Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Combineer het zoekveld hieronder
met bijvoorbeeld categorie "soort"
(lang = artikel; kort = nieuws)

Nieuwe artikelen
Science
Wiskunde/rekenen

28 mei 2019
Rekenen/Wiskunde (vo) // volwasseneneducatie // Lang

Laaggeletterdheid

Het is gemeengoed geworden om (laag)gecijferdheid ‘onder te brengen’ bij (laag)geletterdheid, en zo een conglomeraat van basisvaardigheden te beschrijven (taal, rekenen, digitale vaardigheden). De drie genoemde basisvaardigheden hebben onderling overlap…

ELWIeR en Ecent heten u welkom op deze nieuwe gezamenlijke website