Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen

Voortgezet onderwijs

14 juni 2018
Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Wiskunde in Beeld

Vaak wordt de vraag gesteld door leerlingen havo/vwo waar de wiskunde die zij leren toe dient. Het is dan belangrijk dat docenten wiskunde havo/vwo bronnenmateriaal hebben om toepassingen van wiskunde…

Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Kort

Wiskunderaad

Naar aanleiding van het Deltaplan hebben NWO en PWN, op verzoek van het Ministerie van OCW, besloten tot de oprichting van een Wiskunderaad. De Wiskunderaad zal de implementatie van een…

Wiskunde // Voortgezet onderwijs // Lang

Wiskunde A van start

Tijdschrift voor reken-wiskundeonderwijs, uitgegeven door het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht in de periode 1981-2013 De Nieuwe Wiskrant berichtte vooral over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wiskundeonderwijs in het voortgezet…

ELWIeR en Ecent als één STEM