the design and results of an evalutation of the curriculum proposals and materials of…

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Van Dormolen, J. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1989 – 7(1), 84-89 Download pdf

// Kort

Boekbespreking

Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1983-2014 Agterberg, A. A. M. Tijdschrift voor Didactiek van de Beta-wetenschappen 1988 – 6(2), 151-152 Download pdf

ELWIeR en Ecent als één STEM